Aktuálně ve škole

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ve škole      Informace o škole      Jak do školy      Prohlídka školy      Kontakty      Školská rada      Školní poradenské pracoviště      Termíny      Školní hřiště      Tělocvičny      Kroužky


 


22. listopadu 2023

 

Stávka

 

ZŠ Svatoplukova se zapojí do plánované stávky, která proběhne v pondělí 27. listopadu.
 
Škola však zůstane otevřená a výuka bude probíhat, protože každý den, kdy se naše děti rozvíjí směrem k lepšímu já, je důležitý. Na tento den jsme pozvali politiky, poslance i samotného ministra školství, aby se přišli podívat na to, jak vypadá výuka s našimi asistenty pedagoga a v tandemu.
 
Tento krok chceme podniknout proto, aby pochopili, jak jsou tito lidé důležití pro udržení kvality vzdělávání, nejen na naší škole. Bez nich bychom nemohli individualizovat výuku pro všechny žáky, kteří jsou nadaní anebo mají nějaké limity.
 
Personální omezení považujeme za likvidační krok pro vybudovanou kvalitu inkluzivních škol. Z tohoto důvodu se stávky zúčastníme alespoň tímto způsobem.
 
 

8. listopadu 2023

 

Slovo ředitele

 

Proč se chystá stávka učitelů?

 I když se v médiích mluví o platech, tentokrát jde opravdu o něco jiného: Nový návrh ohrožuje především kvalitu vzdělávání. Pedagogická veřejnost se bouří proti velkým škrtům zaměstnanců škol. Nejen těch, kteří zajišťují chod (úklid, kuchyň, sekretariát, školníci), ale razantně se má omezovat také počet těch, kteří zajišťují přímo výuku.

U nás by se jednalo o úbytek zhruba dvou třetin asistentů pedagoga a o dva učitele. To, na co jsme už roky zvyklí a čeho sbíráme plody – individuální přístup a diferencovaná výuka, by se stalo minulostí.  

Na jednoho dospělého by mohlo být zpátky až 30 žáků ve třídě. Co to všechno obnáší a jaké zapomenuté problémy by to přinášelo, si každý dokáže představit.  

Jako škola jsme jednohlasně proti nekoncepčním personálním škrtům ve školství. Chceme udržet vydobytou kvalitu.   Stávku v pondělí 27. 11. naše škola rozhodně podpoří.

Zavřeno mít pro žáky nebudeme, naopak plánujeme spíše otevřít dveře všem, kteří se chtějí přesvědčit o smyslu tandemové výuky a nepostradatelnosti každého, kdo zajišťuje chod školy a kdo vytváří heterogenní výchovně-vzdělávací proces, který podle nás vede k co nejlepšímu všeobecnému rozvoji každého žáka.  

 

Jiří Vymětal  

Videoreportáž zde.

 


8. listopadu 2023

Slovo ředitele

 

Vážení rodiče, milí žáci,

někteří z vás víte, že na olomouckých školách v současné době probíhá kontrola obsahu olova v pitné vodě. Tato kontrola před nedávnem proběhla i u nás.

Dnes ráno jsem obdržel písemnou zprávu z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje o výsledcích šetření z odběrových míst v naší základní škole. Zcela vyhovující jsou výsledky odběru v prostorách školy po rekonstrukci (jídelna – výdejna, tělocvična, družiny, dílny), nadlimitní obsah olova ve vodě byl ovšem naměřen na odběrných místech v druhém a třetím patře budovy ZŠ.

Do těchto prostor jsme již objednali barely s pramenitou pitnou vodou z Chráněné přírodní rezervace Kokořínsko (oceněná značkou KLASA). Pitná voda je nonstop také připravena ve várnici v jídelně.

Uvítáme, pokud si budou žáci přinášet vodu z domu ve vlastní nádobě, ale není nutností. Škola na své náklady provede v dohledné době odběry z kohoutků, z kterých nebyly odběry provedeny; jednotlivá umyvadla budou poté příslušně označena. Společně se zřizovatelem plánujeme kroky k výměně potrubí v částech školy, kde budou zjištěny nevyhovující výsledky vzorků pitné vody. V současné době nedokážu říct, kdy rekonstrukce proběhne.

Přeji hezké podzimní dny. Proto, aby byly plné zdraví, se budeme dál snažit dělat maximum.

