Včelky

"Když vstoupíš do naší třídy… ty budeš KAMARÁD, ty budeš DŮLEŽITÝ, ty budeš VYJÍMEČNÝ,
ty budeš RESPEKTOVANÝ, ty budeš OBJEVITEL, ty budeš TEN DŮVOD   …proč jsme tu! :-)

 

Naši třídu utváří skupina šikovných a pilných dívek a chlapců ve věku 4,5 - 6 let, případně děti s odkladem školní docházky.

Komplexní rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku je velmi důležitý pro plynulý a bezproblémový přechod dítěte z předškolního zařízení do školy. Ve třídě využíváme prvky vzdělávacího programu “Začít spolu”, dle kterých děti pracují v centrech aktivit a rozvíjí tak komplexně své vědomosti, dovednosti a schopnosti, svůj osobnostní potenciál. Za nezbytné pro naši práci považujeme úzkou spolupráci se zákonnými zástupci dětí a naší základní školou, zejména s paní učitelkami 1.třídy.

CÍLEM předškolní třídy je úspěšný budoucí usměvavý prvňáček bez slziček doma i ve školní lavici.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Eliška Prášilová - učitelka

Mgr. Amiridu Anita – učitelka 

Veronika Burešová - asistentka pedagoga (kurzu Asistent pedagoga)

 

PROVOZ MŠ : 6.30 - 16.30

TŘÍDA - Včelky

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.30   -   8.30

Scházení dětí, spontánní činnosti, herní aktivity

8.30   -   10.00

Přesnídávka,pohyb. chvilky, řízené aktivity

10.00 - 11.40

Příprava, pobyt venku

11.40 – 12.30

Příprava, oběd, hygiena

12.30 - 13.50

Poslech četby,lit. a hud. chvilky,odpočinek na lehátku

13.50 - 16.30

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity

 

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace.

Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

V 8.45 se MŠ uzamyká .

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

 

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkavcelky@zssvatoplukova.cz, 585 001 049

FOTOGALERIE: http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz (Přístupové heslo k fotkám rodičům sdělíme na požádání.)

VZHLEDEM K VELKÉMU MNOŽSTVÍ FOTOGRAFIÍ VÁM NABÍZÍME MOŽNOST JEJICH PŘEKOPÍROVÁNÍ NA VAŠI "FLASHKU".

 

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:

Logopedickou depistáž, spolupráci s PPP a SPC; úzkou spolupráci se ZŠ, zejména pak s 1. třídou; program “Cestička do školy”; různé zájmové aktivity dle aktuální nabídky MŠ.

 

RANNÍ SCHÁZENÍ VČELEK:
6:30-7:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída), od 7:00 již ve své třídě ve 2.poschodí (zadní třída)

ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ VČELEK:
15:30-16:00 ve třídě Kvítka (2.poschodí, přední třída), od 16:00 ve třídě Mravenečci (1.poschodí, přední třída)

 

 

KROUŽKY V MŠ

 VÁŽENÍ RODIČE OD ŘÍJNA NÁM ZAČÍNAJÍ KROUŽKY (JEN PRO NAHLÁŠENÉ DĚTI).

 

ANGLIČTINA: NAHLÁŠENÉ DĚTI
STŘEDY: PRVNÍ LEKCE: 9.10. OD 14:20- 15:05

MÍSTO KONÁNÍ: MŠ SVATOPLUKOVA-KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI

DĚTI VYZVEDÁVEJTE V MŠ 

 

POHYBOVÝ KROUŽEK: NAHLÁŠENÉ DĚTI

MÍSTO KONÁNÍ : TĚLOCVIČNA ZŠ SVATOPLUKOVA

STŘEDA 15:00- 16:00 V INTERVALU 1X14 DNÍ

PRVNÍ LEKCE: 2.10. A POTOM CO 14 DNŮ : ( 16.10, 30.10,…)

RODIČE VYZVEDÁVAJÍ DĚTI PO KROUŽKU V TĚLOCVIČNĚ

 

JUDO:NAHLÁŠENÉ DĚTI                                                                                                                                                                                
ČTVRTKY: OD 15.15- 16.00
MÍSTO KONÁNÍ : TĚLOCVIČNA ZŠ
RODIČE VYZVEDÁVÁJÍ DĚTI PO KROUŽKU V TĚLOCVIČNĚ

 

 

 

DÝNIÁDA VE TŘÍDĚ „VČELKY“ PROBĚHNE V TÝDNU OD 21.10.- 25.10.

