Aktuality

Zápis

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DEŘÍ


Výsledky odběru vody:

VÝSLEDKÝ ODBĚRU VODY

 INFORMACE K ORGANIZACI LETNÍCH PRÁZDNIN 2024

PROVOZ MŠ: 1. 7. - 9. 8. 2024 (6.30 – 16.30)

BUDOVA: Řepčínská 54

MŠ UZAVŘENA: 12. 8. – 30. 8. 2024

Vážení rodiče,

v měsících červenci a srpnu budou probíhat na budově Svatoplukova stavební úpravy, letní provoz školky bude tedy zajištěn pouze ve dvou třídách na budově Řepčínské.

Předpokládaný počet dětí, které můžeme přijmout, bude 52.

Prodloužením provozu školky v letních měsících bychom rádi podpořili pracující rodiče. Prosím zvažte umístění dětí na dobu nezbytně nutnou.

Závazné přihlášení proběhne v měsíci květnu.

 

Děkujeme za vzájemnou vstřícnost a pochopení. 

Tým pracovníků MŠ Na Trati, Svatoplukova, Řepčínská.

 


Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9.2023

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 takto:

1. neomezená celodenní docházka 800,- Kč

2. přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci         

 Pokyny 05/2023 ,

Mgr. Jiří Vymětal

V Olomouci, dne: 1. 6. 2023⬇️⬇️⬇️⬇️INFORMACE O SCHÁZENÍ A ROZCHÁZENÍ DĚTÍ⬇️⬇️⬇️⬇️

 

 

RANNÍ A ODPOLEDNÍ SCHÁZENÍ DĚTÍ

 

 

 

Mateřská škola