Včelky

Pro dítě předškolního věku je přirozené učit se tím, co samo zkusí, dělá, v čem se aktivně uplatní.

Naši třídu navštěvují děti ve věku 5 až 6,5 let. Při činnostech využíváme prvky vzdělávacího programu Začít spolu – vzdělávání vychází z potřeb a možností každého dítěte, podporuje jeho aktivitu a kreativitu.

Prostor třídy a herny je rozdělen do částí = center aktivit (např. Ateliér, Hudba, Domácnost, Dílna, Pokusy, …). Jsou to vlastně vybavené pracovní koutky, které motivují ke hře a k tvůrčí práci jednotlivce i skupinu dětí. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolupracovat při řešení problémů, učí se vnímat a respektovat rozdíly mezi lidmi. Učí se plánovat, rozdělovat si role, pomáhat a radit si, rozhodovat se, prosazovat i upozadit se, ocenit svůj přínos a přínos kamaráda.

Děti jsou vedeny k tomu, aby si uměly z nabízených činností vybrat a nést za svou volbu odpovědnost, vybranou činnost dokončit. Podporujeme jejich samostatnost, učení se navzájem od sebe a budování přátelské atmosféry. Nejde nám „jen“ o výsledek – chyba je pro dítě užitečnou zkušeností – ale také o cestu, jak k výsledku došlo.

Významné je pro nás partnerství rodiny a spolupráce s učitelkami 1. třídy naší základní školy, neboť vnímáme, že máme společný cíl – připravit dítě sociálně, vědomostně a dovednostně na úspěšný vstup do školní lavice.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Mgr. Anita Amiridu – učitelka 

Mgr. Jitka Kužílková – učitelka

Aneta Gondek – asistentka pedagoga 

 

Provoz MŠ: 06:30-16:30 hod.

Příchod předškoláků nejpozději: 08:00 hod. - viz Školní řád

MŠ se uzamyká: v 08:30 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:15-12:30 hod. 

 Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12:15-12:25 hod.        

 

 RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

06:30-08:30 hod.

Scházení dětí, herní aktivity, spontánní činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi.

08:30-09:50 hod.

Přesnídávka, pohybová chvilka. Řízené činnosti – ranní kruh, činnosti v centrech aktivit, hodnotící kruh.

09:50-11:50 hod.

Hygiena, převlékání, pobyt venku.

11:50-12:30 hod.

Hygiena, stolování, oběd.

12:30-13:50 hod.

Poslech četby, odpočinek na lehátku, klidové činnosti pro děti, které nespí.

13:50-16:30 hod.

Odpolední činnosti, svačina. Herní aktivity, spontánní činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi.

Režim dne je flexibilní, přizpůsobuje se potřebám dětí a reaguje na aktuální situace.

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim.

  

 KONTAKT NA TŘÍDU: skolkavcelky@zssvatoplukova.cz,  tel. 585 001 049

FOTOGALERIE: http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz

Přístupové heslo k fotografiím sdělíme zákonným zástupcům na požádání. Vzhledem k velkému množství fotografií nabízíme možnost jejich překopírování na váš USB flash disk.

 

VE TŘÍDĚ NABÍZÍME:

Logopedickou depistáž, preventivní vyšetření zraku, konzultace a spolupráci se školní psycholožkou, spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), individuální konzultace s rodiči, úzkou spolupráci s naší ZŠ, zejména pak s 1. třídou při programu Cestička do školy (postupná adaptace na školní prostředí), zájmové kroužky dle aktuální nabídky MŠ.

 

RANNÍ SCHÁZENÍ VČELEK:
06:30-07:00 hod. ve třídě Včelky (2. poschodí, zadní třída), od 07:00 hod. ve své třídě Včelky (2. poschodí, zadní třída).

ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ VČELEK:
15:30-16:30 hod. ve třídě Včelky (2. poschodí, zadní třída).

 


AKTUALITY

 

CELOROČNÍ KROUŽKY V MŠ:

ANGLIČTINA (pro přihlášené děti)

Kdy: PONDĚLÍ, 15:30-16:15 (první lekce proběhne 2.10.2023)

Místo: Dolní učebna

Rodiče si po skončení lekce vyzvedávají děti v učebně angličtiny

 

JUDO (pro přihlášené děti)

Kdy: ČTVRTEK, 15:00-15:45 (první lekce proběhne 5.10.2023)

Místo: Tělocvična ZŠ

Rodiče si po skončení lekce vyzvedávají děti v tělocvičně ZŠ

 

CESTIČKA DO ŠKOLY 2024 (pro přihlášené děti, které nastoupí do ZŠ Svatoplukova 1.9.2024)

Kdy:  PONDĚLÍ 8.1., 11.3., 6.5.     13:00-14:00

          PONDĚLÍ 5.2., 8.4.              9:00-10:00

Místo: Budova ZŠ

Milí rodiče,
v letošním školním roce dochází k intenzivnějšímu propojení MŠ a ZŠ, kdy každé oddělení MŠ navštíví během 1. pololetí třída ze ZŠ.
Od ledna do května bude probíhat Cestička do školy pro předškoláčky pro děti z našich MŠ. Seznámení se s prostorem školy, s pedagogy a s budoucími staršími spolužáky bude probíhat 1x měsíčně střídavě v odpoledních a dopoledních hodinách. Děti si tedy zažijí klidnější i rušnější chod školy.
Prožijeme si společně hry a činnosti zaměřené na poznávání a sebepoznání osobností Vašich dětí.
Děkujeme za podporu a spolupráci, kterou s Vámi prostřednictvím dětí navážeme.
S pozdravem pedagogický tým ZŠ Svatoplukova                                                                                                                       

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Ve třídě včelky.

V 10:15 hod. beseda - Jak vzniká kniha. Prosíme, aby si děti od 6ti let, přinesly 2 lístky na MHD (vzadu podepsané tužkou).
Z MŠ odjíždíme po ranní svačince v 9:30 hod.
S sebou si děti kromě jízdenek nemusí nic brát, vrátíme se na oběd.

V 16:15-17:45 hod. Společně prožitý čas, chvíle pro zpomalení a popovídání, možnost vyzkoušet si spolu s dětmi, jak se pracuje v centrech aktivit (např. výroba dárku v Ateliéru, vytvoření drobného občerstvení v Domácnosti), kavárnička a čajovna....

Dopoledne ve třídě Včelky. Děti si mohou přinést cukroví v krabičce a podělit se s kamarády.

Mateřská škola