Berušky

Chcete, aby se u nás vaše děti cítily dobře? Máme na to návod. Pomoci projektu, který realizovala SCHOLA  EMPIRICA , z.s. ve spolupráci s domácími experty a ředitelkou CEBEI prof. Judy Hutchingsovou z Walesu jsme zařadily do naší třídy akreditovaný vzdělávací program "Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku". Je to inovativní metodika práce s dětmi v předškolním věku v oblastech řešení konfliktů, snižování agresivního chování, navazování kontaktů, poznávání pocitů a emocí. Pomáhá nám přispět ke zlepšení práce s dětmi, podporuje jejich zdravý vývoj a růst ve smyslu rozvoje jejich socio-emočních dovedností v těchto stěžejních prvních letech vývoje.

Během šk. r. vás tímto programem budeme provázet.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Iveta Baráková - učitelka (absolventka ÚSO- Střední pedagogické školy v Přerově)

Markéta Šafrová - učitelka (absolventka ÚSO – Střední pedagogické školy v Krnově)

Lenka Novotná - asistentka pedagoga (absolvetnka ÚSO– SŠS, Kurz asistenta pedagoga) 

Provoz třídy je od 6:15 do 16:45.

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6:15   -   7:30

Scházení dětí ve třídě Berušek

6:15 - 8:30

Spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, komunitní kruh

8:30   -   9:00

 Hygiena, svačina

9:30 - 11:30

Krátká relaxace s hudbou nebo pohádkou, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:30

Hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:00 - 12:30

Vyzvedávání dětí po obědě

12:30 - 14:30

 

Odpočinek dětí dle jejich individuálních potřeb, klidové aktivity

 

14:30 - 15:00

Hygiena, odpolední svačinka

15:00 - 16:45

Spontánní a skupinové hry dětí, individuální plánované činnosti, rozcházení dětí

16:00 - 16:45

 

 Rozcházení dětí ve třídě Motýlků

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace. Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

V 8.30 se MŠ uzamyká.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkaberusky@zssvatoplukova.cz , 585 425 642

FOTOGALERIE: http://beruskytrat.rajce.idnes.cz

 

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:

Preventivní programy - Společenské chování, Děti a zdraví, Děti a ekologie, Děti v dopr. provozu, Co se stalo a stát nemuselo.

Meditační místnost, která slouží  ke krátkému odpočinku s hudbou nebo pohádkou před pobytem venku.

Pro úspěšnou adaptaci vašich dětí pořádáme společné setkáni s vámi i s dětmi ještě před zahájením šk. r. na naší zahrádce.

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

V úterý 28.7. 2020 v 16:00 hod. proběhnou ve třídě Berušek třídní schůzky pro nové rodiče.

10.09.2020

Třídní schůzky

Dne 10.9. 2020 v 17:00 hod. proběhnou v oddělení Berušek třídní schůzky pro všechny rodiče.

15.09.2020

Divadlo ŠIKULKA

Naše malé berušky se mohou v půlce září těšit na divadelní představení ŠIKULKA :-) Divadlo přijede přímo k nám do třídy, takže děti budou v prostředí které znají a připravované pohádky jim nabudí veselou náladu a vykouzlí úsměv na tváři.

Za dětmi přijedou veselí klauni, kteří si přivezou hromadu zábavy a plno laskavých úsměvů :-)

09.10.2020

ZOO na SV. KOPEČKU

Děti se mohou těšit na výlet do naší krásné ZOO za zvířátky na Sv. Kopeček. Odjezd minibusem Bukovany od budovy MŠ. Příjezd do školky cca ve 12:15. Děti, které půjdou po obědě, si prosím vyzvedněte okolo 13:00. Děkujeme :-)

Milí rodiče, focení se muselo zrušit z důvodu onemocnění paní fotografky. Jakmile budeme vědět náhradní termín, dáme mám včas vědět. Berušky :-)

Focení dětí z oddělení Berušek v MŠ Řepčínská proběhne ve vánočním tématu LADOVSKÁ ZIMA. Je možnost focení dětí se sourozencem z druhého oddělení .

Milí rodiče. Paní fotografka je již zdravá :-) Focení vašich dětí proběhne v naší třídě v úterý 10. 11. od 08:30 hod. Samozřejmě bude bezpečnost dětí na prvním místě a dodržování odstupu dva metry a nošení roušky ze strany paní fotografky spolehlivý .

Mikuláš se blíží, a jako každý rok, i tento se naše berušky mohou těšit na jeho příchod :-) Na jeho návštěvu v naší školce jsou připravení krásnou básničkou a veselou atmosférou :-) A jestli i Mikuláš pro ně něco má? Andělské zvěsti praví, že má velký koš plný dobrot, takže se mají děti na co těšit :-)

PF 2021

31.12.2020

PF 2021

MILÍ RODIČE, ZA ODDĚLENÍ BERUŠEK VÁM PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, AŤ VÁM I VAŠIM BLÍZKÝM NOVÝ ROK PŘINESE PEVNÉ ZDRAVÍ, MNOHO ŠTĚSTÍ A SPOUSTY DROBNÝCH ZÁZRAKŮ.

VAŠE PANÍ UČITELKY IVETKA A MARKÉTKA

26.02.2021

KARNEVAL

Milí rodiče
Dne 26.2. se v naší třídě bude konat pro všechny Berušky KARNEVAL. Proto budeme moc rádi, když dětem donesete do školky pěkný a třeba i originální kostým, a také menší občerstvení. Prostě to, co má vaše dítko rádo :-)

Mateřská škola