I. A

Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Fochrová
Kontakt: jarmila.fochrova@zssvatoplukova.cz

Asistent pedagoga: Ing. Jiří Ondrušák
Kontakt: jiri.odrusak@zssvatoplukova.cz

 

 

1

2

3

4

PO

Foch HV

Foch ČJ

Foch M

Foch ČJ

ÚT

Foch ČJ

Foch TV

Foch ČJ

Foch PR

ST

Foch ČJ

Foch M

Foch VV

Foch PČ

ČT

Foch ČJ

Foch M

Foch ČJ

Foch PR

Foch ČJ

Foch TV

Foch M

Foch ČJ

Mateřská škola