Zápis

Zápis do mateřské školy na šk. rok 2023/24

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 - elektronicky

Elektronická registrace bude zpřístupněna 2. 5. 2023

Termín zápisu: 2. - 4. květen 2023

pro zápis klik zde

 

Základní informace o organizaci a průběhu zápisu:

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ BUDE MÍT NÁSLEDUJÍCÍ FÁZE:

 

1. REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zssvatoplukova.cz

Pro zápis je nutné, aby zákonný zástupce nejprve elektronicky zaregistroval své dítě.

Po zaregistrování Vašeho dítěte Vám přijde na e-mail přidělené registrační číslo dítěte a vygenerovaná žádost o přijetí.

 

2. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Vyplněnou Žádost o přijetí a Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte doručte do školy 2. - 5. 5. 2023 jedním z následujících způsobů:

1. do datové schránky školy (ID schránky je 7c4mf3z),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), na monika.vosolova@zssvatoplukova.cz

3. poštou (rozhoduje datum podání)

4. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ (ul. Svatoplukova 11, vchod od parku)

5. osobně - nejpozději 5. 5. 2023

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte - formulář ke stažení zde.

 

! V případě nemožnosti elektronické registrace vyzvedněte ve škole Přihlášku (Žádost o přijetí) a odevzdejte výše uvedenými způsoby.

! Formuláře budou k dispozici ve vstupu základní školy 2. 5. – 4. 5. 2023 v pracovní dny 8:00 – 14:00 hod.

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby bylo ze strany školy zahájeno v den zápisu správní řízení v záležitosti přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

! Termín podání Přihlášky nemá žádný vliv na výsledek správního řízení.

 

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

MŠ SVATOPLUKOVA 11, ŘEPČÍNSKÁ 54 OLOMOUC

 

1. Místo trvalého bydliště (spádovost – obec Olomouc)

2. Věk dítěte

3. Kapacita MŠ

Statutární město Olomouc vymezuje školský obvod spádových mateřských škol, vyhlášku naleznete zde.

 

Doplňující informace:

 

Děti se přijímají v tomto pořadí:

1. Děti, které dovrší k 31. 8. 2023 věku pěti let s trvalým pobytem ve školském obvodě spádové MŠ (obec Olomouc). Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. (dle §34 ods.1, Školského zákona)

POČET BODŮ: 10

 

2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2023 věku čtyř let s trvalým pobytem ve školském obvodě spádové MŠ (obec Olomouc) a jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře.

POČET BODŮ: 8

 

3. Děti, které dovrší k 31. 8. 2023 věku tří let s trvalým pobytem ve školském obvodě spádové MŠ (obec Olomouc) a jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře.

POČET BODŮ: 5

 

4. Děti z jiné spádové oblasti – dle věku (posouzení pouze v případě volné kapacity) POČET BODŮ: 1

 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET VOLNÝCH MÍST V MŠ: 37

 

 

Dle počtu dosažených bodů bude každá žádost individuálně posouzena a bude vyhotoveno pořadí.

! Pokud děti dosáhnou stejného počtu bodů (např. stejné datum narození) bude o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodnuto losem.

  

Mateřská škola