Sluníčka

 „Každý je nadaný. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.“ Albert Einstein


V naší třídě pracujeme s dětmi ve věku od 5ti let, které jsou do třídy zařazovány na základě vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru logopedickém (SPC), Olomouc – Třída Svornosti 37. S ohledem na jedinečnost každého dítěte rozvíjíme jeho individuální schopnosti a dovednosti. Cílem třídy je úspěšný budoucí prvňáček! Tohoto cíle chceme dosáhnout vzájemnou spoluprací se zákonnými zástupci.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:
Mgr. Pavla Štainerová – učitelka, logopedka (absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor: Speciální pedagogika)

Mgr. Eliška Tesařová - učitelka, logopedka

Andrea Fialová - asistentka pedagoga

 

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:
- Každodenní individuální logopedickou péči
- Skupinovou logopedickou péči v průběhu celého dne
- Snížený počet žáků na 14
- Pravidelné konzultace s rodiči
- Spolupráce se SPC
- Systematický rozvoj v oblasti grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, paměti, orientace v prostoru, předčíselných představ pro snadný nástup do ZŠ

 

KONTAKT NA TŘÍDU: slunickaskolka@seznam.cz, 585 425 524 

FOTOGALERIE: odkaz na fotogalerii zde, fotogalerie je chráněná heslem. Heslo vám na požádání sdělí učitelky v MŠ.

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola