Aktuality

Milí rodiče,

velice nám záleží na zdravém a bezpečném pohybu našich dětí, rádi bychom předešli úrazům a ohrožení. V dlouhodobém plánu školní mobility je postupné omezování automobilového provozu v blízkosti škol. Na tuto situaci se budeme postupně připravovat. Z tohoto důvodu bude pilotně zakázán vjezd pro všechna motorová vozidla ve dnech školní výuky v čase 7:30 – 8:00 po zkušební dobu jednoho týdne od 12. 6. do 16. 6. 2023, v tomto týdnu bude také zákaz podélného parkování u budovy školky.

Pokud nevyužijete autobusovou dopravu, chůzi či cyklodopravu, navrhujeme zaparkovat auto u fotbalového stadionu a doprovodit dítě pěšky, popřípadě nabízíme možnost parkování v ulici Balbínova.

Věříme, že situaci společně zvládneme.

Na základě následného vyhodnocení bude magistrát společně se zástupci školy zpracovávat řešení podpory školní mobility a ochrany bezpečné cesty do školy.

Moc děkujeme za pochopení.

Vaše škola 
Schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se koná dne 30. 5. 2023 v 15.30 hodin v budově MŠ Svatoplukova, třída Kvítka.

Zákonní zástupci obdrží nezbytnou dokumentaci pro nástup dítěte do MŠ od 4. 9. 2023.

Děkujeme, že se schůzky zúčastníte a těšíme se na setkání s Vámi.Anonymizovaný seznam přijatých dětí do logo MŠ pro 2023-2024

anonymizovaný seznam přijatých dětí do logo MŠ pro 2023-2024

anonymizovaný seznam přijatých dětí do MŠ 2023-2024

                                                             HLAVNÍ PRÁZDNINY 2022 / 2023

MŠ OTEVŘENA OD 3.7. - 31. 7. 2023

MŠ UZAVŘENA OD 1.8. - 1.9. 2023

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 4.9.2023

 
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9.2022

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 takto:

1. neomezená celodenní docházka 700,- Kč

2. přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci         

 Pokyny 05/2023 ,

V Olomouci, dne: 1. 6. 2022

 

Mateřská škola