Zápis

Zápis do mateřské školky na šk. rok 2021/22

 

(informace o zápise v pdf můžete stáhnout zde)

Elektronická registrace bude zpřístupněna 2. 5. 2021

Termín zápisu:  2. - 13. květen 2021

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ BUDE MÍT NÁSLEDUJÍCÍ FÁZE:

 

1) REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zssvatoplukova.cz

Pro zápis je nutné, aby zákonný zástupce nejprve elektronicky zaregistroval své dítě.

Po zaregistrování Vašeho dítěte Vám přijde na e-mail přidělené registrační číslo dítěte a vygenerovaná žádost o přijetí.


2) PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ včetně příloh

Vyplněné žádosti doručte do školy 2. 5. - 13. 5. 2021 jedním z následujících způsobů:


 1. a)do datové schránkyškoly (ID schránky je 7c4mf3z),
 2. b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem(nelze jen poslat prostý email!) na vosolova@zssvatoplukova.cz
 3. c) poštou(rozhoduje datum podání)
 4. d) osobním podáním– vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ (ul. Svatoplukova 11, vchod od parku)
 5. e) osobněnejpozději 5. 2021

 

Budete-li žádat o zařazení do logopedické třídy, doručte:

 • doporučeníz pedagogicko-psychologické poradny (nebo ze SPC)

 

 

V případě nemožnosti elektronické registrace vyzvedněte ve škole Přihlášku (Žádost o přijetí) a odevzdejte výše uvedenými způsoby.

Formuláře budou k dispozici ve vstupu základní školy  2. 5. – 13. 5. 2021 v pracovní dny 8:00 – 14:00 hod.

 

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby bylo ze strany školy zahájeno v den zápisu správní řízení v záležitosti přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Termín podání Přihlášky nemá žádný vliv na výsledek správního řízení.

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – BĚŽNÉ TŘÍDY

MŠ SVATOPLUKOVA 11, ŘEPČÍNSKÁ 54 OLOMOUC

 

1) Místo trvalého bydliště (spádovost – obec Olomouc)

2) Věk dítěte

3) Kapacita MŠ

 
Statutární město Olomouc vymezuje školský obvod spádových mateřských škol, vyhlášku naleznete zde.

       

Doplňující informace


Přednostně se přijímají:

 1. a) Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku pěti let s trvalým pobytem ve školském obvodě  spádové MŠ (obec Olomouc). Pro tyto děti je  předškolní vzdělávání povinné. (dle §34 ods.1,  Školského zákona)                         

POČET BODŮ: 10

 

 1. b) Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku čtyř let s trvalým pobytem ve školském obvodě spádové MŠ (obec Olomouc) a jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře.

POČET BODŮ: 8

 

 1. c) Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku tří let s trvalým pobytem ve školském obvodě spádové MŠ (obec Olomouc) a jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře.

POČET BODŮ: 5

 

 1. d) Děti, které dovrší k 31. 12. 2021 věku tří let s trvalým pobytem ve školském obvodě spádové MŠ (obec Olomouc) a jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře.

POČET BODŮ: 3

 

 1. e) Děti z jiné spádové oblasti – dle věku (posouzení pouze v případě volné kapacity)

POČET BODŮ: 1

                

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET VOLNÝCH MÍST V MŠ: 37

Dle počtu dosažených bodů bude každá žádost individuálně posouzena a bude vyhotoveno pořadí.

V případě stejného počtu bodů rozhoduje věk dítěte, kdy přednost mají starší děti před mladšími, případně los.

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – LOGOPEDICKÁ TŘÍDA

MŠ NA TRATI 82

 

 1. a) Věk dítěte - předškoláci
 2. b) Doporučení ze SPC, PPP
 3. c) Nejvyšší povolený počet dětí ve třídě - 14  

 

Doplňující informace


Do třídy jsou přijímáni  POUZE předškoláci s doporučením SPC, PPP.

 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET VOLNÝCH MÍST V MŠ: 7 

Mateřská škola