 

Jiří Vymětal, 8. 11. 2023

 


8. listopadu 2023

Vánoční jarmark

 

Srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark, který proběhne 30. listopadu od 15:00!

Vánoční jarmark

 


23. října 2023

Cestička do školy

 
Milí rodiče,
 
v letošním školním roce dochází k intenzivnějšímu propojení MŠ a ZŠ, kdy každé oddělení MŠ navštíví během 1. pololetí třída ze ZŠ.
 
Od ledna do května bude probíhat Cestička do školy pro předškoláčky pro děti z našich MŠ. Seznámení se s prostorem školy, s pedagogy a s budoucími staršími spolužáky bude probíhat 1x měsíčně střídavě v odpoledních a dopoledních hodinách (termíny v letáčku).
 
Děti si tedy zažijí klidnější i rušnější chod školy.
Prožijeme si společně hry a činnosti zaměřené na poznávání a sebepoznání osobností Vašich dětí.
Děkujeme za podporu a spolupráci, kterou s Vámi prostřednictvím dětí navážeme.
 
S pozdravem pedagogický tým ZŠ Svatoplukova
 
cestička do školy
 
 
 

23. října 2023

Klubko II

 

Dne 30. října se uskuteční druhé setkání s naším školním Klubkem. V parku u školy bude k dispozici samoobslužná "Podzimní stezka". Přijďte a bavte se. Stezka je určena nejen dětem z prvních tříd.

KlubKo II (2)

 


16. října 2023

Lampionový průvod

 

Srdečně Vás zveme na Lampionový průvod, který proběhne v pondělí 30. října 2023 od 18:00.

Svítíme se!

Lampionový průvod

 


18. září 2023

Ředitelské volno

 
Vážení rodiče, milí žáci,
 
na základě § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že jako ředitel školy ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, p.o., z organizačních důvodů vyhlašuji na 29. září 2023 pro základní školu "volný den".
Provoz školní družiny bude pro zájemce zajištěn od 6:30 do 16:00, pro její využití kontaktujte vedoucího ŠD Karla Zendulku (karel.zendulka@zssvatoplukova.cz).
 
Obědy jsou všem automaticky zrušeny.
 
 
Jiří Vymětal
 
 

14. září 2023

Klubko

 

Srdečně vás zveme na 1. setkání KLUBKA.

klubko

 


4. září 2023

Slovo ředitele

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

je to tady. Dnes konečně vstupujeme do nového školního roku!

Doba se hekticky vyvíjí, a tak i na naší škole nás čeká řada změn: nové tváře, nové předměty, nová forma komunikace v Bakalářích, nové výzvy (například integrace umělé inteligence do výuky). Ruku v ruce se změnami je ale třeba o to víc zpevnit to podstatné, naše pilíře, zásadní hodnoty vzdělávání.

Na Svatoplukově škole dlouhodobě cílíme na co nejkomplexnější přípravu dětí na život: pestrými metodami a formami práce je vybavujeme informacemi, zkušenostmi, dovednostmi. Programově pracujeme na rozvoji a posilování základních funkčních gramotností jak akademických, tak sociálně-emočních a snažíme se budovat schopnost kritického myšlení. Výuku co nejvíce individualizujeme a diferencujeme, aby bavila a naplňovala jak děti mimořádně nadané, tak děti, které mají momentálně nějaké limity. Důraz klademe na efektivní spolupráci v kolektivu, ohleduplný vztah ke světu, budování osobního hodnotového systému.

Mottem naší školy zůstává “naplno a s radostí", v jeho duchu u nás pozitivní energie koluje mezi dětmi, zaměstnanci školy i rodiči, za což jsme moc rádi. Udržet tento stav je pro nás prioritou číslo jedna.

Každý rok naplno a s radostí pracujeme na tom, abychom zůstali sami sebou, ale v lepší a lepší podobě. Tak tomu bude i letos. Díky za vzájemnou podporu!

Vzhůru do roku nových výzev a stále pokračujícího seberozvoje,

 

Jiří Vymětal

 


19. srpna 2023

Začátek školního roku 2023/2024

 

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2023/2024 započne v pondělí 4. září 2023 první hodinou, která odstartuje v 8:00.

Už se moc těšíme na to, až opět škola ožije!

 

Nový školní rok

 


 

Mateřská škola