Odhlášení obědů

Odhlášení obědů

 

Upozornění pro rodiče!

 

Odhlašování stravy se provádí v stravovacím průkazu označením doby od kdy do kdy se žák odhlašuje a vloží se do schránky na jídelně. Do téže schránky se dávají průkazy s ústřižkem z pošty na orazítkování dalšího měsíce. Zpět si je žáci vyzvednou z košíků na jídelně u výdejního okénka.

Odhlášování obědů  -  den předem od 7:30 - 10:00 hod.

telefonicky : 585 427 342

 e-mailem: jidelna@zsterera.com

Postup


1. Zadejte www.strava.cz
2. zadejte číslo zařízení: 4164 (výběr jídelny)
3. zadejte uživatelské jméno (uživatel) - prijmeni.jmeno
4. zadejte heslo - 6 místné číslo
5. Odhlašování a přihlašování na další den je možné jen do 10 hodin

Podrobněji zde

Mateřská škola