SPOLEČNĚ S KAMARÁDY ZE TŘÍDY „KVÍTKA“ SI ZASOUTĚŽÍME A V  TVOŘIVÉ DÍLNIČCE SI VYDLABEME A NAZDOBÍME DÝNĚ.

DĚKUJEME 

 

 

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 29.10. -30.10. 2019

V ÚTERÝ 29.10. A VE STŘEDU 30.10. PROBÍHAJÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PODZIMNÍ PRÁZDNINY. PROSÍME RODIČE,ABY DO 15.10. VYPLNILI DOCHÁZKOVÉ LISTY. PROVOZ VŠECH BUDOV MŠ BUDE SLOUČEN NA BUDOVU SVATOPLUKOVA. BUDOVY NA TRATI A ŘEPČÍNSKÁ BUDOU UZAVŘENY. Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÝCH NEMUSÍ BÝT VE TŘÍDÁCH STEJNÉ PANÍ UČITELKY JAKO V BĚŽNÉM PROVOZU. KROUŽKY V TYTO TERMÍNY BUDOU ZRUŠENY.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

 

DAROVACÍ SMLOUVY

VÁŽENÍ RODIČE!

POKUD SE ROZHODNETE FINANČNĚ PODPOŘIT NAŠI TŘÍDU, NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY JSOU KE STAŽENÍ DAROVACÍ SMLOUVY.

PROTOŽE SE VÁNOCE BLÍŽÍ, PENÍZKY BYCHOM POUŽILI NA NÁKUP HRAČEK A KNÍŽEK PRO DĚTI.

VÁŽÍME SI VAŠÍ PŘÍZNĚ A PODPORY J

 

DĚKUJEME

 

OSLAVA NAROZENIN U VČELEK

Děti se na den svých narozenin velmi těší a s kamarády si ho vždy pěkně užijí. Gratulace každého kamaráda, písnička, malý dáreček a  společné mlsání. Tak slavíme ve Včelkách narozeniny.

Po domluvě s rodiči mohou děti přinést do školky na oslavu nějakou dobrůtku: ovoce (sušené nebo čerstvé), bonbony pouze měkké 

( např. želatinové medvídky, malé čokoládky…)

 

Prosíme rodiče, aby dětem přinesli do pondělí 21.10. 2019 sklenici od přesnídávky i s víčkem.

Děkujeme

 

Upozorňujeme rodiče, že mohou své děti přihlásit do kurzu lyžování který bude zahájen 8. 1. 2020 (vždy ve středu, čas upřesníme).

Přihlaste děti NEJPOZDĚJI DO  12.11.2019.

 

 

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Třídní schůzky ve třídě VČELKY, dne 4.9.2019 v 16:00 hodin.

11.10.2019

ÚSTNÍ HYGIENA

15.10.2019

LOGO depistáž

21.10.2019

DÝNIÁDA

DÝNIÁDA VE TŘÍDĚ „VČELKY“ PROBĚHNE V TÝDNU OD 21.10.- 25.10.
SPOLEČNĚ S KAMARÁDY ZE TŘÍDY „KVÍTKA“ SI ZASOUTĚŽÍME A V TVOŘIVÉ DÍLNIČCE SI VYDLABEME A NAZDOBÍME DÝNĚ.
PROSÍME RODIČE, ABY DALI DĚTEM V ÚTERÝ 15.10. 1 – 2 BRAMBORY.
DĚKUJEME

22.10.2019

Papoušci

23.10.2019

Cestička dp školy

06.11.2019

PLANETÁRIUM

20.11.2019

BAREVNÉ PLANETY

20.11.2019

Cestička do školy

21.11.2019

VÁNOČNÍ FOCENÍ

25.11.2019

Africké bubínky

03.12.2019

ADVENTNÍ VYCHÁZKA

04.12.2019

Cestička do školy

12.12.2019

KOUZLENÍ S KLAUNEM

PEVNOST POZNÁNÍ

22.01.2020

Cestička do školy

18.02.2020

KARNEVAL

26.02.2020

Cestička do školy

10.03.2020

Voňavé hádanky

16.03.2020

SE-MA-FOR 1.lekce

19.03.2020

SE-MA-FOR 2.lekce

25.03.2020

Cestička do školy

30.03.2020

MALÝ PRINC

07.05.2020

Včelí královna

12.05.2020

Kolo času

28.05.2020

Canisterapie

04.06.2020

TŘÍDNÍ VÝLET

16.06.2020

Sovičky

Mateřská škola