Motýlci

 

,,Co slyším, to zapomenu, co vidím, si pamatuji, co si vyzkouším, tomu rozumím.”

— Konfucius

Třída Motýlků je smíšené oddělení dětí ve věku od 3 do 7 let.

V nadstandardních prostorových podmínkách (samostatná jídelna, ložnice, cvičební sál) nabízíme dětem vstřícné, podnětné a obsahově bohaté prostředí s prvky polytechniky a programu Začít spolu. Prostor je uspořádán tak, aby vznikla centra aktivit (CA), ve kterých děti pracují svým vlastním tempem na úkolech přiměřených svým vlastním schopnostem. Naším cílem je děti smysluplně vzdělávat a naučit je samostatně myslet. Děti jsou vedeny k respektu k ostaním, učí se oceňovat druhé za jejich práci a přebírat zodpovědnost za práci svou. Dalším klíčovým bodem je posilování rodiny a školy, kdy rodiče jsou vítanými partnery a aktivně se podílí na chodu třídy. K pozitivnímu chodu školky napomáhá propojení aktivit s oddělením Berušek.

Samozřejmostí je kvalitní příprava našich předškoláčků na jejich další cestu do ZŠ - podpořená projektem "Cestička do školy" (projekt založený na spolupráci s budoucími p. učitelkami ze školy). Společná třídní pravidla jsou prvními zkušenostmi s řešením problémů. Děti se podílejí na výzdobě školy a zahrady, kterou neustále doplňujeme o nové prvky. Zapojujeme se do veřejného dění, využíváme široké nabídky výchovně vzdělávacích programů, spolupracujeme s mnoha institucemi, sponzorujeme lenochoda v ZOO Olomouc, budujeme si zahrádku a staráme se o naše zvířecí kamarády.

Celoroční náplň týdne práce s dětmi se opírá o tři pravidelné aktivity vzdělávání: Cvičení se sokolem, Pohádková středa Kouzelný pátek (výlety do okolí a aktivity spojené s probíranými tématy).

Pro podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je v našem týmu asistent pedagoga, který zajišťuje potřebnou individuální péči. 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Mgr. Štěpán Vacek - učitelka (absolvent Pedagogické fakulty v Olomouci)

Lenka Poláková  - učitelka (absolventka SPŠ)  

Blanka Krčková - asistentka pedagoga

 

Provoz MŠ : 6.15 - 16.45

TŘÍDA - Motýlci

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.15   -   8.30

Scházení dětí,spontánní činnosti,herní aktivity

8.30   -   10.30

Komunitní kruh, přesnídávka, činnosti v centrech aktivit (CA), řízené aktivity

10.30 - 12:00

Příprava, pobyt venku

12:00 – 12.30

Příprava, oběd, hygiena

12.30 - 14.00

13.00- 13.30

Poslech četby,lit. a hud. chvilky, odpočinek na lehátku

Individuální práce s dětmi (SVP, OŠD)

14.00 - 16.45

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity, individuální práce s dětmi

 

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim. Časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

V 8.30 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15 – 12.25

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkamotylci@zssvatoplukova.cz ,585 425 642

FOTOGALERIE: http://motylci2013.rajce.idnes.cz

 

--------------------------------------------------------------------------

 

INFORMUJEME RODIČE:

Přihlášené děti na plavání s sebou: plavky, ručník, (holky plaveckou čepici), svačinu, protiskluzovou obuv, pláštěnku a pokud děti chtějí, mohou si vzít plavecké brýle.

POZOR! 6.4. NEBUDE LEKCE PLÁVÁNÍ.

Prosíme o kontrolu věcí ve skříňkách: Náhradní oblečení do třídy, ponožky, nepromokavé rukavice, vhodnou obuv a oblečení dle aktuálního počasí. Kouzelné pátky s výlety stále platí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DNE 3.4.2023 OD 14:00-16:00 proběhne den otevřených dveří naší školky. Tato událost je určena zvláště těm, kteří plánují umístit dítě do mateřské školy a chtěli by zjistit, jak zde pracujeme s dětmi, jaké máme k dispozici prostory a jací jsme i my samotní - pedagogové.

