Motýlci

 

,,Co slyším, to zapomenu, co vidím, si pamatuji, co si vyzkouším, tomu rozumím.”

— Konfucius

Třída Motýlků je smíšené oddělení dětí ve věku od 3 do 7 let.

V nadstandardních prostorových podmínkách (samostatná jídelna, ložnice, cvičební sál) nabízíme dětem vstřícné, podnětné a obsahově bohaté prostředí s prvky polytechniky a programu Začít spolu. Prostor je uspořádán tak, aby vznikla centra aktivit (CA), ve kterých děti pracují svým vlastním tempem na úkolech přiměřených svým vlastním schopnostem. Naším cílem je děti smysluplně vzdělávat a naučit je samostatně myslet. Děti jsou vedeny k respektu k ostaním, učí se oceňovat druhé za jejich práci a přebírat zodpovědnost za práci svou. Dalším klíčovým bodem je posilování rodiny a školy, kdy rodiče jsou vítanými partnery a aktivně se podílí na chodu třídy. K pozitivnímu chodu školky napomáhá propojení aktivit s oddělením Berušek.

Samozřejmostí je kvalitní příprava našich předškoláčků na jejich další cestu do ZŠ - podpořená projektem "Cestička do školy" (projekt založený na spolupráci s budoucími p. učitelkami ze školy). Společná třídní pravidla jsou prvními zkušenostmi s řešením problémů. Děti se podílejí na výzdobě školy a zahrady, kterou neustále doplňujeme o nové prvky. Zapojujeme se do veřejného dění, využíváme široké nabídky výchovně vzdělávacích programů, spolupracujeme s mnoha institucemi, sponzorujeme lenochoda v ZOO Olomouc, budujeme si zahrádku a staráme se o naše zvířecí kamarády.

Celoroční náplň týdne práce s dětmi se opírá o tři pravidelné aktivity vzdělávání: Cvičení se sokolem, Pohádková středa Kouzelný pátek (výlety do okolí a aktivity spojené s probíranými tématy).

Pro podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je v našem týmu asistent pedagoga, který zajišťuje potřebnou individuální péči. 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Mgr. Štěpán Vacek - učitelka (absolvent Pedagogické fakulty v Olomouci)

Lenka Poláková  - učitelka (absolventka SPŠ)  

Blanka Krčková - asistentka pedagoga

 

Provoz MŠ : 6.15 - 16.45

TŘÍDA - Motýlci

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.15 - 7.00

 Scházení dětí v oddělení Berušek

7.00   -   8.30

Scházení dětí již v naší třídě Motýlků, spontánní činnosti, herní aktivity

8.30   -   10.30

Komunitní kruh, přesnídávka, činnosti v centrech aktivit (CA), řízené aktivity

10.30 - 12:00

Pobyt venku

12:00 – 12.30

Oběd

12.30 - 14.00

13.00- 14.00

Poslech četby,lit. a hud. chvilky, odpočinek na lehátku

Individuální práce s dětmi (SVP, OŠD)

14.30 - 15.00

Svačina

15.00 - 16.45

Odpolední činnosti, herní aktivity, individuální práce s dětmi

 

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim (vodu i ochucený nápoj). Časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

V 8.30 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15 – 12.25

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkamotylci@zssvatoplukova.cz ,585 425 642

FOTOGALERIE: http://motylci2013.rajce.idnes.cz - heslo na vyžádání

 

--------------------------------------------------------------------------

JAKÝ BYL MĚSÍC ŘÍJEN?

DĚKUJEME:

. za to, že děti mají cvičební úbor do tělocvičny

. za finanční podporu a dary

. za vzorně připravené batůžky na páteční výlety

. za příjemnou mezilidskou komunikaci, sdílení a ochotu řešit obtíže nebo i radosti vašich dětí

PROŽILI JSME:

. Program DDM u nás v MŠ na téma Podzim.

. Pravidelné úterkové cvičení se zvířátky v tělocvičně.

. První návštěvu Paloučku a stavění „bunkru“

. Obdivovali jsme a plnili úkoly v Muzeu umění v Olomouci

.  Výlet na Chomoutovské jezero

. Návštěvu skutečných  soviček u nás na zahrádce MŠ

.  Pěstování zeleniny a ovoce a návštěva ZE-ZAHRÁDKY

.  Pečení z dýní a výroba vlastní ovocné šťávy

. Pečení svatodušního pečiva

PŘIPOMÍNÁME:

. Vhodnou obuv a oděv při výletech (včetně pláštěnky v batohu).

. Děti musí mít oblečení na ven i do školky + pyžamo.

. Sledujte nástěnku v šatně a dodržujte termíny, do kdy se má co zaplatit (např. vánoční focení) nebo zapsat (např. docházka vašeho dítěte při prázdninovém provozu). Děkujeme.

. Vhodný úložný prostor pro úbor na cvičení (NE igelitové tašky). Zvažte také, zdali jsou vhodné  batůžky na provázcích, dětem se motají, jsou jim velké a špatně se nosí

S DĚTMI PRACUJEME NA TOM, ABY:

  • Uměly pracovat samostatně.
  • Uměly samostatně myslet, přemýšlet.
  • Dokázaly kriticky zhodnotit svou práci, přijmout chybu a zvládly s ní pracovat.
  • Zvládli se soustředit na práci a na instrukce.
  • Zlepšily komunikaci s vrstevníky a také, aby nám dokázaly říct, co potřebují

 

Zatím jsme na začátku, ale věříme, že naše práce ponese plody. Nicméně i nadále spoléháme na vaši spolupráci a ochotu řešit aktuální  situaci Vašeho dítěte. Cítíte –li  potřebu s námi cokoli prokonzultovat, jsme tady pro vás. Je před námi v mnohém těžký rok a a ten lze lépe zvládnou společně s vámi.

 

!!!! Vážení rodiče,


vzhledem k zapojení FZŠ Terera Olomouc do vyhlášené jednodenní stávky učitelů,
nebude dne 27. 11. 2023 v provozu školní kuchyně. Z tohoto důvodu 27. 11. 2023
do naší ZŠ a MŠ Svatoplukova nebude dodána strava.

ZŠ a MŠ Svatoplukova stávku podporuje, současně v provozu bude.

Proto prosíme, aby děti, které 27. 11. 2023 přijdou do MŠ, měly vlastní ranní
a odpolední svačinku + oběd. Jídlo si přineste v podepsaných krabičkách. Nebude
možné ho ohřát, zvažte také jeho volbu vzhledem ke kazivosti potravin. Za stravu v tento
mimořádný den berou zodpovědnost rodiče. Pitný režim v MŠ zajistíme. Děti, které si jídlo
nepřinesou, nebudou moci být do MŠ přijaty.

Vzhledem k této mimořádné situaci se na vás obracíme ještě s prosbou. Pokud
je to možné, prosíme nechat si dítě v tento den doma, případně ho vyzvednou z MŠ
co nejdříve.
Děkujeme za vaši vstřícnost a pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

                         

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Můžete děti ubezpečit, že Mikuláš nás navštíví bez pekelných přisluhovačů, kteří nedokáží prolomit kouzlo ochrany motýlků a nevstoupí tedy do MŠ. Děti by měly být hodné ne kvůli strachu, ale kvůli tomu, že chtějí samy od sebe.

vybavené batůžky s sebou

Zveme vás na dílnu s vašimi ratolestmi, můžete přijít kdykoliv od 08:00 - 16:45. Budeme se těšit.

07.12.2023

JUDO

08.12.2023

Výlet do města

vybavené batůžky s sebou

Mateřská škola