Aktuálně


9. června 2022

Pro školní rok 2022/2023 bude navýšena kapacita školní družiny, místa v ní budou garantována žákům 1. - 3. tříd. Zda zůstanou volná místa i pro žáky 4. tříd, budou jejich rodiče informování na konci září. Během tohoto prvního měsíce bohužel nejsme schopni těmto žákům umožnit navštěvovat ŠD.

Ve školním roce 2022/2023 bude činit poplatek za celý školní rok 1000Kč, veškeré detaily k platbě najdete v sekci PLACENÍ DRUŽINY.

Zápisní lístek vám bude fyzicky předán třídními učiteli během prvního týdne nebo si ho můžete stáhnout zde elektronicky. Jeho odevzdání je nutné provést nejpozději do pátku 16. 9. 2022.

 

Stáhnout:
Zápisový lístek (0.05 MB)

Mateřská škola