Motýlci

 

,,Co slyším, to zapomenu, co vidím, si pamatuji, co si vyzkouším, tomu rozumím.”

— Konfucius

Třída Motýlků je smíšené oddělení dětí ve věku od 3 do 7 let.

V nadstandardních prostorových podmínkách (samostatná jídelna, ložnice, cvičební sál) nabízíme dětem vstřícné, podnětné a obsahově bohaté prostředí s prvky polytechniky a programu Začít spolu. Prostor je uspořádán tak, aby vznikla centra aktivit (CA), ve kterých děti pracují svým vlastním tempem na úkolech přiměřených svým vlastním schopnostem. Naším cílem je děti smysluplně vzdělávat a naučit je samostatně myslet. Děti jsou vedeny k respektu k ostaním, učí se oceňovat druhé za jejich práci a přebírat zodpovědnost za práci svou. Dalším klíčovým bodem je posilování rodiny a školy, kdy rodiče jsou vítanými partnery a aktivně se podílí na chodu třídy. K pozitivnímu chodu školky napomáhá propojení aktivit s oddělením Berušek.

Samozřejmostí je kvalitní příprava našich předškoláčků na jejich další cestu do ZŠ - podpořená projektem "Cestička do školy" (projekt založený na spolupráci s budoucími p. učitelkami ze školy). Společná třídní pravidla jsou prvními zkušenostmi s řešením problémů. Děti se podílejí na výzdobě školy a zahrady, kterou neustále doplňujeme o nové prvky. Zapojujeme se do veřejného dění, využíváme široké nabídky výchovně vzdělávacích programů, spolupracujeme s mnoha institucemi, sponzorujeme lenochoda v ZOO Olomouc, budujeme si zahrádku a staráme se o naše zvířecí kamarády.

Celoroční náplň týdne práce s dětmi se opírá o tři pravidelné aktivity vzdělávání: Cvičení se sokolem, Pohádková středa Kouzelný pátek (výlety do okolí a aktivity spojené s probíranými tématy).

Pro podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je v našem týmu asistent pedagoga, který zajišťuje potřebnou individuální péči. 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Mgr. Štěpán Vacek - učitelka (absolvent Pedagogické fakulty v Olomouci)

Lenka Poláková  - učitelka (absolventka SPŠ)  

Blanka Krčková - asistentka pedagoga

 

Provoz MŠ : 6.15 - 16.45

TŘÍDA - Motýlci

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.15 - 7.00

 Scházení dětí v oddělení Berušek

7.00   -   8.30

Scházení dětí již v naší třídě Motýlků, spontánní činnosti, herní aktivity

8.30   -   10.30

Komunitní kruh, přesnídávka, činnosti v centrech aktivit (CA), řízené aktivity

10.30 - 12:00

Pobyt venku

12:00 – 12.30

Oběd

12.30 - 14.00

13.00- 14.00

Poslech četby,lit. a hud. chvilky, odpočinek na lehátku

Individuální práce s dětmi (SVP, OŠD)

14.30 - 15.00

Svačina

15.00 - 16.45

Odpolední činnosti, herní aktivity, individuální práce s dětmi

 

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim (vodu i ochucený nápoj). Časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

V 8.30 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15 – 12.25

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkamotylci@zssvatoplukova.cz ,585 425 642

FOTOGALERIE: http://motylci2013.rajce.idnes.cz - heslo na vyžádání

 

--------------------------------------------------------------------------

JAKÝ BYL MĚSÍC KVĚTEN?

DĚKUJEME:

. Za vstřícnost a včasné příchody na akce mimo MŠ

. za finanční podporu

. za vzorně připravené batůžky na páteční výlety

. za velkou pomoc na zvelebování  naší zahrádky

PROŽILI JSME:

.poslední lekce plavání a juda

. úterkové cvičení se zvířátky v tělocvičně

. závěrečné vystoupení kroužku AJ

. poslední Cestičku do školy

.  návštěvu pana včelaře

. den s moudrou sovou v Rozáriu

.  návštěvu botanické zahrady

.  sázeli jsme, pracovali na naší zahrádce

. fotografování  se třídou a kamarády

. výlet do ZOO

. dopravní soutěž v Botanické zahradě

. oslavu Dne dětí v centru Krokodýlek

. přijetí všech dětí do ZŠ

PŘIPOMÍNÁME:

. Vhodnou obuv a oděv při výletech (včetně pláštěnky v batohu, pokrývku hlavy

. Sledujte nástěnku v šatně a nezmeškáte důležitou informaci. Děkujeme.

. Dořešte si prázdninovou docházku, jídelnu .

. V den celodenního výletu odhlásit celodenní stravu/ v případě špatného počasí výlet odložíme/

S DĚTMI stále  PRACUJEME NA TOM, ABY:

  • Uměly pracovat samostatně, zodpovídaly si za své věci
  • Uměly samostatně myslet ,tvořit
  • Dokázaly kriticky zhodnotit svou práci, přijmout chybu a zvládly s ní pracovat.
  • Zvládli se soustředit na práci a na instrukce.
  • Zlepšily komunikaci s vrstevníky a také, aby nám dokázaly říct, co potřebují

 

CO ŘEŠÍME?

UŽÍVÁNÍ VULGÁRNÍCH SLOV PŘI VZÁJEMNÉ KOMUNKACI DĚTÍ NEBO HODNOCENÍ SITUACÍ.

NENÍ NÁM LHOSTEJNÉ VULGÁRNÍ VYJADŘOVÁNÍ DĚTÍ – POČÍTEJTE S TÍM,ŽE SITUACI

ŘEŠÍME .  VĚŘÍME, ŽE S VAŠIM PŘISPĚNÍM POMŮŽEME DĚTEM ZORIENTOVAT SE VE SVĚTĚ

TAKTO KOMUNIKUJÍCÍCH DOSPĚLÝCH.

 

TĚŠÍME SE NA ZÁŽITKY A PROŽITKY  POSLEDNÍHO ŠKOLNÍHO  MĚSÍCE. 

 

 VELKÉ AKCE MOTÝLKŮ/ŠKOLY

 

ČERVEN

20.6. ROZLOUČENÍ S RODIČI A PŘEDŠKOLÁKY

- Od 16:00 do 18:00 vás čeká zábavné odpoledne s dětmi na zahradě NA TRATI (skautská zahrada)

- Pro rodiče s dětmi budou nachystané různé hry a aktivity pro společně strávený čas, součástí bude i diskotéka pro děti

- Prosíme rodiče o drobné občerstvení pro tuto akci, děkujeme.

NOC VE ŠKOLCE Ještě ve stejný den děti čeká NOC VE ŠKOLCE.

-potom co akce na zahradě na Trati skončí, se s dětmi přesuneme zpět do MŠ

PROGRAM: Společné ládování pizzou, diskotéka, velká pohádka, hraní ve třídě ve večerních hodinách a přespání do druhého dne (v případě, že dítě nebude chtít přespávat nebo si to rozmyslí v průběhu akce, budete si ho moci vyzvednout do 21:00).

Pokud je to ve vašich silách, moc vás prosíme o příspěvek na objednávku pizzy, bez vaší pomoci ji nebudeme moci objednat.

-prosíme o to, aby dítě mělo připravenou snídani (do nějaké krabičky) na druhý den ráno

 

  INFORMACE K ORGANIZACI LETNÍCH PRÁZDNIN 2024

PROVOZ MŠ: 1. 7. - 9. 8. 2024 (6.30 – 16.30)

BUDOVA: Řepčínská 54

MŠ UZAVŘENA: 12. 8. – 30. 8. 2024

Vážení rodiče,

v měsících červenci a srpnu budou probíhat na budově Svatoplukova stavební úpravy, letní provoz školky bude tedy zajištěn pouze ve dvou třídách na budově Řepčínské.

Předpokládaný počet dětí, které můžeme přijmout, bude 52.

Prodloužením provozu školky v letních měsících bychom rádi podpořili pracující rodiče. Prosím zvažte umístění dětí na dobu nezbytně nutnou.

Závazné přihlášení proběhne v měsíci květnu.

Děkujeme za vzájemnou vstřícnost a pochopení. 

Tým pracovníků MŠ Na Trati, Svatoplukova, Řepčínská.

 

 

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

-vybavené batůžky s sebou

- Od 16:00 do 18:00 vás čeká zábavné odpoledne s dětmi na zahradě NA TRATI (skautská zahrada)
- Pro rodiče s dětmi budou nachystané různé hry a aktivity pro společně strávený čas, součástí bude i diskotéka pro děti
- Prosíme rodiče o drobné občerstvení pro tuto akci, děkujeme.
!!!V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE AKCE PROBÍHAT VE ŠKOLCE, OD 16:00 V JÍDELNĚ, PO ÚVODU SE PŘESUNEME NAHORU!!!

20.06.2024

NOC VE ŠKOLCE

Poté, co akce na zahradě na Trati skončí, se s dětmi přesuneme zpět do MŠ.

PROGRAM: Společné ládování pizzou, diskotéka, velká pohádka, hraní ve třídě ve večerních hodinách a přespání do druhého dne (v případě, že dítě nebude chtít přespávat nebo si to rozmyslí v průběhu akce, budete si ho moci vyzvednout do 21:00 nebo dle domluvy).

Pokud je to ve vašich silách, moc vás prosíme o příspěvek na objednávku pizzy, bez vaší pomoci ji nebudeme moci objednat.

-prosíme o to, aby dítě mělo připravenou snídani (do nějaké krabičky) na druhý den ráno

- vybavené batůžky s sebou
- Prosíme, aby děti měly sportovní oblečení a obuv v batohu
- sportovní oblečení a obuv

Mateřská škola