Výzva číslo 22

Výzva číslo 22

"Ze školičky do školy a hurá do života"

Projekt vznikl na základě výzvy č.22.

Zahájení projektu 1.9.2017 , ukončení projektu 31.8.2019

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

aktivity MŠ
- Školní asistent – personální podpora MŠ
- Chůva – personální podpora MŠ
- Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
- Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

aktivity ZŠ
- Školní asistent – personální podpora ZŠ
- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky,)
- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin
- Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

plakát_A3_Svatoplukova

 

Mateřská škola