Berušky

Chcete, aby se u nás vaše děti cítily dobře? Máme na to návod. Pomoci projektu, který realizovala SCHOLA  EMPIRICA , z.s. ve spolupráci s domácími experty a ředitelkou CEBEI prof. Judy Hutchingsovou z Walesu jsme zařadily do naší třídy akreditovaný vzdělávací program "Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku". Je to inovativní metodika práce s dětmi v předškolním věku v oblastech řešení konfliktů, snižování agresivního chování, navazování kontaktů, poznávání pocitů a emocí. Pomáhá nám přispět ke zlepšení práce s dětmi, podporuje jejich zdravý vývoj a růst ve smyslu rozvoje jejich socio-emočních dovedností v těchto stěžejních prvních letech vývoje.

Během šk. r. vás tímto programem budeme provázet.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Iveta Baráková - učitelka (absolventka ÚSO- Střední pedagogické školy v Přerově)

Markéta Šafrová - učitelka (absolventka ÚSO – Střední pedagogické školy v Krnově)

Lenka Novotná - asistentka pedagoga (absolvetnka ÚSO– SŠS, Kurz asistenta pedagoga) 

Provoz třídy je od 6:15 do 16:45.

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6:15   -   7:30

Scházení dětí ve třídě Berušek

6:15 - 8:30

Spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, komunitní kruh

8:30   -   9:00

 Hygiena, svačina

9:30 - 11:30

Krátká relaxace s hudbou nebo pohádkou, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:30

Hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:00 - 12:30

Vyzvedávání dětí po obědě

12:30 - 14:30

 

Odpočinek dětí dle jejich individuálních potřeb, klidové aktivity

 

14:30 - 15:00

Hygiena, odpolední svačinka

15:00 - 16:45

Spontánní a skupinové hry dětí, individuální plánované činnosti, rozcházení dětí

16:00 - 16:45

 

 Rozcházení dětí ve třídě Motýlků

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace. Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

V 8.30 se MŠ uzamyká.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkaberusky@zssvatoplukova.cz , 585 425 642

FOTOGALERIE: http://beruskytrat.rajce.idnes.cz

 

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:

Preventivní programy - Společenské chování, Děti a zdraví, Děti a ekologie, Děti v dopr. provozu, Co se stalo a stát nemuselo.

Meditační místnost, která slouží  ke krátkému odpočinku s hudbou nebo pohádkou před pobytem venku.

Pro úspěšnou adaptaci vašich dětí pořádáme společné setkáni s vámi i s dětmi ještě před zahájením šk. r. na naší zahrádce.

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Milé Berušky, jak to v pohádkách bývá "zazvonil zvoneček a pohádky je koneček" , tak i naše školka musela uzavřít na malou chvilku svá vrátka. Ale nemusíte zoufat, protože na vás neustále myslíme, a snažíme se vymýšlet různé aktivity, které můžete dělat i doma s rodiči. Budeme Vám zde dávat různé tipy a náměty na činnosti, ať si aspoň takto zpříjemníte dlouhé čekání na vaši milovanou školku.
A když budete mít chvilku, můžete nám poslat na mail školky, nějaký pěkný pozdrav, vzkaz či hodit obrázek do školkové schránky.
Paní učitelka Ivetka, Markétka a Lenička každý den chodí do třídy, kde vše umývají, utírají, zkrášlují a připravují se na Váš brzký návrat.

22.03.2021

VIDEO PRO BERUŠKY

Protože od uzavření školky uplynula dlouhá doba a dětem se určitě moc stýská po prostředí třídy a paní učitelkách, rozhodly jsme se natočit video, kde jsme všechny, i s učitelkami z Motýlků.
Text písně a taneček je velmi jednoduchý, proto se mohou děti také přidat, a zpříjemnit si dlouhé dny doma :-)

Video najdete na našich stránkách třídy pod odkazem http://beruskytrat.rajce.idnes.cz

Snad se vám video bude líbit a vykouzlí úsměv na tváři :-)

S pozdravem paní učitelky z Berušek

01.06.2021

DEN DĚTÍ

Vážení rodiče,
blíží se 1.červen a s ním DEN DĚTÍ, a chtěli bychom s vašimi dětmi tento den společně oslavit.
Bude to den plný zábavy a soutěží.
Proto vás prosíme o drobné občerstvení.
Děkujeme :-)

Vážení rodiče,
srdečně zveme Vás a Vaše děti na společné setkání k ukončení školního roku :-)
KDY: 29.6. od 16:00hod.
KDE: kemp KRÁSNÁ MORAVA
CO: zábavné odpoledne s opékáním špekáčků.
Špekáčky si prosím objednejte u pí. učitelek. Cena jedné porce včetně příloh je 30kč.
Těšíme se na Vás :-)

Aby všem našim Beruškám nebylo líto, že nemohou své narozeniny oslavit se svými kamarády ve třídě v období velkých letních prázdnin, kdy je MŠ uzavřena, mohou je oslavit v jeden den a to 30.6.
Týká se to dětí: DAJÁNKA, ELENKA, KUBÍČEK, SOFINKA a MATĚJ.
Rodičům doporučujeme donést za občerstvení v těchto horkých dnech například ovoce, křupky, nanuky, ovocné džusy a podobně :-)
Moc děkujeme
Váš tým učitelek I.M.L.

Třídní schůzky pro nové rodiče proběhnou ve třídě Berušek v MŠ Řepčínská v 16:00hod.

Mateřská škola