Aktuálně

2. 9. 2020

PLAYWORK

Na základě navázání spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého, absolvovali v minulém roce pracovníci ŠD týdenní školení v rámci šíření myšlenky Playwork z Velké Británie. Jde o systém práce s dětmi, kdy je kladen důraz na tvoření vhodných podmínek a prostředí pro dětskou hru. Ta by měla být především svobodně zvolená, osobně řízená a vnitřně motivovaná. Cílem "playworkera" je tedy dohlížet na vhodné a bezpečné prostředí pro celý proces dětské hry, která sama o sobě nejlépe rozvíjí osobnost dítěte a jeho kreativitu. Jako přiblížení myšlenky důležitosti dětské hry nejlépe poslouží video o "dobrodružných hřištích", které je s titulkami k dispozici v odkazu níže.

Dobrodružná hřiště

Mateřská škola