Broučci

INFORMACE K ORGANIZACI LETNÍCH PRÁZDNIN 2024 

PROVOZ MŠ: 1. 7. - 9. 8. 2024 (6.30 – 16.30)

BUDOVA: Řepčínská 54

MŠ UZAVŘENA: 12. 8. – 30. 8. 2024

Vážení rodiče,

v měsících červenci a srpnu budou probíhat na budově Svatoplukova stavební úpravy, letní provoz školky bude tedy zajištěn pouze ve dvou třídách na budově Řepčínské.

Předpokládaný počet dětí, které můžeme přijmout, bude 52.

Prodloužením provozu školky v letních měsících bychom rádi podpořili pracující rodiče. Prosím zvažte umístění dětí na dobu nezbytně nutnou.

Závazné přihlášení proběhne v měsíci květnu.

 

Děkujeme za vzájemnou vstřícnost a pochopení.

 

Tým pracovníků MŠ Na Trati, Svatoplukova, Řepčínská.

 


 Děti potřebují svobodu a čas si hrát. Hra není luxus. Hra je nutnost.

 

Ve třídě Broučků jsou děti ve věkovém rozmezí od 2,5 – 5 let. S dětmi se pracuje pomocí prvků Montessori, Waldorfské školy, programu Začít spolu či intuitivní pedagogiky (viz níže).

Během dne, kdy jsou děti s námi, se na ně pokoušíme naladit a vycházet jim vstříc v jejich momentálních potřebách, zároveň však zachovat určitý řád, hranice, aby v nich děti měly oporu. Hranice vytvářejí bezpečné prostředí pro zdravý vývoj dětí. Hranice se mění, jsou dynamické, jejich uzpůsobení vždy záleží na věku dětí.

Hranice jsou pro děti důležité. Zaprvé proto, aby dítě nebylo ztracené v bezbřehém prostoru, kde se nemá čeho chytit, a zadruhé proto, aby se nejen v rodinném prostředí naučilo vnímat i potřeby ostatních lidí, nejen ty svoje.

https://otevrene.nevychova.cz/article/71-nevychova-a-hranice

Pro děti je velmi důležitá volná hra. Je to pro ně to samé, co pro dospělé práce. Učí se pomocí hry. Dejte dětem prostor a čas na to, aby si mohly co nejvíce hrát. Někdy se nám dospělým může zdát, že dětí zlobí, dělají naschvály, ale ony pouze testují hranice nebo si hrají. Až se na ně příště budete zlobit, zkuste se zamyslet, zda třeba něco ‚nezkoumaly’ anebo nepotřebují upravit hranice 🙂

Moderní psychologie a výzkum mozku nám ukazují, že čím jsme uvolněnější, tím efektivnější jsou procesy učení. Dítě je ve své podstatě vnitřně svobodným člověkem, kterého není možné zmanipulovat a samostatně si dokáže utvářet svůj vlastní život. Ví, co chce a neplete si to s tím, co od něho chce jeho okolí nebo společnost. Na to, aby to dítě dokázalo, musí mít kolem sebe dospělé, kteří jsou sami takoví. V intuitivní pedagogice je důležité, aby byl učitel sám sebou. Od takového učitele děti nasávají všechno to, co má ve své duši rád.  Děti se totiž učí nejen ze slov, ale daleko více z činů a vnitřních postojů učitele.

RODIČE VÍTÁNI

V rámci adaptace nových dětí nabízíme při nástupu do školky návštěvu třídy Broučků společně s rodiči v době ranních her (8:00-8:30) nebo v odpoledních hodinách (15:00-15:30). Děti si tak mají možnost zkusit, jaké to ve školce je, seznámí se s prostředím, učitelkami, a usnadní jim to pozdější odloučení od rodičů.

Celý den máme nastaven program i s časy, ale vše se může lehce měnit v závislosti na momentálních potřebách dětí, aktuálním programu, kulturních akcí a podobně.

Ve třídě se naše plány drží základů ŠVP PV, avšak třídní vzdělávací program je tvárný a neustále vychází z potřeb a zájmů dětí.

U dětí podporujeme jejich vlastní iniciativu, samostatnost a učíme je, že chyba je dobrý rádce a ukazuje nám, jak to příště udělat jinak, abychom byli spokojeni sami se sebou.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ

Mgr. Martina Žišková Krestýnová - učitelka  (absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor učitelství pro 1.stupeň a speciální pedagogika)

Lenka Jančářová – učitelka MŠ (SPgŠ předškolní pedagogika)

 

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Nejlépe osobní formou při předávání či vyzvedávání dětí.

Nástěnka v šatně MŠ.

Aktuální informace o akcích Broučků najdete na našich stránkách - http://www.zssvatoplukova.cz/ms/broucci

Telefonicky  +420 585 411 757

Emailem - skolkabroucci@zssvatoplukova.cz

Fotogalerie Broučků - https://skolkabroucci.rajce.idnes.cz/

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

8:30                 MŠ se zamyká, buďte, prosím, dochvilní, děkujeme

12:15 – 12:30  vyzvedávání dětí po obědě

12:15 – 12:25  vyzvedávání stravy do jídlonosičů

 

REŽIM DNE

6:30 - 7:00                  scházení dětí ve třídě Včelky, volná hra

7:00 – 8:30                  scházení dětí ve třídě Broučci, volná hra, výtvarné činnosti, individuální práce s dětmi, hygiena,                                                                                           ovoce+zelenina volně k dispozici

8:30 – 9:00                  hygiena, komunitní kruh, pohybové aktivity

9:00 – 9:20                 hygiena, svačina

9:20 - 9:50                  řízená činnost

9:50 - 11:20                převlékání, pobyt venku

11:20 – 12:00              hygiena, oběd

12:15 – 12:30              vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek

12:15 – 14:00              čtení pohádky, hra na piano, odpočinek

14:00 – 14:15              hygiena, převlékání

14:15 – 14:30              svačina

14:30 – 15:30              volná hra, vyzvedávání dětí

15:30 - 16:00              přesun do třídy Mravenečků, volná hra

16:00 - 16:30              přesun do třídy Včelky, volná hra

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

26.03.2024

DIVADLO

Divadelní představení ,, BOTY DĚLAJ KOCVOURA ,,
V 10:00 HODIN VE TŘÍDĚ BROUČCI.

Terénní středa 27.3. do 8.15 hod. v MŠ, batoh s přezkou, pití, mlsku, pláštěnku.

INFORMACE K ORGANIZACI LETNÍCH PRÁZDNIN 2024

PROVOZ MŠ: 1. 7. - 9. 8. 2024 (6.30 – 16.30)
BUDOVA: Řepčínská 54
MŠ UZAVŘENA: 12. 8. – 30. 8. 2024

Vážení rodiče,
v měsících červenci a srpnu budou probíhat na budově Svatoplukova stavební úpravy, letní provoz školky bude tedy zajištěn pouze ve dvou třídách na budově Řepčínské.
Předpokládaný počet dětí, které můžeme přijmout, bude 52.
Prodloužením provozu školky v letních měsících bychom rádi podpořili pracující rodiče. Prosím zvažte umístění dětí na dobu nezbytně nutnou.
Závazné přihlášení proběhne v měsíci květnu.

Děkujeme za vzájemnou vstřícnost a pochopení. 

Tým pracovníků MŠ Na Trati, Svatoplukova, Řepčínská.

Mateřská škola