IV.A

I.A   I.B   I.C   II.A   II.B   II.C   III.A   III.B   IV.A   IV.B   IV.C   V.A   V.B   VI.A   VI.B   VII.A   VII.B   VIII.A   VIII.B   IX.A    IX.B


Třídní učitelka: Mgr. Petra Kotrlová
Kontakt: petra.kotrlova@zssvatoplukova.cz

Asistentka pedagoga: Veronika Poláchová
Kontakt: 
veronika.polachova@zssvatoplukova.cz

Rozvrh naleznete zde.

Mateřská škola