Motýlci

 

,,Co slyším, to zapomenu, co vidím, si pamatuji, co si vyzkouším, tomu rozumím.”

— Konfucius

Třída Motýlků je smíšené oddělení dětí ve věku od 3 do 7 let.

V nadstandardních prostorových podmínkách (samostatná jídelna, ložnice, cvičební sál) nabízíme dětem vstřícné, podnětné a obsahově bohaté prostředí s prvky polytechniky a programu Začít spolu. Prostor je uspořádán tak, aby vznikla centra aktivit (CA), ve kterých děti pracují svým vlastním tempem na úkolech přiměřených svým vlastním schopnostem. Naším cílem je děti smysluplně vzdělávat a naučit je samostatně myslet. Děti jsou vedeny k respektu k ostaním, učí se oceňovat druhé za jejich práci a přebírat zodpovědnost za práci svou. Dalším klíčovým bodem je posilování rodiny a školy, kdy rodiče jsou vítanými partnery a aktivně se podílí na chodu třídy. K pozitivnímu chodu školky napomáhá propojení aktivit s oddělením Berušek.

Samozřejmostí je kvalitní příprava našich předškoláčků na jejich další cestu do ZŠ - podpořená projektem "Cestička do školy" (projekt založený na spolupráci s budoucími p. učitelkami ze školy). Společná třídní pravidla jsou prvními zkušenostmi s řešením problémů. Děti se podílejí na výzdobě školy a zahrady, kterou neustále doplňujeme o nové prvky. Zapojujeme se do veřejného dění, využíváme široké nabídky výchovně vzdělávacích programů, spolupracujeme s mnoha institucemi, sponzorujeme lenochoda v ZOO Olomouc, budujeme si zahrádku a staráme se o naše zvířecí kamarády.

Celoroční náplň týdne práce s dětmi se opírá o tři pravidelné aktivity vzdělávání: Cvičení se sokolem, Pohádková středa Kouzelný pátek (výlety do okolí a aktivity spojené s probíranými tématy).

Pro podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je v našem týmu asistent pedagoga, který zajišťuje potřebnou individuální péči. 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Mgr. Štěpán Vacek - učitelka (absolvent Pedagogické fakulty v Olomouci)

Lenka Poláková  - učitelka (absolventka SPŠ)  

Blanka Krčková - asistentka pedagoga

 

Provoz MŠ : 6.15 - 16.45

TŘÍDA - Motýlci

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.15   -   8.30

Scházení dětí,spontánní činnosti,herní aktivity

8.30   -   10.30

Komunitní kruh, přesnídávka, činnosti v centrech aktivit (CA), řízené aktivity

10.30 - 12:00

Příprava, pobyt venku

12:00 – 12.30

Příprava, oběd, hygiena

12.30 - 14.00

13.00- 13.30

Poslech četby,lit. a hud. chvilky, odpočinek na lehátku

Individuální práce s dětmi (SVP, OŠD)

14.00 - 16.45

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity, individuální práce s dětmi

 

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim. Časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

V 8.30 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15 – 12.25

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkamotylci@zssvatoplukova.cz ,585 425 642

FOTOGALERIE: http://motylci2013.rajce.idnes.cz

 

--------------------------------------------------------------------------

 

KONZULTAČNÍ HODINY

VE DNECH OD: 23.1. DO 27.1. 2023  V ČASE OD 8:00 - 8:45 a 12:15 - 13:00. Zapisujte se do tabulky v šatně.

Doporučujeme zvláště rodičům, které zvažují odklad školní docházky nebo předčasný nástup do školy.

 

INFORMUJEME RODIČE:

2. ledna je provoz zajištěn na budově Svatoplukova. Prosím donést papuče, pyžamo. Děti budou v oddělení Mravenečků.

Od 3. ledna provoz probíhá opět na MŠ Řepčínská.

Pro přihlášené děti začíná lyžařský výcvik od 4. ledna (středa). Veškeré info získáte přímo od lektorů a organizátorů lyžařského kurzu. Prosíme rodiče, aby nám oznamovali, když se dítě nezúčastní určité lekce lyžarského výcviku.

Prosíme o kontrolu věcí ve skříňkách: Náhradní oblečení do třídy, ponožky, nepromokavé rukavice, vhodnou obuv a oblečení dle aktuálního počasí. Kouzelné pátky s výlety stále platí.

 

MOTÝLÍ PUTOVÁNÍ OD ZÁŘÍ DO PROSINCE

Rok 2022 zavírá svá vrátka.... Cesta se nám různě klikatila a přinesla nové prožitky a výzvy. Děkujeme Vám za všechny kroky, mnohé by bez Vás nešly realizovat. Děkujeme za sdílení běžných dnů, pomoc v situacích, které nebyly příliš komfortní, finanční podporu, díky které máme vybavenou dílnu i zahradu pro děti. Společně se nám podařilo vytvořit rodinnou atmosféru a pohodu pro nás i vaše nejmenší.

Do nového roku Vám přejeme vstoupit hlavně zdraví, s nadějí, že vše bude dobré a ještě lepší a s chutí do nových radostí a starostí, které nám všem život opět přinese. Těšíme se na vás a další společnou cestu v roce 2023.

Vaši motýlí učitelé Lenka, Štěpán a Blanka.

VIDEO Z VÁNOČNÍHO JARMARKU NALEZNETE NA MOTÝLKOVSKÉM YOUTUBE KANÁLE:

https://www.youtube.com/watch?v="ZGNing5VZTM&t=4s

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Tělocvik s sebou

vybavené batůžky s sebou
Prosíme o příchod do 8:00!!

03.02.2023

JUDO