Termíny

 

 

Termíny prázdnin 2020/2021

 

Školní rok 2020/2021 1. září 2020 - 30. června 2021
Podzimní prázdniny 29. - 30. října 2020
Vánoční prázdniny 23. prosince 2020 - 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny 29. ledna 2021
Jarní prázdniny 8. února - 14. února 2021
Velikonoční prázdniny 1. dubna 2021
Letní prázdniny 1. července - 31. srpna 2021

 

 

Pedagogické rady

 

18. 11. 2020 od 14:00
20. 1. 2021 od 14:00
21. 4. 2021 od 14:00
23. 6. 2021 od 14:00

 

Třídní schůzky

 

18. 11. 2020
21. 4. 2021

 

Možnost půjčování knih ve školní knihovně

 

(zajišťuje Mgr. Halabicová)

Výpůjční doba:  úterý 9:40 - 10:00 hodin
                        čtvrtek  9:40 – 10:00 hodin

 

Zvonění ve školní roce 2020/2021

 

1. hodina 08:00 –  08:45
přestávka.       08.45 08:55
2. hodina 08:55 09:40
přestávka 09:40 10:00
3. hodina  10:00 10:45
přestávka 10:45 10:55
4. hodina  10:55 11:40
přestávka 11:40 11:50
5. hodina  11:50 12:35
přestávka 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30

 

- pokud dopolední vyučování končí 5. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 13:05 hod.
- pokud dopolední vyučování končí 6. vyuč. hod., začíná odpolední vyučování ve 14:00 hod. 

 

Přijímací zkoušky na střední školy

 

Podrobné pokyny pro vyplňování přihlášek, odevzdání přihlášek a veškeré informace o přijímacím řízení možno získat na schůzce rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní (termín: leden – bude upřesněno), popř. na konzultačních hodinách s výchonou poradkyní.

Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání do 1. ročník ZŠ pro školní rok 2021/2022 bude upřesněn.

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 bude stanoven po dohodě se zřizovatelem a vyvěšen v časovém předstihu na obvyklých místech.

Mateřská škola