III.A

 

I.A   I.B   I.C   II.A   II.B   II.C   III.A   III.B   IV.A   IV.B   IV.C   V.A   V.B   VI.A   VI.B   VII.A   VII.B   VIII.A   VIII.B   IX.A    IX.B


Třídní učitelka: Mgr. et Mgr. Věra Hlaváčková
Kontakt: vera.hlavackova@zssvatoplukova.cz

Asistent pedagoga: Tomáš Palovčík
Kontakt: tomas.palovcik@zssvatoplukova.cz

Asistentka pedagoga: Adéla Hányšová, DiS.
Kontakt: adela.hanysova@zssvatoplukova.cz

Rozvrh naleznete zde.

Mateřská škola