Včelky

"Když vstoupíš do naší třídy… ty budeš KAMARÁD, ty budeš DŮLEŽITÝ, ty budeš VYJÍMEČNÝ,
ty budeš RESPEKTOVANÝ, ty budeš OBJEVITEL, ty budeš TEN DŮVOD   …proč jsme tu! :-)

 

Naši třídu utváří skupina šikovných a pilných dívek a chlapců ve věku 4,5 - 6 let, případně děti s odkladem školní docházky.

Komplexní rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku je velmi důležitý pro plynulý a bezproblémový přechod dítěte z předškolního zařízení do školy. Ve třídě využíváme prvky vzdělávacího programu “Začít spolu”, dle kterých děti pracují v centrech aktivit a rozvíjí tak komplexně své vědomosti, dovednosti a schopnosti, svůj osobnostní potenciál. Za nezbytné pro naši práci považujeme úzkou spolupráci se zákonnými zástupci dětí a naší základní školou, zejména s paní učitelkami 1.třídy.

CÍLEM předškolní třídy je úspěšný budoucí usměvavý prvňáček bez slziček doma i ve školní lavici.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

 Mgr. Jitka Šrůtková - učitelka

Mgr. Amiridu Anita – učitelka 

Veronika Burešová - asistentka pedagoga 

 

PROVOZ MŠ : 6.30 - 16.30

TŘÍDA - Včelky

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.30   -   8.30

Scházení dětí, spontánní činnosti, herní aktivity

8.30   -   10.00

Přesnídávka,pohyb. chvilky, řízené aktivity

10.00 - 11.40

Příprava, pobyt venku

11.40 – 12.30

Příprava, oběd, hygiena

12.30 - 13.50

Poslech četby,lit. a hud. chvilky,odpočinek na lehátku

13.50 - 16.30

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity

 

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

V 8.30 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

 

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkavcelky@zssvatoplukova.cz, 585 001 049

FOTOGALERIE: http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz (Přístupové heslo k fotkám rodičům sdělíme na požádání.)

VZHLEDEM K VELKÉMU MNOŽSTVÍ FOTOGRAFIÍ VÁM NABÍZÍME MOŽNOST JEJICH PŘEKOPÍROVÁNÍ NA VAŠI "FLASHKU".

 

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:

Logopedickou depistáž, spolupráci s PPP a SPC; úzkou spolupráci se ZŠ, zejména pak s 1. třídou; program “Cestička do školy”; různé zájmové aktivity dle aktuální nabídky MŠ.

 

RANNÍ SCHÁZENÍ VČELEK:
6:30-7:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída), od 7:00 již ve své třídě ve 2.poschodí (zadní třída)

ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ VČELEK:
15:30-16:00 ve třídě Kvítka (2.poschodí, přední třída), od 16:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída)

 

KROUŽKY V MŠ

ANGLIČTINA: NAHLÁŠENÉ DĚTI
PONDĚLÍ: PRVNÍ  OD 14:20- 15:05                                                                                                                                                                                                    MÍSTO KONÁNÍ: MŠ SVATOPLUKOVA-KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI                                                                                                                                                     DĚTI VYZVEDÁVEJTE V MŠ 

JUDO: NAHLÁŠENÉ DĚTI                                                                                                                                                                                
ČTVRTKY: OD 15.15- 16.00
MÍSTO KONÁNÍ : TĚLOCVIČNA ZŠ
RODIČE VYZVEDÁVÁJÍ DĚTI PO KROUŽKU V TĚLOCVIČNĚ


DO ODVOLÁNÍ RUŠÍME VŠECHNY AKCE (PLAVÁNÍ, KNIHOVNA, DIVADLO...)

 

Milí rodiče,

vzhledem k aktuální situaci proběhne letos pasování předškoláků v dopoledních hodinách ve St 24. 6. 2020. Fotografie budou k dispozici na Rajčeti.

Prosíme rodiče, jejichž děti do školky po 25. 5. 2020 nenastoupily, zda by za námi děti v tento den mohly přijít v čase 9:00-11:00 hod.

Rádi bychom se ještě naposledy setkali celá třída, rozloučili se a společně tak ukončili tento školní rok.

 

Těšíme se na vás!

Anita, Jitka a Verča

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola