II.B

I.A   I.B   I.C   II.A   II.B   III.A   III.B   III.C   IV.A   IV.B   V.A   V.B   VI.A   VI.B   VII.A   VII.B   VIII.A   VIII.B   IX.


Třídní učitelka: Mgr. Svatava Pořízková
Kontakt: svatava.porizkova@zssvatoplukova.cz

Asistent pedagoga: Mgr. Jan Koutník
Kontakt: jan.koutnik@zssvatoplukova.cz

Asistent pedagoga: Tomáš Palovčík
Kontakt: tomas.palovcik@zssvatoplukova.cz

II.B

(ke stažení v pdf zde)

Mateřská škola