Aktuálně ve škole

 

 

 

Aktuálně ve škole      Informace o škole      Jak do školy      Prohlídka školy      Kontakty      Školská rada      Školní poradenské pracoviště      Termíny      Školní hřiště      Tělocvičny      Kroužky


 

 


12. května 2023

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

rádi bychom Vás tímto pozvali na první schůzku, která proběhne ve čtvrtek 25. května v 16:00 v jídelně školy.

Moc se na Vás těšíme!

Vaši budoucí průvodci první třídou

 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

 


26. dubna 2023

Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků do prvních tříd ¨ZŠ pro školní rok 2023/2024.

V pdf zde.

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2023-2024


24. března 2023

Nová školní kolekce

 

Příchází nová školní kolekce. O finálním motivu můžete rozhodnout i Vy. Který motiv byste chtěli Vy?

Hlasovat můžete ZDE.

 

Nová školní kolekce

 


7. března 2023

Zápis 2023/2024

 

zápis  222

Informace k zápisu ZDE.

 


19. prosince 2022

PF 2023


Vážení rodiče, vážení žáci, milá komunito!
 
Za celý tým ZŠ a MŠ Svatoplukova Vám přeji, aby Duch Vánoc nasněžil hluboko do Vašich duší. Ať Vám kometa štěstí přinese poklidné Vánoce plné odpočinku v kruhu lásky, kde načerpáte síly do dalšího nového roku! 
 
V následujících dnech se společně rozloučíme s rokem 2022, který byl opět úžasným dobrodružstvím. Děkujeme Vám všem za to, že jej prožíváte s námi!
 
 
A nebylo by to úplné PF, kdybychom si pro Vás nepřipravili i video, na které se můžete podívat zde.
 
 
Ať jsme dál vedeni kometou ke šťastnému životu!
 
 
Váš  Jíří Vymětal

1000002444

 


29. listopadu 2022

Memoriál Hany Maciuchové


Dnešní den si připomínáme narození naší milé patronky paní Hany Maciuchové.

MHM 2023

 


29. listopadu 2022

Invenio


Věříme, že každé dítě je svým způsobem nadané a neustále hledáme možnosti, jak jejich nadání podpořit a rozvíjet. Začali jsme spolupracovat s Masarykovou univerzitou, která vyvinula diagnostiku Invenio, díky níž můžeme objevovat dovednosti našich žáků a motivovat je k rozvoji. Tento a příští týden probíhá testování na asociační paměť ve vybraných třídách.
 
invenio
 
 

13. října 2022

Svato-pulčíci, z.s.


Do školního roku 2022/2023 vstupuje naše škola s novým spolkem Svatopulčíků. Iniciativa k jeho založení pochází od tří paní učitelek, které chtěly umožnit prožít adaptační kurzy, výlety, kroužky také dětem pocházejícím ze znevýhodněného prostředí, jež by tuto možnost běžně neměly. Z činnosti spolku se pro tyto děti bude financovat také stravování nebo další volnočasové aktivity pomáhající jim v osobnostním či společenském rozvoji. 
 
Pokud byste se i Vy chtěli stát jedním z patronů našeho spolku, ať už jako pravidelní či jednorázoví dárci, byli bychom moc rádi za libovolnou částku na účet č. 106522296/2250. Tu si samozřejmě jakožto dar můžete odečíst i ze svých daní. Jsme rádi, že dohromady můžeme pomáhat nejen těmto dětem, ale také všem jejich kamarádům za společně prožité hezké chvíle. Každá korunka se totiž počítá… 
Děkujeme Vám!
 
Když můžeš, není co řešit. 
 

 Děkujeme, že jste ochotni pomáhat ! (4)

 


21. září 2022

Doučování žáků škol


REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Základní škola Svatoplukova v Olomouci v partnerství s nízkoprahovým klubem Podané ruce a s metodickou a organizační podporou Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney (HVCM) se v r. 2022 podílí na doučování žáků v rámci projektu Naproti 2022, který realizuje HVCM.

Smyslem projektu Naproti 2022  je realizace individuálního a skupinového doučování žáků základních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky.  Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney dlouhodobě podporuje aktivní spolupráci ZŠ a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, v jejichž spolupráci vidí veliký přínos pro děti, kterým obě organizace slouží.

Na základě této spolupráce podporuje projekt Naproti 2022 doučováním 80 dětí především v rámci 8 letních škol konaných  v Praze, Olomouci, Kutné Hoře, Mostě a Brně. Doučování pro děti zajišťují odborní lektoři, kteří jsou vyškoleni v metodě hodnotového vzdělávání, učitelé partnerských organizací a externí lektoři, kteří se specializují na práci s dětmi.

Součástí projektu je podpora zájmu žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání na základě komunikace s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivace k podpoře žáka při vzdělávání, obnova, případně budování pracovních a studijních návyků žáků, realizace doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků -  v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje a nízkoprahovým zařízením, které je do projektu zapojeno.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

financováno evropskou unií Národní plán obnovy mšmt


1. září 2022

Slovo ředitele

 
Vážení rodiče, milí žáci,
 
dnes jsme vstoupili do nového školního roku.
My, zaměstnanci školy, jsme se všichni moc těšili! A dnes bylo silně znát, že chuť začít další kapitolu ve vzdělávání je oboustranná.
Přeji nám všem, ať je to rok růstu v lepší a jistější já, rok vzájemné podpory, pochopení, spolupráce a nových pevných vědomostí a dovedností. Rok, kdy budeme umět dávat a tvořit bezpečí, sounáležitost a ty nejlepší podmínky pro spolužití.
 
Jsem rád, že my všichni dohromady tvoříme dobré jméno Svatoplukovy školy.
 
 
S díky
 
 
Jiří Vymětal 
 
 
Vítejte do nového školního roku!
 
 

 

Mateřská škola