Aktuálně


16. listopadu 2022

Rádi bychom vás informovali o zásadní změně při vyzvedávání dětí z družiny, kterou bychom rádi zrealizovali do konce listopadu.

Jsme si dobře vědomi toho, jak celý proces vyzvedávání komplikovaly zvonky, které střídavě fungovaly a nefungovaly a jejich opravy nikdy nevydržely dlouho. Bylo to nepříjemné nejen pro vás, ale i pro nás, a proto jsme se rozhodli pro zásadní inovaci celého systému.

Během příštího týdne bude nainstalován systém Bellhop. Jde o software dělaný na míru pro školní družinu. Vyzvedávání funguje skrze čipy, které přiložíte vedle zvonků u vstupu do školy, příslušnému vychovateli se ihned objeví na jeho tabletu/telefonu, které dítě odchází a kdo ho vyzvedává.

Situace, které mohou nastat:

  • • Čipujete v čase, kdy je blok řízené činnosti (13:30 – 15:00) – čtečka vás o tom bude informovat na displeji a vy budete muset vyčkat až do 15:00 a čipnout znovu.
  • • Čipujete v čase, kdy se ještě dítě nevrátilo z kroužku – čtečka vás opět bude informovat na displeji, na kterém kroužku dítě je, s čipováním opět musíte vyčkat a zkusit to později.
  • • Čipujete v čase, kdy je třída na obědě – opět se vám na displeje ukáže, že jsme na obědě, a vyzkoušíte to znovu třeba za 10 minut.
  • • Načetli jste čip ve správném čase, ale máte pocit, že na dítě čekáte již dlouho – v tomto případě můžete načíst čip znovu a na displeji budete ihned informování, zda již dítě bylo posláno, vychovatel bude systémem znovu upozorněn.
  • • Zapomněli jste čip doma – i taková výjimečná situace lze řešit, a to zazvoněním na jeden ze dvou zvonků, které pro tyto účely budou označeny.
  • • Dítě před vámi už vyzvedl např. váš partner – budete o tom na displeji informovaní.
  • • Ztratili jste klíče, na kterých máte čip – v takové situace je vaše povinnost nás ihned informovat, my tento konkrétní čip ihned deaktivujeme a nebude možné s ním vyzvedávat.

 

Výhody:

  • • zrychlení vyzvedávání dětí,
  • • nehrozí stálé opakování jména dítěte do rozbitého mikrofonu,
  • • nemusíte zkoušet různé zvonky, systém vždy upozorní vychovatele, který má dítě v oddělení, tedy i po sloučení dětí v konečné družině,
  • • do systému se zadávají i pravidelné odchody domů i na kroužky a v příslušný čas vychovatele upozorní,
  • • od 1. do 3. třídy používáte stále ty stejné čipy a není třeba je znovu vracet a vyzvedávat nové.

 

Povinnosti:

  • • Nutnost objednávky čipů – budeme vás ještě informovat, ale každý z vás si může zakoupit libovolný počet čipů (cena 100Kč/kus), z nichž každý bude napsaný na konkrétní jméno dospělého člověka, kterého určíte k vyzvedávání dítěte.
  • • Je třeba pro vyzvednutí použít čipy, není tedy možné s vychovateli komunikovat například telefonicky.
  • • Vyzvedávání pouze pomocí čipů. Tato povinnost zákonných zástupců bude zanesena i do vnitřního řádu školní družiny.

 

Mateřská škola