Aktuality

 

Přijatí do MŠ/Прийняття

 
MAHO2
ANMY4

 Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9.2022

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 takto:

1. neomezená celodenní docházka 700,- Kč

2. přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci           Pokyny 05/2023 ,

V Olomouci, dne: 1. 6. 2022OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

 

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Vzor_1_ozn_zapisu_MS

 

Informace o výsledcích zápisu

Informace o výsledcích zápisu

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-

 Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

 

více informací zde

більше інформації тут

 

  

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemnou formou zákonným zástupcům do 10. 6. 2022.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáno pouze na vyžádání zákonných zástupců na schůzce nově přijatých dětí dne 2.6. 2022.

 Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023

 

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023        
klasické třídy        
0LSDV JLQVV      
0ZILS KOJSA      
1PMRM L98L7      
3F1NB LI7TH      
4AFUL MANOW      
4FR85 MDBED      
4LO6K MF0J2      
58ZVW NOGOJ      
6YK72 OPRR4      
7TZOD P2TIW      
82GXR PR1QZ      
AX567 QHGIA      
AYONT TD0Z2      
CJ6BG TXT52      
CRS19 V2FFW      
CW4BL V538I      
E084A WU0IA      
FWCN5 WUIHH      
HE9XH X49WD      
I1U4F XCVT7      
I4P1B YK2DG      
IGYYH ZLOKE      
IHNH5 ZWC13      
JGJUW        
         
logopedická třída        
1TUSM        
BV4F7        
DMV2R        
FA9VO        
LHA4K        
UCWUE        
         SCHŮZKA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO BĚŽNÝCH TŘÍD SE KONÁ DNE  2.6. 2022 V 15:30 HODIN V BUDOVĚ MŠ SVATOPLUKOVA,  TŘÍDA KVÍTKA.

SCHŮZKA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO LOGOPEDICKÉ TŘÍDY SE KONÁ DNE  15.6. 2022 V 17:00 HODIN V BUDOVĚ MŠ NA TRATI 82.

ÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ JE ŽÁDOUCÍ.

 Zápis do mateřské školy na šk. rok 2022/23

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 - elektronicky

Elektronická registrace bude zpřístupněna 2. 5. 2022

 

Termín zápisu:  2. - 6. květen 2022

zapisy-online-320x100

 Více informaci naleznete zde.

 Zápis MŠ

(v pdf zde)

 

zÁPIS mš logo

(v pdf zde)

 PROVOZ MŠ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OTEVŘENA OD 1. 7. – 31. 7. 2022.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA

OD 1. 8. – 31. 8. 2022.

 Ž Á D O S T

 

Vážení rodiče!

Vzhledem k chybějícímu pedagogickému i provoznímu personálu Vás tímto žádáme o spolupráci.

Abychom zajistili celodenní provoz, moc by nám pomohlo, kdybyste si podle svých možností vyzvedávali děti po obědě.

Chceme předejít spojování tříd s většími počty dětí.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VSTŘÍCNÉ KROKY.

 

Kolektiv MŠPF 2022

 

https://youtu.be/5olw-2k59Z4

 DŮLEŽITÉ

 


INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
OSOBA, KTERÁ NEMÁ NASAZENÝ
RESPIRÁTOR VE SPOLEČNÝCH
PROSTORECH, NEMŮŽE DOPROVODIT
DÍTĚ DO ŠATNY.
NABÍZÍME ŘEŠENÍ:
• PO ZAZVONĚNÍ NA TŘÍDU SDĚLÍTE,
ŽE DO SPOLEČNÝCH PROSTOR
NEVSTOUPÍTE
• PRO DÍTĚ PŘIJDE PRACOVNÍK MŠ
(vzhledem k vytíženosti personálu
se může doba předání prodloužit)
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A
VZÁJEMNOU TOLERANCI.

 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

 

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Mateřská škola