Erasmus+

 

Erasmus+

EU

Svatoplukova na cestách za poznáním

Na naší škole probíhají dva projekty Erasmus+. Krátkodobý projekt s názvem Svatoplukova na cestách za poznáním (č. KA122-SCH-58D6DDBB) je realizován v období 2023 a 2024. Tento projekt umožňuje našim učitelům cizích jazyků vycestovat na mezinárodní kurzy a zahraniční základní školy. Během těchto výjezdů se učitelé seznamují s novými metodami výuky jazyků a navazují mezinárodní partnerství. Díky tomu se mohou žáci zapojovat do návazných projektů v cizím jazyce například formou eTwinning. V současné době jsme v projektech eTwinningu propojeni s finskou školou Sotunki a naši žáci prostřednictvím prezentací, videí a dopisů komunikují s finskými protějšky. Tento projekt celkově přispívá ke zvyšování kvality výuky a získávání znalostí cizích jazyků.

 

Na podzim roku 2023 naše škola získala dlouhodobou Akreditaci Erasmus (č. 2023-1-CZ01-KA120-SCH-000191385). Tato akreditace umožňuje v období 2024 až 2027 realizovat mezinárodní kurzy a odborné stáže zaměstnanců školy. Dále se díky této akreditaci zapojí do výuky cizích jazyků v naší škole vysokoškolští studenti, kteří na Univerzitě Palackého v Olomouci studují zahraniční studijní program nebo plní mezinárodní studijní stáž. Třetím pilířem projektu jsou výjezdy samotných žáků. Velmi nás těší, že bude moci vyjet několik skupin našich žáků na některou ze zahraničních partnerských škol.

 

Erasmus

 

Mateřská škola