Mravenečci

Naše třída se jmenuje MRAVENEČČI a nachází se v prvním patře budově MŠ Svatoplukova. Tuto třídu navštěvují děti  ve věku od 3- 5,5 let. Snažíme se tedy o individuální přístup a zároveň s dětmi pracujeme na vytváření si prvních kamarádských vztahů v příjemném, bezpečném a tvořivém prostředí naší třídy.

Připravujeme pro děti bohatý kulturní program, který bude zajištěn nejen v naší MŠ, ale i formou výletů do nedalekých farem či ekocenter (záleží na epidemiologické situaci).

V případě zájmů mohou děti navštěvovat placené zájmové kroužky: In-line bruslení, kurz lyžování, pohybový kroužek, angličtinu (všechny tyto aktivity probíhají v odpoledních hodínách).

Předávání informací:

 

Naše společná pravidla:

S dětmi si utváříme pravidla, všichni je dodržujeme. Pravidla jsou graficky ztvárněna. Děti vedeme k samostatnosti, pokud potřebují pomoc, řeknou si o ni. Při příchodu i odchodu navážeme oční kontakt a zdravíme se pozdravem.

 

Stravování:

V rámci pitného režimu je k dispozici celý den nápoj a voda. Dbáme na kulturu stravování. Sledujeme jídelníček, zda neobsahuje pokrmy a složky, na které je některé dítě alergické, prosíme rodiče o spolupráci (nutné lékařské potvrzení). Každé dítě si individuálně volí množství jídla a pití, může si přidávat. Děti ke zdravému stolování motivujeme tak, aby pokrm vždy alespoň ochutnaly. Děti používají lžíci, od 4 let celý příbor.

 

Zdraví a nemoc:

Do kolektivu jsou přijímány POUZE ZDRAVÉ DĚTI!

V případ náhlé nemoci jsou rodiče informovány telefonicky.

Rodiče vítáni:

Rodiče vnímáme jako svoje partnery. Očekáváme jejich zpětnou vazbu i náměty na zlepšení či na zajímavá témata a akce. V případě potřeby si rodiče mohou kdykoliv domluvit individuální konzultace. 

Dobrá komunikace a spolupráce mezi učitelkami a rodinou je klíčem ke spokojenosti dětí.

 VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Bc. Lucie Kocourová: učitelka (absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor: Speciální pedagogika    předškolního věku)

Mgr. Jana Vítková: učitelka

Monika Hájková: asistent pedagoga

 

Provoz MŠ :

Svatoplukova 6.30 - 16.30

TŘÍDA - MRAVENEČCI

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6:30-8:30 Scházení dětí, herní aktivity, individuální práce s dětmi

8:30-9:50 Ranní kruh (pozdravení, povídání o zážitcích, co nás dnes čeká), pohybová chvilka,   řízená činnost, hodnotící kruh

9:50-11:50 hygiena, převlékání, pobyt venku

11:50-12:30 převlékání, hygiena, stolování, oběd

12:30-13:50 poslech četby, odpočinek na lehátku

13:50-16:30 svačinka, odpolední činnost, herní aktivity, individuální práce s dětmi

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 V 8.30 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:00-12:15

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12:15– 12:25

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkamravenecci@zssvatoplukova.cz 

FOTOGALERIE: msmravenecci.rajce.idnes.cz (přístupová hesla Vám sdělí učitelky)

 

 

 

 

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

30.08.2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY. TY PROBĚHNOU VE TŘÍDĚ MRAVENEČKŮ 30.8.2021 OD 15:30 HODIN
TĚŠÍME SE NA VÁS PANÍ UČITELKY
LUCKA A JANA

KDY: 30.8.2021
OD KOLIKA: 15:30 hod
KDE: třída MRAVENEČKŮ

Mateřská škola