Ovoce a mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Projekt Ovoce do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010.  Naše škola je do tohoto projektu zapojena od samého počátku. Cílem tohoto projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy.

Informační leták zde

Bližší informace zde


Mléko do škol

Mléko do škol 

Od školního roku 2018/2019 se naše škola zapojila i do projektu Mléko do škol. Nárok na dotované mléko a mléčné výrobky mají všichni žáci základní školy. Od září 2018 mají žáci nárok na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc, a dotované ochucené mléko a mléčné výrobky, které budou cenově zvýhodněny.

Bližší informace zde

Mateřská škola