Včelky

Pro dítě předškolního věku je přirozené učit se tím, co samo zkusí, dělá, v čem se aktivně uplatní.

Naši třídu navštěvují děti ve věku 5 až 6,5 let. Při činnostech využíváme prvky vzdělávacího programu Začít spolu – vzdělávání vychází z potřeb a možností každého dítěte, podporuje jeho aktivitu a kreativitu.

Prostor třídy a herny je rozdělen do částí = center aktivit (např. Ateliér, Hudba, Domácnost, Dílna, Pokusy, …). Jsou to vlastně vybavené pracovní koutky, které motivují ke hře a k tvůrčí práci jednotlivce i skupinu dětí. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolupracovat při řešení problémů, učí se vnímat a respektovat rozdíly mezi lidmi. Učí se plánovat, rozdělovat si role, pomáhat a radit si, rozhodovat se, prosazovat i upozadit se, ocenit svůj přínos a přínos kamaráda.

Děti jsou vedeny k tomu, aby si uměly z nabízených činností vybrat a nést za svou volbu odpovědnost, vybranou činnost dokončit. Podporujeme jejich samostatnost, učení se navzájem od sebe a budování přátelské atmosféry. Nejde nám „jen“ o výsledek – chyba je pro dítě užitečnou zkušeností – ale také o cestu, jak k výsledku došlo.

Významné je pro nás partnerství rodiny a spolupráce s učitelkami 1. třídy naší základní školy, neboť vnímáme, že máme společný cíl – připravit dítě sociálně, vědomostně a dovednostně na úspěšný vstup do školní lavice.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Mgr. Anita Amiridu – učitelka 

Mgr. Jitka Kužílková – učitelka

Veronika Burešová – asistentka pedagoga 

 

Provoz MŠ: 06:30-16:30 hod.

MŠ se uzamyká: v 08:30 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:15-12:30 hod. 

 Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12:15-12:25 hod.        

 

 RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

06:30-08:30 hod.

Scházení dětí, herní aktivity, spontánní činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi.

08:30-09:50 hod.

Přesnídávka, pohybová chvilka. Řízené činnosti – ranní kruh, činnosti v centrech aktivit, hodnotící kruh.

09:50-11:50 hod.

Hygiena, převlékání, pobyt venku.

11:50-12:30 hod.

Hygiena, stolování, oběd.

12:30-13:50 hod.

Poslech četby, odpočinek na lehátku, klidové činnosti pro děti, které nespí.

13:50-16:30 hod.

Odpolední činnosti, svačina. Herní aktivity, spontánní činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi.

Režim dne je flexibilní, přizpůsobuje se potřebám dětí a reaguje na aktuální situace.

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim.

  

 KONTAKT NA TŘÍDU: skolkavcelky@zssvatoplukova.cz,  tel. 585 001 049

FOTOGALERIE: http://skolkavcelky.rajce.idnes.cz

Přístupové heslo k fotografiím sdělíme zákonným zástupcům na požádání. Vzhledem k velkému množství fotografií nabízíme možnost jejich překopírování na váš USB flash disk.

 

VE TŘÍDĚ NABÍZÍME:

Logopedickou depistáž, preventivní vyšetření zraku, konzultace a spolupráci se školní psycholožkou, spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), individuální konzultace s rodiči, úzkou spolupráci s naší ZŠ, zejména pak s 1. třídou při programu Cestička do školy (postupná adaptace na školní prostředí), zájmové kroužky dle aktuální nabídky MŠ.

 

RANNÍ SCHÁZENÍ VČELEK:
06:30-07:00 hod. ve třídě Mravenečci (1. poschodí, přední třída), od 07:00 hod. již ve své třídě Včelky (2. poschodí, zadní třída).

ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ VČELEK:
15:30-16:00 hod. ve třídě Kvítka (2. poschodí, přední třída), od 16:00 hod. ve třídě Mravenečci           (1. poschodí, přední třída).

 


AKTUALITY

Kroužky v naší třídě    

  • Cestička do školy - vhodné pro děti, které budou v příštím šk. roce nastupovat na ZŠ Svatoplukova. Děti se seznámí s prostředím a pedagogy 1. stupně.  Děti přihlásíte zapsáním do tabulky, která se nachází na parapetu naproti dveří třídy Včelky. 
  • Angličtina - přihlásit se můžete na https://www.happy-english.cz/  
  • Judo - přihlásit se můžete na Judodoskol@seznam.cz  

 

INFORMACE K VÝLETU 

  Den: St 25. 5. 2022 

 Čas: 08:15 hod. odjezd autobusu z MŠ,  13:00 hod. návrat autobusu do MŠ (oběd v MŠ) 

 Kde: Pradědova galerie u Halouzků, Jiříkov u Rýmařova 

 Cena: 400 Kč/dítě vybíráme do St 18. 5. 2022  (Cena je závislá od počtu dětí, které se skutečně výletu zúčastní. Případný přeplatek vám bude vrácen)

 S sebou: Do funkčního batohu – svačinku, pití v plastové lahvi, peníze (drobné občerstvení lze zakoupit v bufetu), pláštěnku. 

 Prosíme: O včasný příchod = aby děti byly nejpozději v 7:45 hod. v MŠ

O odhlášení ranní svačinky (děti mohou přijít do MŠ nasnídané z domu, nebo si mohou z domu svačinku donést a sníst si ji před odjezdem autobusu). 

  Těšíme se :) 

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola