Termíny

 

 

Aktuálně ve škole     Zápis     Informace o škole      Jak do školy      Prohlídka školy     Kontakty      
Školská rada      Školní poradenské pracoviště      Termíny      Školní hřiště     Tělocvičny      Kroužky


 


 

Termíny

 

Termíny prázdnin 2023/2024

 

Školní rok 2023/2024 4. září 2023–28. června 2024
Podzimní prázdniny 26.–27. října 2023
Vánoční prázdniny 23. prosince 2023–2. ledna 2024
Pololetní prázdniny 2. února 2024
Jarní prázdniny 4. března–10. března 2024
Velikonoční prázdniny 28. březen 2024
Letní prázdniny 29. června–2. září 2024

 

 

Klasifikační pedagogické rady

 

23. 11. 2022 od 14:00
25. 1. 2023 od 14:00
19. 4. 2023 od 14:00
21. 6. 2023 od 14:00

 

Možnost půjčování knih ve školní knihovně

 

zodpovědná osoba: Bc. Markéta Vosolová ve spolupráci s PKČJ

Výpůjční doba:  každý den o velké přestávce

 

Zvonění ve školní roce

 

1. hodina 08:00 –  08:45
přestávka.       08.45 08:55
2. hodina 08:55 09:40
přestávka 09:40 10:00
3. hodina  10:00 10:45
přestávka 10:45 10:55
4. hodina  10:55 11:40
přestávka 11:40 11:50
5. hodina  11:50 12:35
přestávka 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30

 

- pokud dopolední vyučování končí 5. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 13:05 hod.
- pokud dopolední vyučování končí 6. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 14:00 hod. 

 

Přijímací zkoušky na střední školy

 

Podrobné pokyny pro vyplňování přihlášek, odevzdání přihlášek a veškeré informace o přijímacím řízení možno získat na schůzce rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní (termín: leden – bude upřesněno), popř. na konzultačních hodinách s výchonou poradkyní.

Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání do 1. ročník ZŠ pro školní rok 2024/2025 bude upřesněn.

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025 bude stanoven po dohodě se zřizovatelem a vyvěšen v časovém předstihu na obvyklých místech.

 


 

Mateřská škola