Sluníčka - o nás

LOGOPEDICKÁ TŘÍDA 

„Každý je nadaný. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.“ Albert Einstein


V naší třídě pracujeme s dětmi ve věku od 5 let, které jsou do třídy zařazovány na základě vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru logopedickém (SPC), Olomouc – Třída Svornosti 37. S ohledem na jedinečnost každého dítěte rozvíjíme jeho individuální schopnosti a dovednosti. Našim cílem je podporovat v dětech přirozený zájem o objevování, vzdělávání a učení se. Při naplňování tohoto cíle je pro nás mimo jiné důležitá vzájemná spolupráce s rodinou. 

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:
Mgr. Pavla Štainerová – učitelka MŠ, školský logoped (absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika, zaměření na logopedii, psychopedii, tyflopedii)

Mgr. Alena Přecechtělová - učitelka MŠ, školský logoped (absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor: Speciální pedagogika  - andragogika, zaměření na psychopedii a logopedii)

Andrea Fialová - asistentka pedagoga

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:

Každodenní individuální logopedickou péči, skupinovou logopedickou péči v průběhu celého dne, snížený počet žáků na 14, pravidelné konzultace s rodiči, spolupráce se SPC, systematický rozvoj v oblasti grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, paměti, orientace v prostoru, předčíselných představ pro snadný nástup do ZŠ, spolupráci s 1. třídou MŠ (například prostřednictvím programu Cestička do školy), individuální naplňování vzdělávacích potřeb díky činnostem v centrech aktivit.

Provoz MŠ: 06:30-16:30 hod.

Příchod dětí do MŠ: 6:30 - 8:00 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:30-13:00 hod. 

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12:15-12:25 hod.  

Vyzvedávání dětí odpoledne: 15:00 - 16:30 hod.

 

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.30 - 8.00 hod.                      Scházení dětí, spontánní činnosti, připravené herní aktivity.

7.45 - 14.30 hod.                    Individuální logopedická péče, reedukační činnosti.

8.00 - 8.45 hod.                      Komunitní kruh, skupinová logopedická péče, pohybové aktivity.

8.45 - 9. 15 hod.                     Svačina.

9.15 - 10.00 hod.                    Didakticky zacílené činnosti, činnosti v centrech aktivit.

10.00 - 12.00 hod.                  Příprava, pobyt venku.

12.00 - 12.45 hod.                  Hygiena, oběd.

12.45 - 14.00 hod.                  Příprava na odpočinek, poslech četby, odpočinek na lehátku, klidové činnosti.

14.00 - 14.30 hod.                  Svačina.

14.30 - 16.30 hod.                  Skupinová logopedická péče, spontánní činnosti.

16.30 hod.                              Ukončen provoz MŠ.

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace. Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

 

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkaslunicka@zssvatoplukova.cz, 585 425 524 

FOTOGALERIE: odkaz na fotogalerii zde, fotogalerie je chráněná heslem. Heslo vám na požádání rády sdělíme.

KONZULTAČNÍ HODINY: pondělí 7:30 - 8:00; 15:30 - 16:30

 

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Mateřská škola