HVCM

Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney

Hodnotové vzdělávání je vzdělávací koncept, ve kterém je pro žáky výzvou nalézat vlastní motivaci, spolupracovat namísto soutěžit, rozvíjet empatii, porozumět životním hodnotám a žít je skrze smysluplné a konkrétní projekty. Koncept a metoda vychází z přístupu a metody vizionářské pedagožky sestry Cyril Mooney, PhD.. Míří k osobnostní zralosti, lepším akademickým výsledkům, dlouhodobě a v praxi použitelným znalostem, dovednostem a schopnostem. Učitelům pomáhá najít klíč ke zvládnutí náročeného, zejména socio-kulturně pestrého, inkluzivního prostředí, a to při relativně vysokých počtech žáků či studentů ve třídě. Metoda ctí velmi náročnou a nadmíru zodpovědnou pozici učitele, nerozporuje dosavadní didaktické přístupy (většinou) a je nápomocná při komunikaci s rodiči.

více zde

home-bg

Mateřská škola