Světová škola

Světová škola


Naše škola se ve školním roce 2018/2019 vstupuje do projektu Světová škola a snažíme se získat titul Světové školy.

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní osmdesát čtyři českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

Světová škola je místem, kde:

- globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
- se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
- žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
- žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
- je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
- je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

 

       GAS2_cz_logo_hires   CR-pomaha      logo-arpok      Varianty__uplne-horizontalni        clovek_v_tisni

 

 

A     B

C     D

Mateřská škola