CAPS

CAPS

 

Children's Access to Play in Schools

V září 2017 se Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená Fakultou tělesné kultury, zapojila do tříletého mezinárodního projektu Erasmus+ – Children's Access to Play in Schools (CAPS). CAPS je zaměřen na oblast podpory získávání klíčových kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě učitelů a vychovatelů na 1. stupni ZŠ.

Naše škola byla vybrána jako vzorová škola, kde bude vytvořen model školy, která je přátelská dětské hře. Podle zásad metodiky playwork budou upraveny venkovní a částečně i vnitřní prostory určené pro hru dětí. Tyto prostory budou dětmi volně využívány během velké přestávky a v době školní družiny. Pedagogický dozor bude proškolen jak dětem nenásilnou formou obohatit zážitek ze hry. Očekávaným výsledkem bude zdůraznění významu hry v životě dětí a posílení možností škol poskytovat dětem pestré příležitosti ke hře. Bude tak podpořeno pozitivní klima a atmosféra ve školách.

Projekt využívá transfer znalostí a zkušeností z Velké Británie, kde má teorie playwork své zakotvení. Hlavním řešitelem projektu CAPS je tedy Velká Británie (University of Gloucestershire) a kromě České republiky jsou dále zapojeni partneři z Maďarska, Polska, Rakouska a Slovenska. Řešitelský tým za Českou republiku tvoří PhDr. Iva Klimešová, Ph.D. a PhDr. Jana Hoffmannová, Ph.D. z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve Velké Británii existuje povolání playworker (playwork specialista). Pracovní náplní playwork specialisty je vytváření vhodného a podnětného prostředí pro hru dětí a mládeže. Nabídka pestrých volných herních aktivit umožňuje, aby hra byla dítětem svobodně vybraná na podkladě jeho vnitřní motivace, byla spontánně řízená s intenzivním osobním zapojením. Playworker zde má roli zejména jako tvůrce motivujícího prostředí a poskytovatele prostředků ke zvolené hře.

Specifikace projektu: Erasmus+, KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA201 - Strategic Partnerships for school education

http://www.playfriendlyschools.eu/

 

CAPS2ještě menší     E+_logo     UP_logo_horizont_en

Mateřská škola