Zápis

Zápis do mateřské školy na šk. rok 2022/23

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 - elektronicky

Elektronická registrace bude zpřístupněna 2. 5. 2022

zapisy-online-320x100

 

Termín zápisu:  2. - 6. květen 2022

 

Základní informace o organizaci a průběhu zápisu:

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ BUDE MÍT NÁSLEDUJÍCÍ FÁZE:

 

1) REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zssvatoplukova.cz

Pro zápis je nutné, aby zákonný zástupce nejprve elektronicky zaregistroval své dítě.

Po zaregistrování Vašeho dítěte Vám přijde na e-mail přidělené registrační číslo dítěte a vygenerovaná žádost o přijetí.

 

2) PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Vyplněnou Žádost o přijetí a Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte doručte do školy 2. - 6. 5. 2022 jedním z následujících způsobů:

1) do datové schránky školy (ID schránky je 7c4mf3z),

2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), na monika.vosolova@zssvatoplukova.cz

3) poštou (rozhoduje datum podání)

4) osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ (ul. Svatoplukova 11, vchod od parku)

5) osobně - nejpozději 6. 5. 2022

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte - formulář ke stažení zde.

 

Budete-li žádat o zařazení do logopedické třídy, k žádosti připojte:

* doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (nebo ze SPC)

 

V případě nemožnosti elektronické registrace vyzvedněte ve škole Přihlášku (Žádost o přijetí) a odevzdejte výše uvedenými způsoby.

Formuláře budou k dispozici ve vstupu základní školy  2. 5. – 6. 5. 2022 v pracovní dny 8:00 – 14:00 hod.

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby bylo ze strany školy zahájeno v den zápisu správní řízení v záležitosti přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Termín podání Přihlášky nemá žádný vliv na výsledek správního řízení.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – BĚŽNÉ TŘÍDY

MŠ SVATOPLUKOVA 11, ŘEPČÍNSKÁ 54 OLOMOUC

 

1) Místo trvalého bydliště (spádovost – obec Olomouc)

2) Věk dítěte

3) Kapacita MŠ

 Statutární město Olomouc vymezuje školský obvod spádových mateřských škol, vyhlášku naleznete zde.

 

Doplňující informace

Děti se přijímají v tomto pořadí:

1) Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 věku pěti let s trvalým pobytem ve školském obvodě  spádové MŠ (obec Olomouc). Pro tyto děti je  předškolní vzdělávání povinné. (dle §34 ods.1,  Školského zákona)                          

POČET BODŮ: 10

 

2) Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 věku čtyř let s trvalým pobytem ve školském obvodě spádové MŠ (obec Olomouc) a jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře.

POČET BODŮ: 8

 

3) Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 věku tří let s trvalým pobytem ve školském obvodě spádové MŠ (obec Olomouc) a jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře.

POČET BODŮ: 5

 

4) Děti z jiné spádové oblasti – dle věku (posouzení pouze v případě volné kapacity)

POČET BODŮ: 1

 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET VOLNÝCH MÍST V MŠ: 45

Dle počtu dosažených bodů bude každá žádost individuálně posouzena a bude vyhotoveno pořadí.

Pokud děti dosáhnou stejného počtu bodů (např. stejné datum narození) bude o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodnuto losem.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – LOGOPEDICKÁ TŘÍDA

MŠ NA TRATI 82

 

1) Věk dítěte - předškoláci

2) Doporučení ze SPC, PPP

3) Nejvyšší povolený počet dětí ve třídě - 14  

 

Doplňující informace:

Do třídy jsou přijímáni  POUZE předškoláci s doporučením SPC, PPP.

 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET VOLNÝCH MÍST V MŠ: 11  

Mateřská škola