Zápis

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2023/2024

Informace ke stažení ZDE.

Přihlásit se

 

Elektronická registrace bude zpřístupněna 3. 4. 2023 na www.zssvatoplukova.cz

Po zaregistrování Vašeho dítěte Vám přijde na e-mail přidělené registrační číslo dítěte a vygenerovaná žádost o přijetí/odklad.

 

! V případě nemožnosti elektronické registrace kontaktujte školu:

  • osobně 8:00 – 15:30
  • telefonicky 585 411 539

 

! Termín zápisu: 17. – 18. 4. 2023

  • děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 nebo
  • děti po odkladu školní docházky pro školní rok 2022/2023

 

! K zápisu si přineste:

1) Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

2) Doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud je jiné od rodičů)

3) Žádost o přijetí

 

! Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školné docházky, k zápisu si přineste:

1) Zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (nebo z SPC)

2) Doporučení odborného lékaře k odkladu (stačí i od dětského lékaře)

3) Žádost o odklad

 

 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

   

V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel školy pro následný školní rok 2022/2023 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

  • max. počet v jedné třídě: 26 žáků
  • max. počet otevíraných tříd: 2

 

V případě, že počet přijatých žádostí (přihlášek) překročí stanovený počet míst pro první ročník základní školy, bude ředitel školy postupovat dle následujících kritérií:

 

1) dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu

2) sourozenec ve škole

3) v případě překročení stanovené kapacity bude u dalších dětí rozhodujícím kritériem los

Vzhledem k vysokému počtu spádových dětí předpokládáme, že k losování nakonec dojde.

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC VYMEZUJE TYTO ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL:

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11:

Balbínova, Břetislavova, Cyrilometodějské náměstí, Cyrilská, Dolní hejčínská, Erenburgova, Gogolova, Horní hejčínská, Jaromírova, Jarmily Glazarové, Křelovská, Ladova, Máchova, Martinova, Matochova, Metodějská, Mojmírova, Mrštíkovo náměstí, Na Šibeníku, Na Trati, Na zahrádkách, Nová hejčínská, Olbrachtova, Oldřichova, Ovesná, Pešinova, Rubešova, Řepčínská, Sobieského, Střední hejčínská, Svatoplukova, Štolbova, Tomkova, Třída Jiřího Pelikána, U Mlýnského potoka, Vitáskova, Zengrova, Zrinského.

Mateřská škola