Hravě žij zdravě

Hravě žij zdravě

Program Hravě žij zdravě je výukový program určený všem dětem, které mají zájem naučit se zásady správné výživy a zdravého životního stylu. Ideální je tento program pro děti od 10 do 14 let.
Součástí programu Hravě žij zdravě je soutěž pro 5. třídy všech základních škol v České republice.
Základní program internetového kurzu je strukturován do pěti lekcí. Každý týden bude soutěžním třídám zpřístupněna nová lekce v podobě hry, která dětem umožní plnit zábavné úkoly vztahující se k tématu daného týdne. Cílem kurzu a soutěže je pracovat na změně stravovacích návyků s důrazem na správnou skladbu jídelníčku a správný jídelní režim. Kurz sleduje mimo jiné i pohybovou aktivitu dětí a snaží se motivovat je ke snížení času tráveného sledováním televize nebo hraním počítačových her.
Jako v minulých letech se i letos naše 5. třída zaregistrovala do tohoto zábavného, ale přitom i velmi naučného programu a bude se snažit dosáhnout co nejlepšího umístění.

Mgr. Jiří Slovák

Mateřská škola