Jídelna

Stravování zajišťuje školní jídelna Fakultní Základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1
(vedoucí jídelny: Alena Veselá, email:  jidelna@zsterera.com, tel: 585 427 342)


jidelnicek

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET

1.   Zadejte: http://www.strava.cz
2.   Číslo zařízení: 4164 (výběr jídelny)
3.   Uživatelské jméno (uživatel) – prijmeni.jmeno
4.   Heslo: přidělené číslo
5.   V případě, že nedisponujete přístupem k internetu je možno odhlašovat na tel. č. 585 427 342.
6.   Ve všech případech: odhlašování a přihlašování stravy vždy jen do 10.00 hod na další den!!
7.   Případné dotazy na tel. č. 585 427 342

PO NEMOCI ČI NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE JE NUTNÉ NAHLÁSIT OBĚDY DEN PŘEDEM, NEŽ SE DÍTĚ VRÁTÍ DO MŠ.

OBĚD JE VYDÁVÁN POUZE 1.DEN NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE a to v době od 12:15 do 12:30  DO JÍDLONOSIČE ve výdejně stravy DLE ZÁKONA č. 561/2004 sb. §122 odst.2.!

VYHLÁŠKA O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ č. 107/2005 Sb.:   http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107

VNITŘNÍ ŘÁD VÝDEJNY STRAVY MŠ: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY


Školní jídelna oznamuje, že k 1.1.2019 dochází ke změně ceny obědů a to následovně:                

                                                    Děti MŠ od 3-6 let          Děti MŠ od 6 let

Svačina 12Kč 12Kč
Oběd 21kč 25Kč
Svačina 9Kč 9Kč
CELKEM 42 Kč 46Kč

 


PLATBA STRAVNÉHO

Složenkou - platba předem /přeplatky z minulého měsíce jsou zpracovávány do tisku složenek na nový měsíc /tj. asi do patnáctého každého měsíce/. Složenka musí být zaplacena a doručena do kanceláře ŠJ nejpozději do 20. každého měsíce.

Jednorázovým příkazem - č. účtu 20036-1807716389/0800. Vždy je nutné uvést variabilní symbol - osobní číslo strávníka!

Sporožirem - tj. inkasem z účtu 15. dne v měsíci platba předem /například za měsíc září bude inkasováno 13.- 15. srpna./ Je potřebné si ponechat dostatečnou finanční částku na provedení inkasa.


Od 13.12.2014 přichází v platnost nařízení týkající se povinnosti informovat strávníky o alergenech obsažených v nabízených pokrmech a nápojích.

Označení alergenů - legislativa.pdf ; Alergeny - seznam chlazený sortiment.pdf ; Alergeny - seznam mraženého zboží.pdf

Skutečná váha hotových jídel dle normy: váha jídla.pdf

Mateřská škola