Berušky

Chcete, aby se u nás vaše děti cítily dobře? Máme na to návod. Pomoci projektu, který realizovala SCHOLA  EMPIRICA , z.s. ve spolupráci s domácími experty a ředitelkou CEBEI prof. Judy Hutchingsovou z Walesu jsme zařadily do naší třídy akreditovaný vzdělávací program "Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku". Je to inovativní metodika práce s dětmi v předškolním věku v oblastech řešení konfliktů, snižování agresivního chování, navazování kontaktů, poznávání pocitů a emocí. Pomáhá nám přispět ke zlepšení práce s dětmi, podporuje jejich zdravý vývoj a růst ve smyslu rozvoje jejich socio-emočních dovedností v těchto stěžejních prvních letech vývoje.

Během šk. r. vás tímto programem budeme provázet.

 

VE TŘÍDĚ PRACUJÍ:

Iveta Baráková - učitelka (absolventka ÚSO- Střední pedagogické školy v Přerově)

Markéta Šafrová - učitelka (absolventka ÚSO – Střední pedagogické školy v Krnově)

Lenka Novotná - asistentka pedagoga (absolvetnka ÚSO– SŠS, Kurz asistenta pedagoga) 

Provoz třídy je od 6:15 do 16:45.

RÁMCOVÝ REŽIM DNE:

6.15   -   8.30

Scházení dětí,spontánní činnosti,herní aktivity

8.30   -   9.45

Přesnídávka,pohyb. chvilky, řízené aktivity

9.45 - 11.10

Příprava, pobyt venku

11.10 – 12.30

Příprava, oběd, hygiena

12.30 - 14.30

Poslech četby,lit. a hud. chvilky,odpočinek na lehátku

14.30 - 16.45

Odpolední činnosti, svačina, herní aktivity

V průběhu celého dne mají děti k dispozici pitný režim, časové údaje jsou orientační, přizpůsobují se potřebám dětí a reagují na momentální situace. Taktéž hygiena probíhá dle individuálních potřeb dětí.

V 8.30 se MŠ uzamyká.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 – 12.30

Vyzvedávání stravy do jídlonosičů: 12.15. – 12.25

KONTAKT NA TŘÍDU: skolkaberusky@zssvatoplukova.cz , 585 425 642

FOTOGALERIE: http://beruskytrat.rajce.idnes.cz

 

V NAŠÍ TŘÍDĚ NABÍZÍME:

Preventivní programy - Společenské chování, Děti a zdraví, Děti a ekologie, Děti v dopr. provozu, Co se stalo a stát nemuselo.

Meditační místnost, která slouží  ke krátkému odpočinku s hudbou nebo pohádkou před pobytem venku.

Pro úspěšnou adaptaci vašich dětí pořádáme společné setkáni s vámi i s dětmi ještě před zahájením šk. r. na naší zahrádce.

Plánované akce

Plánujeme pro vás akce s předstihem. Na tomto místě je vždy spolehlivě najdete.

Kurz se koná v rozsahu 5 lekcí a to vždy každou STŘEDU. Děti vyzvedává autobus v 08:00 hod.

Karneval se uskuteční v Naší školce MŠ Řepčínská, a bude pro obě dvě oddělení BERUŠEK i MOTÝLKŮ. Děti mohou donést jakoukoliv masku nebo převlek a také nějaké menší občerstvení :-)

Jako každý nový rok máme pro naše berušky naplánováno spoustu nových a zajímavých akcí a výletů.
Zde je menší přehled: Hudební workshop Mladí ladí dětem na Úpol Olomouc, divadlo v MŠ, návštěva letiště a spolupráce se záchranným týmem Heliportu, návštěva ZOO na sv. Kopečku a jízda safari vláčkem, trampolíny v kempu Krásná Morava, celodenní výlet s překvapením, oslava Dne dětí na skautské zahradě MŠ.

Angličtina je vždy každou středu pro přihlášené děti v oddělení Berušek

JUDO bude vždy každý čtvrtek pro přihlášené děti v tělocvičně ZŠ.

Milí rodiče
V měsíci březnu bude v Našem oddělení Berušek probíhat praxe studentek z pedagogické fakulty. Jedná se o 4 studentky, které budou s námi a vašimi dětmi v termínu od 16.03. - 20.03.
Děkujeme za pochopení.

A nadále pokračují kroužky pro přihlášené děti:
Středa-ANGLIČTINA 15:15 - 16:00
Čtvrtek-JUDO 15:00 - 16:45

Po celou dobu uzavření školky na vás a vaše děti myslíme. Foťte, pište nám vaše zkušenosti. My budeme posílat nějaké nápady na tvoření, písničky, básničky a pracovní listy . Také vám chceme sdělit, co jsme už v naší třídě všechno stihli udělat. Veškeré hračky jsme vydesinfikovaly, udělali jsme větší úklid, umyli vše co se dalo, jaro jsme přivítali výzdobou do oken a šatny, aby vám všem bylo až přijdete příjemně. Postupně vám budeme sdělovat další info. Také můžete volat na mob. 774 160 829.
Děkujeme, že vás máme a sledujte naše školní stránky, kde je vše aktuálně zveřejněno :-)


Moc vás všechny zdravíme a posíláme pohlazení Beruškám :-)

Paní učitelky Ivetka, Markétka a Lenka

" SLOVA JSOU JAKO LISTY NA STROMĚ-KDE JE JICH NEJVÍCE, TAM JE NEJMÉNĚ OVOCE " J. W. Goethe

07.04.2020

Dopis Beruškám

Milé Berušky
Blíží se čas Velikonoc a nám je po vás smutno. Proto bychom rádi věděli co děláte, jak se máte, jestli se vám stýská po kamarádech, hračkách a nás paní učitelkách. U vchodu do naší budovy bude umístěna nástěnka. Až půjdete na procházku, dejte nám na ni nějaký obrázek, výtvor, i dopis s vaším jménem. Až přijdete zpátky do školky, vše si společně prohlédneme a přečteme vaše dopisy.
Už se na vás moc těšíme

Vaše Berušky učitelky :-)

Dne 24.6. se s dětmi chystáme na výlet do kempu Krásná Morava, kde na ně budou čekat obrovské trampolíny, krásné prostředí a společné zakončení dalšího školního roku.

Doufejme, že nám počasí bude přát :-)

Děti z oddělení Berušek a Motýlků budou spojeni v oddělení BROUČKŮ v MŠ Svatoplukova.
MŠ Řepčínská bude v měsíci Červenec UZAVŘENA. S Beruškami, se kterými se už neuvidíme přejeme krásné prázdniny a budeme se na ně moc těšit v ZÁŘÍ :-)

I+M+L

Mateřská škola