IV.A

I.A   I.B   I.C   II.A   II.B   III.A   III.B   III.C   IV.A   IV.B   V.A   V.B   VI.A   VI.B   VII.A   VII.B   VIII.A   VIII.B   IX.


Třídní učitelka: Mgr. Klára Beneš
Kontakt: klara.benes@zssvatoplukova.cz

Asistentka pedagoga: Bc. Rostislav Dokoupil
Kontakt: 
rostislav.dokoupil@zssvatoplukova.cz

Asistent pedagoga: Bc. Štěpán Hengerič
Kontakt: stepan.hengeric@zssvatoplukova.cz

IV.A

(ke stažení v pdf zde)

Mateřská škola