Sluníčka

 „Každý je nadaný. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.“ Albert Einstein


V naší třídě pracujeme s dětmi ve věku od 5ti let, které jsou do třídy zařazovány na základě vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru logopedickém (SPC), Olomouc – Třída Svornosti 37. S ohledem na jedinečnost každého dítěte rozvíjíme jeho individuální schopnosti a dovednosti. Cílem třídy je úspěšný budoucí prvňáček! Tohoto cíle chceme dosáhnout vzájemnou spoluprací se zákonnými zástupci.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:
Drahomíra Bártová – učitelka, logopedická asistent
Mgr. Tereza Kouřilová – učitelka, logopedka

 

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:
- Každodenní individuální logopedickou péči
- Skupinovou logopedickou péči v průběhu celého dne
- Snížený počet žáků na 14
- Pravidelné konzultace s rodiči
- Spolupráce se SPC
- Systematický rozvoj v oblasti grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, paměti, orientace v prostoru, předčíselných představ pro snadný nástup do ZŠ

 

KONTAKT NA TŘÍDU: slunickaskolka@seznam.cz, 585 425 524 

FOTOGALERIE: odkaz na fotogalerii zde, fotogalerie je chráněná heslem. Heslo vám na požádání sdělí učitelky v MŠ.

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

od 9:00 hod. v kině Metropol

05.06.2019

ZAHRADNÍ SLAVNOST

pro děti s rodiči na zahradě MŠ od 16.00 hodin

dopoledne v parku – jednotlivé třídy celé MŠ

11.06.2019

VÝLET MŠ NA TRATI

celodenní výlet, informace viz nástěnka

pro děti a rodiče od 16.00 hodin v MŠ

24.06.2019

PŘEKVAPENÍ

V POSLEDNÍM TÝDNU podle počasí chystáme ještě jedno překvapení pro děti mimo prostory naší MŠ

od 1. - 31.7. 2019 BUDE PROVOZ V MŠ SVATOPLUKOVA (pro nahlášené děti)

Mateřská škola