Kontakty

 

 

Vedení školy

  Mgr. Jiří Vymětal ředitel školy 585 425 644 jiri.vymetal@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Eva Navrátilová zástupce ředitele školy 585 411 540 eva.navratilova@zssvatoplukova.cz
  Tereza Řezníčková samostatná administrativní pracovnice 585 411 539 ucetni@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Monika Vosolová finanční referentka 585 411 539 monika.vosolova@zssvatoplukova.cz

 

První stupeň 

  Mgr. Jarmila Fochrová třída I.A            jarmila.fochrova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Alexandra Markovičová třída I.B alexandra.markovicova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Veronika Pallová třída I.C veronika.pallova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jana Chalupová Hlávková třída II.A jana.chalupova.hlavkova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Lea Kopecká třída II.B lea.kopecka@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Eva Pavlů třída III.A eva.pavlu@zssvatoplukova.cz
  Mgr. et Mgr. Věra Hlaváčková třída III.B vera.hlavackova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Lucie Horáková třída IV.A lucie.horakova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Barbora Kročilová tandemový učitel IV.A barbora.krocilova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. František Šůstek třída IV.B frantisek.sustek@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Karla Halabicová tandemová učitelka IV.B karla.halabicova@zssvatoplukova.cz
  Tereza Kondrátová tandemová učitelka IV.B tereza.kondratova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Svatava Pořízková třída V.A svatava.porizkova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Markéta Munzarová tandemový učitel, speciální pedagog V.A marketa.munzarova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Zuzana Novotná třída V.B zuzana.novotna@zssvatoplukova.cz

 

Druhý stupeň

  Mgr. Jan Jelínek třída VI. A       jan.jelinek@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Michaela Suchánková třída VI. B            michaela.suchankova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Kamila Navrátilová třída VII. kamila.navratilova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jana Maršíková třída VIII. jana.marsikova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Iva Kohoutková třída IX. iva.kohoutkova@zssvatoplukova.cz

 

Netřídní učitelé

  Mgr. Jiří Vymětal   jiri.vymetal@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Věra Bombíková   vera.bombikova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Aleš Novotný   ales.novotny@zssvatoplukova.cz
  Mgr. David Lopaur   david.lopaur@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Radek Tomanec   radek.tomanec@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Filip Svoboda   filip.svoboda@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Vladimíra Hanusová   vladimira.hanusova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jiří Slovák   jiri.slovak@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jiří Šindler   jiri.sindler@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Eva Navrátilová   eva.navratilova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Anna Vágnerová MD                anna.vagnerova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Josef Zdráhal   josef.zdrahal@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Karla Halabicová   karla.halabicova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Denisa Ubášková MD denisa.urbaskova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Hana Vitoslavská   hana.vitoslavska@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Kristýna Křupalová MD kristyna.krupalova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Šebestián Absolon
  sebestian.absolon@zssvatoplukova.cz
  Tereza Kondrátová 
  tereza.kondratova@zssvatoplukova.cz

 

Asistenti pedagoga

  Ing. Jiří Ondrušák třída I.A       jiri.odrusak@zssvatoplukova.cz
  Martina Johnová třída I.B martina.johnova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Markéta Vosolová třída I.C marketa.vosolova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Jacob Mílek třída I.C jacob.milek@zssvatoplukova.cz
  Anežka Konečná třída II.A anezka.konecna@zssvatoplukova.cz
  Libuše Procházková třída II.A libuse.prochazkova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Radek Tomanec třída II.B radek.tomanec@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Lucie Doležalová třída III.A lucie.dolezalova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Kateřina Jurníčková třída III.B katerina.jurnickova@zssvatoplukova.cz
  Radka Hermanová třída IV.A radka.hermanova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Jaroslav Zapletal třída IV.B jaroslav.zapletal@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Eliška Pavúčková třída V.A eliska.pavuckova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Lucie Balášová třída V.B lucie.balasova@zssvatoplukova.cz
  Bc. Hana Vitoslavská třída V.B hana.vitoslavska@zssvatoplukova.cz
  Žaneta Brablík Himrová třída VI.A zaneta.brablik.himrova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Filip Svoboda třída VI.B filip.svoboda@zssvatoplukova.cz
  Monika Wilhelmová třída VII. monika.wilhelmova@zssvatoplukova.cz
  Patrik Jopek třída VIII., správce sociálních sítí patrik.jopek@zssvatoplukova.cz
  Petra Hollyová třída IX. petra.hollyova@zssvatoplukova.cz

 

Školní družina

  Bc. Karel Zendulka vedoucí ŠD   karel.zendulka@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Šebestián Absolon vychovatel   sebestian.absolon@zssvatoplukova.cz
  Tereza Kondrátová      vychovatelka   tereza.kondratova@zssvatoplukova.cz
  Vlaďka Prausová vychovatelka   vladka.prausova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Josef Trčka vychovatel   josef.trcka@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Adéla Šímová vychovatelka   adela.simova@zssvatoplukova.cz

 

Školní poradenské pracoviště

více zde  

  Mgr. Vladimíra Hanusová        výchovná poradkyně   vladimira.hanusova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Iva Kohoutková metodik prevence         iva.kohoutkova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Iveta Křepelová školní psycholog iveta.krepelova@zssvatoplukova.cz
  Žaneta Brablík Himrová školní asistent zaneta.brablik.himrova@zssvatoplukova.cz
  Mgr. Eliška Pavúčková metodik prevence pro I. stupeň eliska.pavuckova@zssvatoplukova.cz

 

Komunitní koordinátor

Mgr. David Lopaur komunitní koordinátor david.lopaur@zssvatoplukova.cz

 

Správa budovy

Mgr. Libor Petula             školník libor.petula@zssvatoplukova.cz

 

Úklid a výdej stravy

Romana Zemánková vedoucí úklidu   uklid@zssvatoplukova 
David Luwali Linda Masha Kinda        david.luwali.kinda.masha@zssvatoplukova.cz
Martina Králová     martina.kralova@zssvatoplukova.cz
Jana Kačurová     jana.kacurova@zssvatoplukova.cz

 

Konzultační hodiny

Domluvou - kontaktuje konktrétní osobu.

 

Mateřská škola