Aktuálně ve škole

 

 

Aktuálně ve škole      Informace o škole      Jak do školy      Prohlídka školy      Kontakty      Školská rada      Školní poradenské pracoviště      Termíny      Školní hřiště      Tělocvičny      Kroužky


 

 


21. září 2022

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Základní škola Svatoplukova v Olomouci v partnerství s nízkoprahovým klubem Podané ruce a s metodickou a organizační podporou Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney (HVCM) se v r. 2022 podílí na doučování žáků v rámci projektu Naproti 2022, který realizuje HVCM.

Smyslem projektu Naproti 2022  je realizace individuálního a skupinového doučování žáků základních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky.  Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney dlouhodobě podporuje aktivní spolupráci ZŠ a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, v jejichž spolupráci vidí veliký přínos pro děti, kterým obě organizace slouží.

Na základě této spolupráce podporuje projekt Naproti 2022 doučováním 80 dětí především v rámci 8 letních škol konaných  v Praze, Olomouci, Kutné Hoře, Mostě a Brně. Doučování pro děti zajišťují odborní lektoři, kteří jsou vyškoleni v metodě hodnotového vzdělávání, učitelé partnerských organizací a externí lektoři, kteří se specializují na práci s dětmi.

Součástí projektu je podpora zájmu žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání na základě komunikace s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivace k podpoře žáka při vzdělávání, obnova, případně budování pracovních a studijních návyků žáků, realizace doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků -  v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje a nízkoprahovým zařízením, které je do projektu zapojeno.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

financováno evropskou unií Národní plán obnovy mšmt


1. září 2022

Slovo ředitele

 
Vážení rodiče, milí žáci,
 
dnes jsme vstoupili do nového školního roku.
My, zaměstnanci školy, jsme se všichni moc těšili! A dnes bylo silně znát, že chuť začít další kapitolu ve vzdělávání je oboustranná.
Přeji nám všem, ať je to rok růstu v lepší a jistější já, rok vzájemné podpory, pochopení, spolupráce a nových pevných vědomostí a dovedností. Rok, kdy budeme umět dávat a tvořit bezpečí, sounáležitost a ty nejlepší podmínky pro spolužití.
 
Jsem rád, že my všichni dohromady tvoříme dobré jméno Svatoplukovy školy.
 
 
S díky
 
 
Jiří Vymětal 
 
 
Vítejte do nového školního roku!
 
 

 

Mateřská škola