Aktuality

HLAVNÍ PRÁZDNINY 2022 / 2023

MŠ OTEVŘENA OD 3.7. - 31. 7. 2023

MŠ UZAVŘENA OD 1.8. - 1.9. 2023POTVRZENÍ ŠKOLNÉ

JAKO PŘÍLOHA K DANÍM 2022

 

NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ, NEBO VYTIŠTĚNÉ V ŠATNĚ NA OKNĚ VEDLE KALENDÁŘE.

VYPLNĚNÉ INICIÁLY ODEVZDEJTE VE TŘÍDĚ K POTVRZENÍ – ČÁSTKU DOPLNÍ POVĚŘENÝ ZAMĚSTNANEC MŠ.

Prosíme o dodržení termínu:23. 1. 2023

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9.2022

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 takto:

1. neomezená celodenní docházka 700,- Kč

2. přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci         

 Pokyny 05/2023 ,

V Olomouci, dne: 1. 6. 2022

 

Mateřská škola