Doučování žáků škol

 


Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Základní škola Svatoplukova v Olomouci v partnerství s nízkoprahovým klubem Podané ruce a s metodickou a organizační podporou Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney (HVCM) se v r. 2022 podílí na doučování žáků v rámci projektu Naproti 2022, který realizuje HVCM.

Smyslem projektu Naproti 2022  je realizace individuálního a skupinového doučování žáků základních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky.  Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney dlouhodobě podporuje aktivní spolupráci ZŠ a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, v jejichž spolupráci vidí veliký přínos pro děti, kterým obě organizace slouží.

Na základě této spolupráce podporuje projekt Naproti 2022 doučováním 80 dětí především v rámci 8 letních škol konaných  v Praze, Olomouci, Kutné Hoře, Mostě a Brně. Doučování pro děti zajišťují odborní lektoři, kteří jsou vyškoleni v metodě hodnotového vzdělávání, učitelé partnerských organizací a externí lektoři, kteří se specializují na práci s dětmi.

Součástí projektu je podpora zájmu žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání na základě komunikace s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivace k podpoře žáka při vzdělávání, obnova, případně budování pracovních a studijních návyků žáků, realizace doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků -  v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje a nízkoprahovým zařízením, které je do projektu zapojeno.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

financováno evropskou unií Národní plán obnovy mšmt

 


 

Doučování žáků škol

(v pdf zde)

 

 


 

2. února 2022

Doučování žáků škol

 

Největším vítězstvím není to, že už nikdy neselžete, ale to, že po každém pádu znovu vstanete.

Konfucius

 

Vážení rodiče, vážení žáci,

v rámci projektu MŠMT ve spolupráci s NPO  financovaného EU, který reaguje na předchozí náročný rok, připomínáme, že na naší škole nabízíme doučování pedagogickými pracovníky školy. Již teď se takřka v každé třídě objevila skupina, která se dále vzdělává. Každý další člen je vítaný. V případě zájmu neváhejte kontkatovat třídní učitele.

Jsme tu pro Vás!

Doučování žáků škol (plakát)

(v pdf zde)

 

 

Mateřská škola