Motýlci

,,Co slyším, to zapomenu, co vidím, si pamatuji, co si vyzkouším, tomu rozumím.”

— Konfucius

Třída Motýlků je smíšené oddělení dětí ve věku od 3 do 7 let.

V nadstandardních prostorových podmínkách (samostatná jídelna, ložnice, cvičební sál) nabízíme dětem vstřícné, podnětné a obsahově bohaté prostředí s prvky polytechniky a programu Začít spolu. Prostor je uspořádán tak, aby vznikla centra aktivit (CA), ve kterých děti pracují svým vlastním tempem na úkolech přiměřených svým vlastním schopnostem. Naším cílem je děti smysluplně vzdělávat a naučit je samostatně myslet. Děti jsou vedeny k respektu k ostaním, učí se oceňovat druhé za jejich práci a přebírat zodpovědnost za práci svou. Dalším klíčovým bodem je posilování rodiny a školy, kdy rodiče jsou vítanými partnery a aktivně se podílí na chodu třídy. K pozitivnímu chodu školky napomáhá propojení aktivit s oddělením Berušek.

Samozřejmostí je kvalitní příprava našich předškoláčků na jejich další cestu do ZŠ - podpořená projektem "Cestička do školy" (projekt založený na spolupráci s budoucími p. učitelkami ze školy). Společná třídní pravidla jsou prvními zkušenostmi s řešením problémů. Děti se podílejí na výzdobě školy a zahrady, kterou neustále doplňujeme o nové prvky. Zapojujeme se do veřejného dění, využíváme široké nabídky výchovně vzdělávacích programů, spolupracujeme s mnoha institucemi, sponzorujeme lenochoda v ZOO Olomouc, budujeme si zahrádku a staráme se o naše zvířecí kamarády.

Celoroční náplň týdne práce s dětmi se opírá o tři pravidelné aktivity vzdělávání: Cvičení se sokolem, Pohádková středa Kouzelný pátek (výlety do okolí a aktivity spojené s probíranými tématy).

Pro podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je v našem týmu asistent pedagoga, který zajišťuje potřebnou individuální péči. 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Mgr. Štěpán Vacek - učitelka (absolvent Pedagogické fakulty v Olomouci)

Lenka Poláková  - učitelka (absolventka SPŠ)  

Blanka Krčková - asistentka pedagoga

 

Provoz MŠ : 6.15 - 16.45

TŘÍDA - Motýlci

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.15   -   8.30

Scházení dětí,spontánní činnosti,herní aktivity

8.30   -   10.30

Komunitní kruh, přesnídávka, činnosti v centrech aktivit (CA), řízené aktivity

10.30 - 12:00

Příprava, pobyt venku

12:00 – 12.30

Příprava, oběd, hygiena

12.30 - 14.00

13.00- 13.30

Poslech četby,lit. a hud. chvilky, odpočinek na lehátku

Individuální práce s dětmi (SVP, OŠD)

14.00 - 16.45

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity, individuální práce s dětmi

 

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim. Časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

V 8.30 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15 – 12.25

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkamotylci@zssvatoplukova.cz ,585 425 642

FOTOGALERIE: http://motylci2013.rajce.idnes.cz

 

SETKÁNÍ S RODIČI A PEDAGOGY MŠ 

DNE : 6.9. 2022  V : 17.00 HOD.

 V PROSTORÁCH JÍDELNY MOTÝLKŮ

 ZVEME VÁS NA NAŠE PRVNÍ SETKÁNÍ.

DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST A NA VŠECHNY SE TĚŠÍME! :-) 

 

--------------------------------------------------------------------------

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Cvičení se zvířátky v tělocvičně v 10:00

Mateřská škola