III. B

Třídní učitelka: Mgr. et Mgr. Věra Hlaváčková
Kontakt: vera.hlavackova@zssvatoplukova.cz

Asistentka pedagoga: Bc. Kateřina Jurníčková
Kontakt: katerina.jurnickova@zssvatoplukova.cz

 

1

2

3

4

5

PO

Noa AJ

Hla M

Hla ČJ

Hla TV

Hla PR

ÚT

Hla M

Hla ČJ

Hla ČJ

Hla VV

Hla VV

ST

Hla M

Hla ČJ

Noa AJ

Hla PČ

Hla HV

ČT

Noa AJ

Hla M

Hla ČJ

Hla ČJ

Hla PR

Hla M

Hla ČJ

Hla ČJ

Hla TV

Hla PR

 

Rozvrh videohovorů

individuální videohovory domluvou s TU

 

Malá třídní slavnost

Mateřská škola