IX.

Třídní učitelka: Mgr. Iva Kohoutková
Kontakt: iva.kohoutkova@zssvatoplukova.cz

Asistentka pedagoga: Petra Hollyová
Kontakt: petra.hollyova@zssvatoplukova.cz

 

1

2

3

4

5

6

7

PO

Koh Fy

Zřš M

Such ČJ

Han AJ

Noa AJ

Tom VV

Koh Př

VP

ÚT

Such ČJ

Zřš M

Koh Che

Han AJ

Noa AJ

Such NJ

Koh Fy

 

ST

Koh Př

Zdra Ze

Koh TV Zdra TV

Zřš M

Such ČJ

Such ČJ
Zřš M

Lop OV

 

ČT

Such NJ

Koh Che

Han AJ

Noa AJ

Hal ČJ
Zřš M

Zřš M

Hal ČJ

Vym HV

Vit PČ
Svo PČ

Zřš M

Such ČJ

Lop Dě

Lop Dě

Koh TV

Zdra TV

VP

 

 

 

Distanční výuka - klikněte zde.

Mateřská škola