PRÁZDNINY 2023

ŠKOLNÉ V OBDOBÍ PRÁZDNIN

 • Děti, které budou o prázdninách navštěvovat mateřskou školu, zaplatí školné BEZHOTOVOSTNĚ na účet 2001434272/2010. Variabilní symboly zůstávají stejné jako v běžném školním roce.
 • za červenec 700,- Kč do 7. 2023

– závazné pro všechny přihlášené děti mimo předškoláků

 • za srpen se školné neplatí – MŠ uzavřena

 

 • Děti, které nebudou v období prázdnin mateřskou školu navštěvovat, vyplní formulář – Žádost o prominutí platby školného. Tento formulář je k dispozici u pí. učitelek.

Vyplněný jej prosím vraťte do 25. 6. 2023.

 

 • Předškoláci a děti, jejichž zákonný zástupce pobírá dávku  hmotné nouze, školné neplatí.

 

STRAVNÉ V OBDOBÍ PRÁZDNIN

Červenec 3. 7. – 31. 7. 2021 (19 dní)

strava dovážena ze školní jídelny Tererovo nám.

Cena celodenní stravy:  52,-Kč (nutné zaplatit celodenní stravu!)

 • přesnídávka, pitný režim
 • oběd
 • svačina

Platby:

počet nahlášených dní x 52,- Kč (např. 10 dní x 52 = 520,-)

 • zasílejte na účet: 2001434272/2010
 • do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte: jméno dítěte - stravné
 • TERMÍN: do 25. 6. 2023

Odhlašování stravy –   pouze telefonicky  – den předem do MŠ Svatoplukova do 9:00 hodin        585 411 757  - 1. patro,

                                                                                                                                                              585 001 049 – 2. patro        

 

Platby, přihlašování a odhlašování stravy vyřizuje pouze MŠ, ne jídelna!!!

Přeplatky stravného budou po vyúčtování vráceny zpět na účet.HLAVNÍ PRÁZDNINY 2022 / 2023

MŠ OTEVŘENA OD 3.7. - 31. 7. 2023

MŠ UZAVŘENA OD 1.8. - 1.9. 2023

 

 

Mateřská škola