Placení družiny

 


 


 

Platba družiny

 

Informace k platbě ŠD - školní rok 2022/2023

 

O odevzdání zápisových lístků, které vám budou předány třídními učiteli na začátku školního roku, prosíme nejpozději do 16. 9. 2022. Platbu prosím neprovádějtě před začátkem školního roku.

Platbu ve výši 1000Kč proveďte nejpozději do 23. 9. 2022 na účet 2601493831/2010. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno žáka (např. Jan Novák) a variabilní symbol vložte dle ročníku:

  1. 1. třídy "2022"
  2. 2. třídy "2021"
  3. 3. třídy "2020"
  4. 4. třídy "2019"

Platíte-li za více dětí naráz, prosíme o neslučování plateb a zaplacení za každého žáka zvlášť.

 


 

Mateřská škola