Placení stravného

Ceny obědů

 

Děti MŠ od 3- 6 let 
Svačina 12,-
Oběd 21,-
Svačina 9,-
Celkem 42,-

Děti MŠ od 6 let 
Svačina 12,-
Oběd 25,-
Svačina 9,-
Celkem : 46,- 

Děti ZŠ 
I. kat. 7 - 10 let            25,-
II. kat. 11 – 14 let           29,-
III. kat. 15 a více let     34,-

Přihlášení ke stravování je závazné a jeho rušení je nutné oznámit ve školní jídelně Terera!

 

Platba se hradí

 

Složenkou - platba předem/ přeplatky z minulého měsíce jsou zpracovávány do tisku složenek na nový měsíc,/ tj. asi do patnáctého každého měsíce. Složenka musí být zaplacena a doručena do kanceláře ŠJ nejpozději do 28. každého měsíce.

Sporožirem - tj. inkasem z účtu 15. dne v měsíci, platba předem (například za měsíc září bude inkasováno 13. - 15. srpna.) Je potřebné si ponechat dostatečnou finanční částku na provedení inkasa. Potvrzení o souhlasu s inkasem ve prospěch sběrného účtu čísla
ŠJ 0100243851/0800 si domluvíte ve spořitelně a do školní jídelny odevzdejte potvrzený tiskopis, který vydává Česká spořitelna.

Z jiných účtů formou inkasa -  je nutné potvrzení o povolení k inkasu z peněžního ústavu a doručit jej do školní jídelny, v peněžním ústavu oznámíte číslo účtu ŠJ Terera : 020036-1807716389/0800. 

Stravenky na celý měsíc rozdávají třídní učitelé dětem ve třídách, pouze ti co platí poštovní poukázkou dávají průkazy s ústřižkem z pošty na orazítkování dalšího měsíce do schránky v jídelně. Zpět si je žáci vyzvednou z košíků na jídelně u výdejního okénka.

Pokud nebude mít dítě zaplaceno stravné dopředu, nemůže se stravovat.

 

Prosíme rodiče, pokud mají dané nízké limity k platbě, aby si upravili inkasa a trvalé příkazy.

Děkuji za pochopení!

 

V Olomouci 1. 9. 2016

Veselá Alena
vedoucí ŠJ

Mateřská škola