Kvítka

 ,,Dětská hra je vážné zaměstnání. Je nesmírně důležitá pro vývoj každého dítěte.

Prostřednictvím hry a hračky dítě poznává svět, jeho tvary, barvy, vztahy….“

                                                                 ...prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

Věkové složení naší třídy je od 4 do 6 let. Děti se mění z měsíce na měsíc a rychle se rozvijí po všech stránkách. Snažíme se tedy o individuální přístup a zároveň s dětmi pracujeme na vytváření si prvních kamarádských vztahů v příjemném , bezpečném a tvořivém prostředí naší třídy. Dále ve třídě uplatňujeme pravidla, která děti vedou k dodržování základních společenských norem.  Podporujeme jejich samostatnost, učení se navzájem od sebe a budování přátelské atmosféry.

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Pavla Dzurianová – učitelka a zástupce ředitele ZŠ pro MŠ (absolventka ÚSO - Střední pedagogické školy v Přerově, CŽV na UP v Olomouci: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky)

Mgr. Alžběta Kočí - učitelka MŠ (ŠCER Jihlava, obor předškolní a mimoškolní pedagogika; UP Olomouc PdF učitelství pro SŠ; Stevenson College, Edinburgh HNC Early Education and Childcare)

Lucie Richtermocová- asistentka pedagoga (absolventka SOU s maturitou, kurzu Asistent pedagoga)

Provoz MŠ : 6:30 - 16:30 hod.

MŠ se uzamyká : v 8:30 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

 

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkakvitka@zssvatoplukova.cz , 585 001 049

FOTOGALERIE: http://skolkakvitka.rajce.idnes.cz

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY - zařazujeme s dětmi v průběhu týdne, uzpůsobujeme dle mometální situace

úterý - meditace

středa - chodíme do terénu

pátek - velké cvičení, opičí dráha

 

Zdraví a nemoc:

Do kolektivu jsou přijímány POUZE ZDRAVÉ DĚTI! V případě náhlé nemoci jsou rodiče informováni telefonicky.

 

TŘÍDA - Kvítka

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.30 hod.  -   8.30 hod.

6:30 hod. - 8:00 hod. 

Scházení dětí, spontánní činnosti, herní aktivity, individuální práce s dětmi.

Scházení předškoláků.

8.30 hod.   -   09.50 hod.

Přesnídávka, pohyb. chvilky, řízené aktivity.

09.50 hod. - 11.50 hod.

Hygiena, převlékání, pobyt venku. 

11.50 hod. – 12.30 hod.

Hygiena, příprava na oběd.  

12.30 hod. - 13.50 hod.

Poslech četby, hud. chvilky, odpočinek na lehátku, klidové činnosti pro děti, které nespí. 

13.50 hod. - 16.30 hod.

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity, individuální práce s dětmi.

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

RANNÍ SCHÁZENÍ KVÍTEK:
6:30 - 7:00 ve třídě VČELKY (2.poschodí, zadní třída)

 

ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ KVÍTEK:
16:00 ve třídě VČELKY (2.poschodí, zadní třída)

 
 
 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mikuláš

05.12.2023

Mikuláš

Za dětmi se dnes přijde do školky podívat Mikuláš.

Vánoční setkání s rodiči a dětmi, dílničky, 15:30 v Kvítkách

Šamanův sen

12.12.2023

Šamanův sen

Děti dnes mají na programu Šamanův sen, více info: http://muzikocesta.cz/samanuv-sen/

Divadelní program v MŠ

Děti se dnes mohou těšit na vánoční nadílku v MŠ

Mateřská škola