EVVO

EVVO

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) a výchovy k udržitelnému rozvoji (dále jen VUR) v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. 

logo-olomouckeho-kraje

Mateřská škola