Kvítka

 ,,Dětská hra je vážné zaměstnání. Je nesmírně důležitá pro vývoj každého dítěte.

Prostřednictvím hry a hračky dítě poznává svět, jeho tvary, barvy, vztahy….“

                                                                 ...prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

Věkové složení naší třídy je od 3 do 6 let. Děti se mění z měsíce na měsíc a rychle se rozvijí po všech stránkách. Snažíme se tedy o individuální přístup a zároveň s dětmi pracujeme na vytváření si prvních kamarádských vztahů v příjemném , bezpečném a tvořivém prostředí naší třídy. Dále ve třídě uplatňujeme pravidla, která děti vedou k dodržování základních společenských norem.  Podporujeme jejich samostatnost , učení se navzájem od sebe a budování přátelské atmosféry.

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Pavla Dzurianová – učitelka a zástupce ředitele ZŠ pro MŠ (absolventka ÚSO - Střední pedagogické školy v Přerově, CŽV na UP v Olomouci: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky)

Mgr. Martina Žišková Krestýnová - učitelka  (absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor učitelství pro 1.stupeň a speciální pedagogika)

Lucie Richtermocová- asistentka pedagoga (absolventka SOU s maturitou, kurzu Asistent pedagoga)

Provoz MŠ : 6:30 - 16:30 hod.

MŠ se uzamyká : v 8:30 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

 

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkakvitka@zssvatoplukova.cz , 585 001 049

FOTOGALERIE: http://skolkakvitka.rajce.idnes.cz

 

TŘÍDA - Kvítka

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.30 hod.  -   8.30 hod.

6:30 hod. - 8:00 hod. 

Scházení dětí, spontánní činnosti, herní aktivity, individuální práce s dětmi.

Scházení předškoláků.

8.30 hod.   -   09.50 hod.

Přesnídávka, pohyb. chvilky, řízené aktivity.

09.50 hod. - 11.50 hod.

Hygiena, převlékání, pobyt venku. 

11.50 hod. – 12.30 hod.

Hygiena, příprava na oběd.  

12.30 hod. - 13.50 hod.

Poslech četby, hud. chvilky,odpočinek na lehátku, klidové činnosti pro děti, které nespí. 

13.50 hod. - 16.30 hod.

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity, individuální práce s dětmi.

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

RANNÍ SCHÁZENÍ KVÍTEK:
- 6:30 - 7:00 ve třídě KVÍTKA (2.poschodí, přední třída),

ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ KVÍTEK:
 - od 16:00 ve třídě KVÍTKA (2.poschodí, přední třída)

 
 
 

Vážení rodiče,

dne 29.8.2022 v 15:30 hod. se konají třídní schůzky. Pokud máte zájem získat bližší informace o naší třídě, rády se s vámi potkáme.

P+L+M

 

 

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

SPOLEČNÉ OPÉKÁNÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

KDO? Rodiče + děti+ paní učitelky z třídy Kvítka

MÍSTO: zahrada Na Trati

DEN: STŘEDA 21.9.

ČAS: 16.00- 18.00

S SEBOU: každá rodina si přinese svoje občerstvení (jídlo i pití) a klacky na opékání

V režii MŠ je zajištění prostoru zahrady a dřevo na oheň.

PROGRAM? vzájemné seznamování , abychom věděli, že patříme do „kvítkové party“.

Pokud nás počasí nezradí, těšíme se na všechny děti, rodiče,sourozence,babičky,dědečky………….

Paní učitelky a paní asistentka

P+M+L

BLUDIŠTĚ V KUKUŘICI

MÍSTO: Slavonín – u rybníka Hamryz

DEN: STŘEDA 22.9.

SRAZ V MŠ: nejpozději do 8.00

ODJEZD: 8.32 – autobus č. 20, potom přestup na autobus č. 17

NÁVRAT: do 12.00

S SEBOU: funkční batoh – pití, zdravá malá svačinka, kapesníky,2 lístky na MHD, sportovní obuv a oděv

CENA: 55,- Kč (vybíráme v pondělí)

Na akci pojedou pouze děti předškoláci + děti, které dovrší 5ti let do 31. 12. 2022.

Mladší děti budou mít program ve třídě a v okolí MŠ.

Těšíme se a doufáme , že nikdo nezabloudí a všichni se vrátíme zpět J.

Paní učitelky a paní asistentka

P+M+L

LEGOPEDICKÁ DEPISÁŽ 27.9.2022 A 4.10.2022 DO 8:00 HOD.

Mateřská škola