Dokumenty ke stažení

Školní vzdělávací program

Cesta do hlubin (nejen) předškolákovy duše

SVP priloha č. 1_PROJEKT ČESKO ČTE DĚTEM.pdf

priloha-svp-logo-2019-2020

SVP priloha č. 3_CESTIČKA DO ŠKOLY.pdf

Šablony II - Školní  psycholog - personální podpora MŠ a Projektový den mimo školu

Školní řád 

Školní řád MŠ 2020 / 2021

Provozní řád hřiště ZŠ Svatoplukova

Provozní řád hřiště ZŠ Svatoplukova v areálu školy

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

RVP PV 2017

Úmluva o právech dítěte

Umluva-o-pravech-ditete.pdf

Zmocnění pro předávání dítěte

Zmocneni.k.odvadeni.pdf

Směrnice - úplata za předškolní vzdělávání

Směrnice - úplata za předš.vzdělávání

Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

zadost o osvobozeni od uplaty.pdf

Potvrzení o úhradě školného za rok 2020

Potvrzení o úhradě školného - daně 2020

Darovací smlouva 

Darovací smlouva 2021

ŽÁDOST O PROMINUTÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Mateřská škola