Dokumenty ke stažení

Školní vzdělávací program

Cesta do hlubin (nejen) předškolákovy duše

SVP priloha č. 1_PROJEKT ČESKO ČTE DĚTEM.pdf

priloha-svp-logo-2019-2020

Školní řád 

Školní řád MŠ

Provozní řád hřiště ZŠ Svatoplukova

Provozní řád hřiště ZŠ Svatoplukova v areálu školy

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

RVP PV 2017

Úmluva o právech dítěte

Umluva-o-pravech-ditete.pdf

Zmocnění pro předávání dítěte

Zmocneni.k.odvadeni.pdf

Směrnice - úplata za předškolní vzdělávání

 

Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

zadost o osvobozeni od uplaty.pdf

Potvrzení o úhradě školného za rok 2021

Školné - daně za rok 2021

Darovací smlouva 

Darovací smlouva 2021

 

 

Mateřská škola