Berušky

Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je skrze náklonost, která vzniká při jejich výchově.

Gabriel Garcia Márquez

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Markéta Šfarová - učitelka (absolventka ÚSO- Střední pedagogické školy v Krnově)

Lenka Tomášová - učitelka (absolventka ÚSO – Střední pedagogické školy v Přerově)

Lenka Novotná - asistentka pedagoga (absolvetnka ÚSO– SŠS, Kurz asistenta pedagoga) 

Provoz třídy je od 6:15 do 16:45.

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6:15   -   7:30

Scházení dětí ve třídě Berušek

6:15 - 8:30

Spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, komunitní kruh

8:30   -   9:00

 Hygiena, svačina

9:30 - 11:30

Krátká relaxace s hudbou nebo pohádkou, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:30

Hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:00 - 12:30

Vyzvedávání dětí po obědě

12:30 - 14:30

Odpočinek dětí dle jejich individuálních potřeb, klidové aktivity

14:30 - 15:00

Hygiena, odpolední svačinka

15:00 - 16:45

Spontánní a skupinové hry dětí, individuální plánované činnosti, rozcházení dětí

16:00 - 16:45

Rozcházení dětí ve třídě Motýlků

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace. Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

V 8.30 hod. se MŠ uzamyká.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:00 – 12:30 hod.

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12:15 – 12:25 hod.

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkaberusky@zssvatoplukova.cz , tel.č.: 585 425 642

FOTOGALERIE: http://beruskytrat.rajce.idnes.cz

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Ve třídě Berušky proběhne LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ pro předškolní děti.

22.09.2022

Dech v hudbě

Hudební, naučné, interaktivní pásmo ZUŠ Iši Krejčího Olomouc.

Od 16:30hod. proběhne setkání s rodiči a jejich dětmi v lanovém centru PROUD na Lazcích.

Mateřská škola