Neurovývojová stimulace

NEUROVÝVOJOVÁ STIMULACE

Vážení rodiče,

chtěla bych vás touto cestou seznámit s Neurovývojovou stimulací, kterou od ledna 2023 cvičíme v naší třídě. Jedná se o metodu, která vychází z psychomotorického vývoje dítěte. Tato metoda zahrnuje soubor cviků, které se cvičí každý den cca 10 minut po dobu minimálně 30 týdnů.  

Bližší informace vám mohu podat osobně nebo se můžete podívat na webové stránky:

https://www.cortexacademy.cz/

V rámci dalšího vzdělávání v neurovývojové stimulaci se naše třída stala certifikovaným pracovištěm. Každý měsíc proběhne online supervize pod vedením PhDr. Mariji Volemanové PhD.

Věřím, že tato metoda může pomoci v pokroku vašich dětí.

Pavla Štainerová

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola