GDPR

Informace

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 je příspěvkovou organizací Statutárního města Olomouc, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1) zápis k předškolnímu vzdělávání
2) zajištění předškolního vzdělávání,
3) zápis k základnímu vzdělávání,
4) zajištění základního vzdělávání,
5) zájmové vzdělávání ve školní družině.

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:  nový souhlas poradenské služby souhlas se zpracováním osobních údajů

Mateřská škola