III. A

Třídní učitelka: Mgr. Eva Pavlů
Kontakt: eva.pavlu@zssvatoplukova.cz

Asistentka pedagoga: Mgr. Lucie Doležalová
Kontakt: lucie.dolezalova@zssvatoplukova.cz

 

1

2

3

4

5

PO

Pav AJ

Pav ČJ

Pav M

Pav VV

Pav VV

ÚT

Pav AJ

Pav ČJ

Pav ČJ

Pav M

Pav PR

ST

Pav ČJ

Pav ČJ

Pac PČ

Pav M

Pav HV

ČT

Pav AJ

Pav ČJ

Pav M

Pav VV

Pav VV

Pav ČJ

Pav M

Pav PR

Abs TV

Pav ČJ

 

Rozvrh videohovorů

individuální videohovory domluvou s TU

Mateřská škola