Základní informace

 


 


 

Základní informace

 

Zápisní lístky do ŠD je třeba odevzdat do 11. 9. 2020. Žákům byly předány třídními učiteli.

Odevzdáním zápisního lístku stvrzujete přečtení dokumentů níže:

 

Vnitřní řád školní družiny: Vnitřní řád ŠD 2020/2021

Režim dne ve školní družině: Režim dne ŠD 2020/2021

Základní informace: Základní informace ŠD 2020/2021

Školní vzdělávací program ŠD:  ŠVP ŠD

 

V době ranní (6:30 - 7:45) a konečné (15:00 - 17:00) školní družiny, zvoňte pouze na MODRÉ nebo ZELENÉ oddělení.

 


 

Mateřská škola