SCHŮZKA RODIČŮ A BUDOUCÍCH ŠKOLÁČKŮ:

DNE 11.4.2023 V 17:00 ve třídě Motýlků jsme pro vás připravili informativní setkání s pí. učitelkou základní školy. Můžete získat cenné rady a informace k dotazům souvejících s nástupem vašich dětí do 1. ročníku.

                           TĚŠÍME SE NA VÁS.

                                           TÝM PEDAGOGŮ.

JAKÝ BYL MĚSÍC DUBEN?

VÁŽENÍ RODIČE,

DĚKUJEME:

  • ŽE MAJÍ DĚTI VZORNĚ VYBAVENÉ BATŮŽKY NA NAŠE VANDROVÁNÍ  A LEKCE PLAVÁNÍ
  • ZA VAŠI HOJNOU ÚČAST NA SETKÁNÍ S PEDAGOGY  ZŠ A VAŠE DOTAZY
  • ZA DŮVĚRU PŘI SDÍLENÍ INFORMACÍ Z DOPORUČENÍ PPP
  •  ZA DARY A DÁRKY KTERÉ NOSÍTE ABYCHOM JE DÁLE UPOTŘEBILI
  • VELKÝ DÍK NAŠIM TATÍNKŮM ZA POMOC NA ZAHRÁDCE

PROŽILI JSME:

DALŠÍ APRÍLOVÉ POČASÍ – NÁROČNÉ NA NEMOCI.

HRÁLI JSME LEGRAČNÍ VELIKONOČNÍ DIVADLO PRO BERUŠKY

VESELÁ A FÉROVÁ ODPOLEDNE V DESKOVÝCH HRÁCH S PANEM UČITELEM ŠTĚPÁNEM, DALŠÍ LEKCE AJ I JUDA, PŘIDALY SE BRUSLE A NECHYBĚLA CESTIČKA DO ŠKOLY. NAVŠTÍVILI JSME DIVADLO V ARCIDIECÉZNÍM MUZEU- ,, DETEKTIV EMIL“ ,  VE VZDĚLÁVACÍM HUDEBNÍM PROGRAMU - ,,MUZIKOCESTA KOLEM SVĚTA“ BYLO CESTOVÁNÍ HRAČKA! TĚLO JSME PROTÁHLI PŘI NÁBOROVÉM DOPOLEDNI FLORBALOVÉHO ODDÍLU OLOMOUC.

PŘIPRAVUJEME:

  • 17.5. – SPOLEČNĚ DOPOLEDNE S BERUŠKAMI: PEČEME DOBROTY PRO RODIČE.
  •  17.5. 15.00 - ODPOLEDNÍ BRIGÁDA NA ZAHRADĚ MŠ- ZKRÁŠLUJEME,STAVÍME, TVOŘÍME PROSTOR PRO DĚTI.
  • 1.6. OSLAVA DNE DĚTÍ V KROKODÝLKOVI, PASOVÁNÍ NA LODI , ODPOLEDNE PRO RODINU A NOC V MŠ.

MĚJTE KRÁSNÝ, LASKAVÝ A LÁSKOVÝ ČAS MÁJOVÝ

BLIŽŠÍ INFO OBDRŽÍTE OSOBNĚ A NALEZNETE NA NÁSTĚNCE V ŠATNĚ.

                                 KRÁSNÝ, ZDRAVÝ   JARNÍ ČAS

                                                                                 VAŠI UČITELÉ

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Buď od 14:00-15:30 nebo 15:30 - 17:00 dle tabulky v šatně

24.05.2023

POHÁDKOVÁ STŘEDA

DEN HROMU

Buď od 14:00-15:30 nebo 15:30 - 17:00 dle tabulky v šatně

-PROSÍME O PŘÍCHOD DO 8.00, VYZVEDÁVAT DĚTI PO 12.45
VYBAVENÉ BATŮŽKY SEBOU!

31.05.2023

Pohádková středa

Děti si mohou přinést knihy o dopravních prostředcích, výletech apod.

Děti budou mít vybavené batůžky, náhradní sportovní oblečení !!!ponožky!!!!!
Děti vyzzvedávejte ve 13.00 hod.

Vybavené batůžky !

Besídka kroužku angličtiny se uskuteční v pondělí 5. června v 15:30 v jídelně.

Mateřská škola