ARPOK

Logo ARPOK                    Aktivní občanství v globálních souvislostech (logo)                  Knihovna města Olomouce

 Aktivní občanství v globálních souvislostech

 

Naše škola se od začátku března 2021 zapojila do projektu s názvem Aktivní občanství v globálních souvislostech, ve kterém spolupracujeme s organizací ARPOK, o. p. s.

 

Tento projekt je zaměřený na práci s globálními tématy a na aktivizaci žáků v naší škole i mimo ni a také podporuje spolupráci mezi učiteli a učitelkami i mezipředmětové vazby. Společně budeme do září 2022 absolvovat řadu aktivit a podporovat žáky v týmové práci. Dva pedagogové naší školy povedou žákovský tým, který připraví během projektu dvě akce pro veřejnost.

 

Žijeme v globální době. Události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Jsme nuceni kriticky přemýšlet nad informacemi, argumentovat, zaujímat stanoviska i jednat. Musíme hledat řešení, která jsou udržitelná a podporují globální odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že právě učitelé mohou svým působením tyto dovednosti u žáků rozvíjet a tím pomáhají utvářet kompetentní občanskou společnost. 

 

Aktivity projektu:

- účast na 5 seminářích pro pedagogy,

- účast a realizace 3 workshopů pro žáky,

- realizace 2 akcí / kampaní pro veřejnost,

- účast na 2 žákovských soutěžích,

- realizace školení pro sborovnu,

- účast na kulatém stole pro aktéry ve vzdělávání.

 

Partnerem projektu organizace ARPOK, o. p. s. je Knihovna města Olomouce. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund.

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

Nadace (logo)

 

 

 

20. března 2022

ARPOK - školení do sborovny

 

Ve středu se v rámci projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech, do něhož je naše škola zapojena, uskutečnilo miniškolení od kolegů pro kolegy. Tématem byla ukázková hodina pro žáky s mezipředmětovými vazbami (aneb jak propojit matematiku, český jazyk a občanskou výchovu) na téma recyklace odpadu.

A jak nejlépe poznat pedagogické metody, než si je vyzkoušet na vlastní kůži? Dozajista nejzajímavějším prvkem bylo odhadování toho, jak dlouho se konkrétní materiály v přírodě rozkládají. Věděli jste třeba, že takovému rybářskému vlasci trvá dlouhých 600 let, než zcela zmizí?

Chceme vést naše žáky k odpovědnému přístupu k přírodě tak, aby se zároveň procvičovali také v matematice, českém jazyce a dalších předmětech. A v tomto semináři se podařilo propojit obojí.

 

ARPOK - školení do sborovny

Logo na sociální sítě

 


 

Mateřská škola