Aktuality

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ V OBDOBÍ PRÁZDNIN

 

odkaz zde: ❗❗❗ŠKOLNÉ A STRAVNÉ V OBDOBÍ PRÁZDNIN❗❗❗

 Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

 

❗Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022❗

 

· Upozornění zákonným zástupcům přijatých dětí

Pokud Vaše dítě nenastoupí do MŠ Svatoplukova    ( Řepčínská, Na Trati) , prosíme Vás, abyste nám tuto skutečnost nahlásili písemnou formou s podpisem. Tímto dáte možnost umístění dětí, které nebyly přijaty.

· Schůzka nově přijatých dětí

Běžné třídy: 15. 6. 2021 v 15.30 hodin –budova Svatoplukova,

třída Kvítka – 1. poschodí

Logopedická třída: 15. 6. 2021 v 16.30 hodin – budova Na Trati, třída Sluníčka

· Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům doporučeně poštou do 30. 5. 2021.

Děkujeme, že jste si vybrali naši mateřskou školu a těšíme se na Vaše děti a vzájemnou spolupráci.


ŠKOLNÉ ZA KVĚTEN  - 600kčVážení rodiče,

v pondělí 10.5.2021 se vracíme zpět k  běžnému provozu - děti se nebudou testovat a nemají povinnost nosit roušku.

Všechny děti jsou automaticky nahlášené ve školní jídelně. Pokud z nějakého důvodu dítě nenastoupí do MŠ, prosíme rodiče, aby dítě odhlásily. 

Děkujeme a těšíme se na Vás


Zápis do mateřské školky 2021/2022 - letos elektronicky

Elektronická registrace bude zpřístupněna 2. 5. 2021

Informace o zápise najdete zde


 

ŠKOLNÉ

Vážení rodiče,
 
z důvodu uzavření MŠ do 11. 4. 2021 ředitel školy stanovuje platbu za měsíc duben 2021 ve výši 450,- Kč.
 
Vzniklé přeplatky budou vyrovnány v červnu 2021 a zaslány zpět na účet.
 

INFORMACE PRO RODIČE

info o zpracování testování dětí

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021


INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K TESTOVÁNÍ DĚTÍ zde:   http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html


Vážení rodiče, milí předškoláci, s jarem přichází naděje:

od pondělí 12. 4. 2021 se do školky vrací nejstarší děti – předškoláci.

Věříme, že se brzy budeme moci těšit i na naše mladší kamarády.

Prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím informacím:

· Provoz MŠ : 6.30 – 16.00 hodin

· Testování: děti budou testovány v pondělí a čtvrtky antigenním testem, který zákonný zástupce obdrží v mateřské škole. Testy provádí zákonní zástupci za asistence pracovnice MŠ. Počítejte, prosím, s časovou rezervou cca 30 minut při příchodu ( na vyhodnocení testu se čeká 15 minut). Proto je žádoucí, abyste děti přiváděli nejpozději do 8.00 hodin. Dítě bude do MŠ přijato POUZE na základě negativního testu.

· Stravování: nezapomeňte dítěti nahlásit stravu ve školní jídelně obvyklým způsobem

· Rozdělení do tříd: děti budou rozděleny do homogenních skupin nejvýše do počtu 15. Seznamy naleznete ve vnitřních prostorách budov MŠ.

· Absence: pokud dítě nebude do MŠ docházet, (na základě rozhodnutí zákonných zástupců)spojí se telefonicky s třídními učitelkami a domluví se na způsobu povinného předškolního vzdělávání.

Jsme rádi ,že budeme mít opět možnost pracovat s dětmi osobně.

Uvědomujeme si, že pro mnohé může být celá situace kolem testování nepříjemná, ale pokud chceme děti „vrátit do školy“, určitě všechno spolu zvládneme.

Děkujeme za podporu a podporou budeme i my pro Vás i Vaše děti.

 

Tým MŠ 

 


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2021/2022

Zápis nových dětí do MŠ - MŠ Pohoda

Upoutávka   

Kritéria

Upoutávka LOGO     

 Kritéria - LOGO


 

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření MŠ ředitel školy rozhodl o prominutí platby školného za měsíc březen 2021.
Pokud jste již peníze poslali, bude vám částka za měsíc březen převedena na další měsíc nebo období.
Vzniklé přeplatky budou vyrovnány v červnu 2021 a zaslány zpět na vaše bankovní účty.
     

Jiří Vymětal

 


 

Distanční způsob vzdělávání v mateřské škole - pro předškoláky
• Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku
krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo
plošným opatřením MZD), nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.
• Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.
• Distanční vzdělávání je povinné pro předškoláky (tj. děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku šesti let).


Způsob komunikace mezi MŠ a zákonnými zástupci dětí
• Distanční výuka bude probíhat na základě komunikace se zákonnými zástupci :
a) e-mail, web – každá třída má svoji e -mailovou adresu a webové stránky
b) telefonicky
c) on – line – formou asynchronní výuky
• Pokud zákonní zástupci nemají možnost zadané materiály vytisknout, budou
k dispozici v budově za hlavními vchodovými dveřmi k vyzvednutí. Popřípadě se mohou domluvit s učitelkami ve třídě na čase a místě předání.
• Zákonní zástupci zadané úkoly plní s dětmi dle svých možností (časových,materiálních….). Je však žádoucí, aby byla splněna většina aktivit.
• Zpětná vazba bude probíhat buď – stručnou informací o plnění úkolů přes e-mail, nebo zaslanou fotodokumentací taktéž na e-mail. Pracovní listy zákonní zástupci doručí při znovuotevření MŠ. Budou založeny do portfolia dítěte.


Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání    V případě neúčasti na distančním vzdělávání jsou zákonní zástupci povinni dítě omluvit formou e-mailu (třídního).


Hodnocení výsledků vzdělávání, zpětná vazba

Výsledky vzdělávání budou průběžně vyhodnocovány na základě komunikace mezi pedagogem a zákonným zástupcem. Preferujeme výše zmíněnou fotodokumentaci, nebo stručný report o plnění úkolu.  

 


 


 

 Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. března 2021 se nemění.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/podminky-pro-cerpani-krizoveho-osetrovneho-od-1-brezna-2021-se-nemeni

 


Distanční výuka v MŠ – informace pro zákonné
zástupce</

Mateřská škola