Sluníčka

 „Každý je nadaný. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.“ Albert Einstein


V naší třídě pracujeme s dětmi ve věku od 5ti let, které jsou do třídy zařazovány na základě vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru logopedickém (SPC), Olomouc – Třída Svornosti 37. S ohledem na jedinečnost každého dítěte rozvíjíme jeho individuální schopnosti a dovednosti. Cílem třídy je úspěšný budoucí prvňáček! Tohoto cíle chceme dosáhnout vzájemnou spoluprací se zákonnými zástupci.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:
Drahomíra Bártová – učitelka (absolventka ÚSO –Střední pedagogické školy v Přerově a trenérská školy FTVS UK Praha), logopedický asistent
Mgr. Tereza Kouřilová – logoped (absolventka Pedagogické fakulty MU v Brně)

 

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:
- Každodenní individuální logopedickou péči
- Skupinovou logopedickou péči v průběhu celého dne
- Snížený počet žáků na 14
- Pravidelné konzultace s rodiči
- Spolupráce se SPC
- Systematický rozvoj v oblasti grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, paměti, orientace v prostoru, předčíselných představ pro snadný nástup do ZŠ

 

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkaslunicka@zssvatoplukova.cz , 585 425 524 

FOTOGALERIE: http://slunickaskolkalogo.rajce.idnes.cz

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

V případě zájmu přihlašujte své děti na Preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí. Přihlásit dítě je možné do 16. 11.

Návštěva 1. třídy ZŠ Svatoplukova ve Sluníčkách. Prvňáci se k nám přijdou podívat v 9:00.

od 10.00 hod. v MŠ Svatoplukova

od 9:00 v MŠ

Mateřská škola