VIII.

Třídní učitelka: Mgr. Jana Maršíková
Kontakt: jana.marsikova@zssvatoplukova.cz

Asistent pedagoga: Patrik Jopek
Kontakt: patrik.jopek@zssvatoplukova.cz

 

1

2

3

4

5

6

7

PO

Mar M

Koh Př

Jel ČJ

Mar FY

Noa AJ

Nak AJ

Bom PČ
Such PČ

VP

ÚT

Koh Che

Noa AJ

Nak AJ

Mar M

Jel ČJ

Lop Dě

Lop Dě

 

ST

Lop OV

Such NJ Mar M

Mar M
Such NJ

Koh Př

Han TV

Šin TV

Zdra Ze

 

ČT

Vit VkZ

Such NJ Mar M

Hal ČJ

Jel ČJ

Noa AJ

Nak AJ

Mar M
Such NJ

Mar HV

Tom VV

Hal ČJ
Jel ČJ

Koh Che

Han TV

Šin TV

Zdra Ze

Mar Fy

VP

 Online omluvenka z hodin zde.

Distanční výuka - klikněte zde.

Mateřská škola