• ZŠ a MŠ

  Olomouc
  Svatoplukova 11

  Škola pro život

 • ZŠ a MŠ

  Olomouc
  Svatoplukova 11

  Škola rodinného typu

 • ZŠ a MŠ

  Olomouc
  Svatoplukova 11

  Otevřená komunitní školaIndividuální přístup ke každému dítěti

Jsme škola se vstřícným přístupem a nádechem venkova. Zapojujeme se do environmentálních projektů. Našim cílem je, aby se žáci učili naplno a s radostí. Ve třídách je v průměru 23 žáků. Individuální přístup k žákům je zajištěn nižším počtem žáků ve třídách a dostatečným počtem pedagogických pracovníků. Jsme škola se sportovní tradicí a také máme posílenou výuku cizích jazyků o konverzaci. Naši žáci mohou navštěvovat širokou nabídku kroužků, jako jsou kroužek výtvarný, hudební, dramatický, sportovní, LEGO a další. Žáci se také mohou aktivně podílet na tvorbě školního časopisu.

Naše škola je také školou komunitní. Zapojujeme se tedy do celkového dění v Řepčíně, organizujeme besedy a výstavy pro veřejnost
a spolupracujeme s Univerzitou Palackého na projektech vzdělávání žáků, ale i pedagogů.

Ve škole je zřízena počítačová učebna s trvalým připojením k internetu, která je využívána nejen k výuce informatiky, ale také cizích jazyků
a odborných předmětů. Další odborné učebny jsou vybaveny moderní výpočetní technikou s připojením k internetu. Na jejich zřízení jsme použili dotace z projektu EU, do kterého byla naše škola zapojena.

VIZE ŠKOLY:

1) Neustále sledujeme dopad výuky na děti a jejich učení.

2) Budujeme otevřené a učící se společenství.

3) V centru všeho je dítě jeho učení a rozvoj.

4) Vytváříme kvalitní prostor a podmínky pro to, aby se učilo naplno a s radostí.

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

Jan Amos Komenský
0

Tváří

0

Úsměvů

0

Slziček

0

Úspěchů

Základní škola

Hledáte-li informace o škole, pokračujte zde

Mateřská škola

Hledáte-li informace o mateřské škole, pokračujte zde

Mateřská škola