Včelky

Od 1. 3. 2021 do odvolání MŠ uzavřena.

STRAVOVÁNÍ  v období uzavření MŠ: Z provozních důvodů se strava v MŠ nebude vydávat. Prosíme zákonné zástupce, aby si zkontrolovali odhlášky. Děkujeme za pochopení.

Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. 3. 2021:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/podminky-pro-cerpani-krizoveho-osetrovneho-od-1-brezna-2021-se-nemeni

 

Distanční výuka pro předškoláky – viz níže AKTUALITY.

 

ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY: Pokud nemáte tiskárnu, je možné si pro pracovní listy přijít vždy v pondělí dopoledne mezi 9. - 12. hod. (budou nakopírované na stolečku ve vstupní chodbě do budovy MŠ). V případě, že vám čas nevyhovuje, je možné domluvit se individuálně. 

 

 

***********************************************************************************************************************************************

 

 

Pro dítě předškolního věku je přirozené učit se tím, co samo zkusí, dělá, v čem se aktivně uplatní.

Naši třídu navštěvují děti ve věku 5 až 6,5 let. Při činnostech využíváme prvky vzdělávacího programu Začít spolu – vzdělávání vychází z potřeb a možností každého dítěte, podporuje jeho aktivitu a kreativitu.

Prostor třídy a herny je rozdělen do částí = center aktivit (např. Ateliér, Hudba, Domácnost, Dílna, Pokusy, …). Jsou to vlastně vybavené pracovní koutky, které motivují ke hře a k tvůrčí práci jednotlivce i skupinu dětí. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolupracovat při řešení problémů, učí se vnímat a respektovat rozdíly mezi lidmi. Učí se plánovat, rozdělovat si role, pomáhat a radit si, rozhodovat se, prosazovat i upozadit se, ocenit svůj přínos a přínos kamaráda.

Děti jsou vedeny k tomu, aby si uměly z nabízených činností vybrat a nést za svou volbu odpovědnost, vybranou činnost dokončit. Podporujeme jejich samostatnost, učení se navzájem od sebe a budování přátelské atmosféry. Nejde nám „jen“ o výsledek – chyba je pro dítě užitečnou zkušeností – ale také o cestu, jak k výsledku došlo.

Významné je pro nás partnerství rodiny a spolupráce s učitelkami 1. třídy naší základní školy, neboť vnímáme, že máme společný cíl – připravit dítě sociálně, vědomostně a dovednostně na úspěšný vstup do školní lavice.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Mgr. Anita Amiridu – učitelka 

Mgr. Jitka Šrůtková – učitelka

Veronika Burešová – asistentka pedagoga 

 

Provoz MŠ: 06:30-16:30 hod.

MŠ se uzamyká: v 08:30 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:15-12:30 hod. 

 Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12:15-12:25 hod.        

 

 RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

06:30-08:30 hod.

Scházení dětí, herní aktivity, spontánní činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi.

08:30-09:50 hod.

Přesnídávka, pohybová chvilka. Řízené činnosti – ranní kruh, činnosti v centrech aktivit, hodnotící kruh.

09:50-11:50 hod.

Hygiena, převlékání, pobyt venku.

11:50-12:30 hod.

Hygiena, stolování, oběd.

12:30-13:50 hod.

Poslech četby, odpočinek na lehátku, klidové činnosti pro děti, které nespí.

13:50-16:30 hod.

Odpolední činnosti, svačina. Herní aktivity, spontánní činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi.

Režim dne je flexibilní, přizpůsobuje se potřebám dětí a reaguje na aktuální situace.

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim.

  

 KONTAKT NA TŘÍDU: skolkavcelky@zssvatoplukova.cz,  tel. 585 001 049

FOTOGALERIE: http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz

Přístupové heslo k fotografiím sdělíme zákonným zástupcům na požádání. Vzhledem k velkému množství fotografií nabízíme možnost jejich překopírování na váš USB flash disk.

 

VE TŘÍDĚ NABÍZÍME:

Logopedickou depistáž, preventivní vyšetření zraku, konzultace a spolupráci se školní psycholožkou, spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), individuální konzultace s rodiči, úzkou spolupráci s naší ZŠ, zejména pak s 1. třídou při programu Cestička do školy (postupná adaptace na školní prostředí), zájmové kroužky dle aktuální nabídky MŠ.

 

RANNÍ SCHÁZENÍ VČELEK:
06:30-07:00 hod. ve třídě Mravenečci (1. poschodí, přední třída), od 07:00 hod. již ve své třídě Včelky (2. poschodí, zadní třída).

ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ VČELEK:
15:30-16:00 hod. ve třídě Kvítka (2. poschodí, přední třída), od 16:00 hod. ve třídě Mravenečci           (1. poschodí, přední třída).

 

KROUŽKY V MŠ:

ANGLIČTINA / pro přihlášené děti 

Kdy:    

Místo: MŠ Svatoplukova, Komisní část.

 

JUDO / pro přihlášené děti

Kdy:

Místo: Tělocvična ZŠ.

Rodiče po skončení lekce vyzvedávají děti v tělocvičně ZŠ.

 


AKTUALITY

PRO KLUKY A PRO HOLKY „ÚKOLY“ ZE ŠKOLKY

Týden: 8.3. - 12.3.2021

Téma: Jaro klepe na vrátka

Milé Včelky,

i tento týden budeme pokračovat v tématu jara. Tentokrát se zaměříme na jarní kytičky.

Sluníčko nám dělá svými hřejivými paprsky radost každý den, dny se prodlužují, ptáčci zpívají a vzduch voní krásně jarně a svěže. Všimli jste si toho taky?

Protože ráno dělá den, našla jsem si pro vás krátkou jarní písničku od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Pusťte si ji, uvidíte, že takové prozpěvování dokáže zlepšit i tu nejhorší náladu. Při poslechu se zaměřte na jarní květiny, o kterých se v písničce zpívá. Dokážeš si je zapamatovat a vyjmenovat?

Písničku můžeš poslouchat tady: https://www.youtube.com/watch?v="JEC-LU3qs-k&ab_channel=jojka2002

Po svačině nazuj boty a vyběhni ven na procházku. I tady mám pro tebe jeden malý úkol. Zkus pozorovat přírodu, jak se probouzí. Zaposlouchej se do zvuků kolem sebe a pokus se najít sněženky - první jarní květiny, které už pomalu vystrkují svoje sněhobílé květy nad zem. Pokud na procházce nějaké najdeš, můžeš je vyfotit a poslat nám je :).

Zbytek úkolů pro tento týden najdeš pod textem.

Kamarádi, těším se na vaše pozdravy, fotky a postřehy tohoto týdne. Poslat je můžeš na náš třídní e-mail skolkavcelky@zssvatoplukova.cz

Mějte hezké a naplněné jarní dny.

Ze školky vás zdraví paní učitelka Jitka

 

jaro PL_počítání (1) dokresli květiny_PL jaro PL_květiny jaro_grafo spojování květin PL Banán v županu recept Výroba zápich Bílý karafiát pokus

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Děti si mohou přinést v krabičce cukroví a podělit se s kamarády :)

Mateřská škola