Aktuality

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9.2022

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 takto:

1. neomezená celodenní docházka 700,- Kč

2. přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci         

 Pokyny 05/2023 ,

V Olomouci, dne: 1. 6. 2022PROVOZ MŠ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OTEVŘENA OD 1. 7. – 31. 7. 2022.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA

OD 1. 8. – 31. 8. 2022. 

Mateřská škola