Mravenečci

 

 

Naše třída se jmenuje MRAVENEČČI a nachází se v prvním patře budovy MŠ Svatoplukova. Tuto třídu navštěvuje celkem 24 dětí  ve věku od 3- 5 let. Snažíme se tedy o individuální přístup a zároveň s dětmi pracujeme na vytváření si prvních kamarádských vztahů v příjemném, bezpečném a tvořivém prostředí naší třídy.

Připravujeme pro děti bohatý kulturní program, který bude zajištěn nejen v naší MŠ, ale i formou výletů do nedalekých farem či ekocenter.

Každá středa bude pro nás badatelská (tato akce začne po úspěšné adaptaci dětí. O začátku budete včas informováni). Za každého počasí vyrážíme hned ráno ze školky do okolí a prakticky vyzkoušíme, co už víme. Je tedy nutné, aby děti měly nastálo ve skříňce: vhodné oblečení, batůžek, nepromokavou podložku na sednoutí (karimatku), pláštěnku, gumáky, láhev na pití, svačinku z domu / ze školky - před akcí upřesníme. O těchto našich výpravách sepisujeme  BADATELSKÝ deník. Ten si, rodiče, můžete prohlédnout a vepsat do něj své postřehy, připomínky. Je k dispozici na okně v šatně.

TŘÍDNÍ PROJEKT PUTOVNÍ MRAVENEČEK

Mraveneček (maskot třidy)  prožívá víkendová dobrodružství vždy s jinou rodinou. Šťastnou rodinu určuje vždy v pátek kolo štěstí.  Svá dobrodružství  sepisuje Mraveneček společně s rodiči a dětmi do cestovatelské knihy. 

V případě zájmu mohou děti navštěvovat placené zájmové kroužky: In-line bruslení, kurz lyžování, pohybový kroužek, (všechny tyto aktivity probíhají v odpoledních hodínách cca od 15:30 hod.).

Předávání informací:

 

Naše společná pravidla:

S dětmi si utváříme pravidla, všichni je dodržujeme. Pravidla jsou graficky ztvárněna. Děti vedeme k samostatnosti, pokud potřebují pomoc, řeknou si o ni. Při příchodu i odchodu navážeme oční kontakt a zdravíme se pozdravem.

 

Stravování:

V rámci pitného režimu je k dispozici celý den nápoj a voda. Dbáme na kulturu stravování. Sledujeme jídelníček, zda neobsahuje pokrmy a složky, na které je některé dítě alergické, prosíme rodiče o spolupráci (nutné lékařské potvrzení). Každé dítě si individuálně volí množství jídla a pití, může si přidávat. Děti ke zdravému stolování motivujeme tak, aby pokrm vždy alespoň ochutnaly. Děti používají lžíci, od 4 let celý příbor.

 

Zdraví a nemoc:

Do kolektivu jsou přijímány POUZE ZDRAVÉ DĚTI! V případ náhlé nemoci jsou rodiče informovány telefonicky.

Rodiče vítáni:

Rodiče vnímáme jako svoje partnery. Očekáváme jejich zpětnou vazbu i náměty na zlepšení či na zajímavá témata a akce. V případě potřeby si rodiče mohou kdykoliv domluvit individuální konzultace. 

Dobrá komunikace a spolupráce mezi učitelkami a rodinou je klíčem ke spokojenosti dětí.

 

 VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Bc. Lucie KOCOUROVÁ učitelka
Mgr. Jana VÍTKOVÁ

učitelka

Asistent pedagoga: Ivana Kobzová

 

TŘÍDA - MRAVENEČCI

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6:30 - 7:00

ranní scházení dětí ve třídě Včelek

7:00 - 8:30

volná hra, individuální práce s dětmi

8:30 - 9:50

ranní kruh, povídání o zážitcích, co nás dnes čeká, pohybová chvilka,   řízená činnost, hodnotící kruh

9:50 - 11:50

hygiena, převlékání, pobyt venku

11:50 - 12:30

převlékání, hygiena, stolování, oběd

12:30 - 13:50

poslech četby, odpočinek na lehátku

13:50 - 16:00

 svačinka, odpolední činnost, herní aktivity, individuální práce s dětmi

16:00 - 16:30

odpolední rozcházení dětí ve třídě Včelek

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 V 8:30 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:00-12:15

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12:00 – 12:15

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkamravenecci@zssvatoplukova.cz 

FOTOGALERIE: msmravenecci.rajce.idnes.cz (přístupová hesla Vám sdělí učitelky)

 

 

 

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Badatelské středy

02.01.2024

Badatelské středy

Výbava: batoh s hrudním popruhem (svačinka, lahev, podložka na sezení, pláštěnka)
V kolik hodin: 8:00 - 12:30

Fotografování

27.05.2024

Fotografování

03.06.2024

Hřiště FK Sigma

Celé dopoledne

Co umění umí

05.06.2024

Co umění umí

Rafty

05.06.2024

Rafty

Sovičky

12.06.2024

Sovičky

Mateřská škola