Termíny

 

 

Aktuálně ve škole      Informace o škole      Jak do školy      Prohlídka školy      Kontakty      Školská rada      Školní poradenské pracoviště      Termíny      Školní hřiště      Tělocvičny      Kroužky


 


 

Termíny

 

Termíny prázdnin 2022/2023

 

Školní rok 2020/2021 1. září 2022–30. června 2023
Podzimní prázdniny 26.–30. října 2022
Vánoční prázdniny 23. prosince 2022–2. ledna 2023
Pololetní prázdniny 3. února 2023
Jarní prázdniny 27. února–5. března 2023
Velikonoční prázdniny 6. dubna–10. dubna 2023
Letní prázdniny 1. července–3. září 2023

 

 

Klasifikační pedagogické rady

 

23. 11. 2022 od 14:00
25. 1. 2023 od 14:00
19. 4. 2023 od 14:00
21. 6. 2023 od 14:00

 

Možnost půjčování knih ve školní knihovně

 

zodpovědná osoba: Bc. Markéta Vosolová ve spolupráci s PKČJ

Výpůjční doba:  každý den o velké přestávce

 

Zvonění ve školní roce

 

1. hodina 08:00 –  08:45
přestávka.       08.45 08:55
2. hodina 08:55 09:40
přestávka 09:40 10:00
3. hodina  10:00 10:45
přestávka 10:45 10:55
4. hodina  10:55 11:40
přestávka 11:40 11:50
5. hodina  11:50 12:35
přestávka 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30

 

- pokud dopolední vyučování končí 5. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 13:05 hod.
- pokud dopolední vyučování končí 6. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 14:00 hod. 

 

Přijímací zkoušky na střední školy

 

Podrobné pokyny pro vyplňování přihlášek, odevzdání přihlášek a veškeré informace o přijímacím řízení možno získat na schůzce rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní (termín: leden – bude upřesněno), popř. na konzultačních hodinách s výchonou poradkyní.

Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání do 1. ročník ZŠ pro školní rok 2023/2024 bude upřesněn.

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 bude stanoven po dohodě se zřizovatelem a vyvěšen v časovém předstihu na obvyklých místech.

 


 

Mateřská škola