IX.B

 

 

I.A   I.B   I.C   II.A   II.B   II.C   III.A   III.B   IV.A   IV.B   IV.C   V.A   V.B   VI.A   VI.B   VII.A   VII.B   VIII.A   VIII.B   IX.A    IX.B


Třídní učitelka: Mgr. Michaela Suchánková
Kontakt: michaela.suchankova@zssvatoplukova.cz

Asistent pedagoga: Bc. Jakub Dušan Vaňo
Kontakt: jakub.dusan.vano@zssvatoplukova.cz

Rozvrh naleznete zde.

Mateřská škola